Työkavereiden vaikutus suoritukseen etätyössä

Yksilöiden ja ryhmien työskentelyä ja vuorovaikutusta on tutkittu todella paljon. Tämän päivän etä- ja monipaikkatyön tiimellyksessä onkin kiinnostavaa katsoa, mitä pienryhmien sosiaalipsykologia sanoo muiden vaikutuksesta suoritukseen, ja pohtia miten voimme kehittää etätyötapoja niin, että ryhmätyöskentelyn vahvuudet hyödynnetään myös etänä. Tai miten ehkäisemme ryhmätyötä heikentäviä ilmiöitä. Onko esimerkiksi vuorovaikutus etätyössä avain hyvään työtulokseen?

Miten työkaverit ympärillämme vaikuttavat suoritukseemme?

Tutkimuksissa havaittiin jo yli sata vuotta sitten, että kilpapyöräilijä kiersi rataa nopeammin, kun hän kilpaili toisen kanssa, kuin yksin harjoitellessaan. Sama tulos saatiin, kun havainnoitiin lasten uistelua yksin tai yhdessä, rinnakkain. Myöhemmin kokeita tehtiin niin helpoissa mekaanisissa tehtävissä kuin vaativammissa, kognitiivisissa tehtävissäkin. Tuloksena oli sosiaalista helpontumista: yksilön suoritus parani muiden läsnäollessa. Ilmiö selittyy sillä, että muiden läsnäolo nostaa meidän viretilaamme – emotionaalista viritystämme.

Suoritus paranee muiden läsnäollessa tehtävissä, joissa olemme hyviä, joita olemme harjoitelleet, ja joista meillä on kokemusta. Jos taidoissamme on puutteita, suoritus saattaa päinvastoin heikentyä muiden läsnäollessa. Tällöin työskentelemme mieluiten yksin. Sosiaalisen helpontumisen ilmiö on myös voimakkaampi, kun ympärillämme olevat ihmiset ovat meille itsellemme merkityksellisiä – koemme heidän arvionsa tekemisestämme olevan meille tärkeitä.

Mitä voimme tehdä etänä tukeaksemme yksilösuoritusta?

Miten voisimme huomioida yllä mainitut tutkimustulokset etätyössä? Miten saamme tuotua ja ylläpidettyä etäolosuhteissakin muiden läsnäolon tuottaman paremman emotionaalisen viretilan?

Kokeilkaa virtuaalista avokonttoria

Pitäkää linjat auki ja kamerat päällä, tehden kukin omia töitämme, mutta tiedostaen, että kaverit ovat läsnä. Kuulette heidän näppäimistönsä nakutuksen, aivastuksen, taustaäänet, musiikin vaimeana. Voit heittää satunnaisen kommentin tai naurahtaa. Tiedätte ja tunnette että he ovat samassa tilassa kanssasi.

Ottakaa käyttöön digitaaliset työtilat

Digitaalisessa työtilassa ja yhteisissä tiedostoissa tekemisemme ja edistymisemme ovat näkyvillä reaaliaikaisesti. Emotionaalisen viretilan vahvistaminen ei vaadi varsinaista vuorovaikutusta, vaan kokemuksen ja tunteen siitä, että tekemisemme on toiselle näkyvillä, ja hänellä on mahdollisuus seurata työn edistymistä.

Tunnista sinulle tärkeät kollegat

Mieti ketkä ovat sinulle tärkeitä kollegoita – keiden näkemyksillä on sinulle merkitystä?  Oma tiimimme tai esihenkilö voivat olla sellaisia, joiden läsnäolo nostaa viretilaamme enemmän kuin ”kuka tahansa”. Sovi siis juuri sen tärkeimmän kollegan tai tiimin kanssa näitä virtuaalisen rinnakkain työskentelyn hetkiä. 

Rauha oppimiseen ja perehtymiseen

Etä- ja hybridityömalli mahdollistaa erinomaisesti myös käänteisen puolen sosiaalisesta helpontumisesta: Voimme hyödyntää yksilötyöskentelyä etänä, kun otamme haltuun uusia tehtäviä ja taitoja paremmin haltuun. Saamme harjoitella ja vahvistaa osaamistamme rauhassa, ilman toisten tarkkailua ja katseita.

Yksilöt ryhmässä – miten toimimme yhteistyössä?

Organisaatioissa lähes joka tehtävään kuuluu yhteistyö muiden kanssa. Olemme järjestäytyneet tiimeiksi, ryhmiksi, yksiköiksi, joilla on yhteiset tavoitteet. Jokainen yksilö tuo yhteiseen tekemiseen oman osuutensa, työsuoritukset lasketaan yhteen tai ne seuraavat toisiaan, rakentaen edellisen päälle. Ei ole samantekevää, miten yhteistyö ryhmässä sujuu.

Reilut sata vuotta sitten tutkijat mittasivat ryhmien kokonaissuoritusta. Havaittiin, että mitä enemmän ryhmän koko kasvoi, sen vähemmän ryhmään kuuluva yksilö ponnisteli. Sosiaalinen laiskottelu astui kuvaan mukaan. Sosiaalisen vaikutuksen teoria ja yhteisen ponnistelun malli väittävät, että kun ryhmäkoko kasvaa jokaisen ryhmään kuuluvan vaikutus kokonaisuuteen heikkenee. Jokainen ryhmään kuuluva voi nimittäin ajatella, että hänen osuutensa koko projektin lopputulokseen ei olekaan kovin merkityksellinen tai tärkeä.

Ryhmän jäsenen motivaatiolla on toki merkitystä. Tekemisestä ja aikaansaamisesta tulevan palkkion on oltava itselle houkutteleva. Yksilöinä ponnistelemme lujemmin, kun uskomme oman työmme olevan tärkeä kokonaistuloksen kannalta, ja oma osuutemme myös huomataan ja huomioidaan.  

Miten ehkäiset sosiaalista laiskottelua etänä?

Etäisyys kasvattaa riskiä, että ryhmän suorituksia ei havaita tai huomioida niin selkeästi, tai yksilöstä saattaa tuntua siltä. Vuorovaikutus ja palautteen saaminen saattaa olla satunnaisempaa ja riittämätöntä. Sitoutuminen ja yhteisöllisyys ryhmän sisällä heikkenee helposti, kun vuorovaikutus vähenee, jolloin myös yhteistyö ja suoritus heikkenevät. Mihin kannattaa kiinnittää etänä enemmän huomiota?

Tavoitteiden merkityksellisyys

Ei pidä olla kellekään epäselvää, mitä häneltä odotetaan ja miksi hän on projektissa mukana.

Erityisesti etänä ja hybridityössä ryhmän tavoitteen ja tehtävän on oltava entistäkin kirkkaampina selvillä ja yhteisesti ymmärretyt. Myös jokaisen yksittäisen ryhmän jäsenen tehtävä ja tavoite on määriteltävä ja sanoitettava entistä selkeämmin. Huomioi tiimiläsiesi myös yksilönä, ja hyödynnä kahdenkeskisiä keskusteluja. Tällöin voit huomioida yksilölliset motivaatiotekijät ja vahvuudet.

Tavoitteista kannattaa keskustella usein

Kannusta myös ryhmän jäseniä keskustelemaan tavoitteista. Yksittäisen ryhmänjäsenen on ymmärrettävä selkeästi mikä merkitys hänen tekemisellään on toisten työlle ja kokonaistulokseen. Tämä motivoi ponnistelemaan, ja ehkäisee jättäytymistä taka-alalle seurailemaan – antautumaan sosiaaliselle laiskottelulle.

Ryhmän me-hengen vahvistaminen

Huolehtikaa siitä, että kohtaamisissa vaihdetaan myös vapaamuotoisemmin kuulumisia, tutustutaan toisiin, rakennetaan luottamusta ja arvostusta. Säännölliset tiimipalaverit, joissa jokaisella on mahdollisuus saada sparrausta kollegoilta, jaetaan onnistumisia, kannustusta ja kehuja ovat hyvä tapa. Vahvistakaa tahtoa olla ryhmän arvostuksen arvoinen.

Työsuoritteiden konkreettisesti näkyväksi tuominen

Ottakaa käyttöön digitaalinen työtila, jossa tavoitteet, tehtävät, vastuut ja vaiheet ovat kaikille näkyvillä. Kun yksilön työ ja ponnistelu tulee näkyväksi koko ryhmälle, ehkäistään tietoista tai tiedostamatonta sosiaalista laiskottelua. Pitäkää säännöllisiä läpikäyntejä, jossa jokainen saa kertoa itse omasta työstään ja siinä etenemisestä.

Etänä, ja hybridityössä, jossa joku on aina etänä, pätevät samat lainalaisuudet kuin johtamisessa yleisestikin. Niin sosiaalista helpontumista kuin sosiaalista laiskottelua esiintyy työyhteisöissä. Etätilanteessa molempiin ilmiöihin on hyvä kiinnittää tarkemmin huomiota.

Kiinnostaako sinuakin johtaminen, tiimin yhteistyö, vuorovaikutus ja näiden kehittäminen? Keskustelemme mielellämme lisää – vaikkapa teams-kahvittelun merkeissä. Ota yhteyttä!

Tutustu tekstin kirjoittajaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.