Osaamista monipaikkaisen
työn johtamiseen


Monipaikkaisen työn kokenut asiantuntija

Olemme etäjohtamisen, etätyön, hybridityön ja hajautetun tiimityön asiantuntijayritys. Autamme organisaatioita löytämään monipaikkaisuuden hyödyt sekä kehittämään siitä itselleen kilpailuedun.

Kehitämme modernia työelämää yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Toimimme kumppanina muutoksessa ja olemme tottuneet toimimaan niin johtoryhmien, esimiesten kuin koko henkilöstön kanssa.

Teemme osaamisen kehittämistä kokeneella otteella tietoiskuin, muutaman tunnin tai päivän valmennuksin ja pidempien valmennuskokonaisuuksien muodossa – sekä etä-, lähi- että monimuotoisina toteutuksena.

Meille tärkeintä on hyvä yhteistyösuhde asiakkaisiimme

Palautekeskusteluissa saamme paljon kiitosta toimintatapamme lisäksi siitä, että toteutuksissamme yhdistyy tutkittu tieto, käytäntö ja konkretia.

Olemme luotettu ja pidetty yhteistyökumppani. Asiantuntijoillamme on monipuolinen ja pitkä työelämän, johtamisen ja valmentamisen kokemus. Haluamme ymmärtää tarpeitanne syvällisesti ja rakentaa juuri teidän organisaatiollenne parhaan ja tilanteeseenne sopivimman valmennusratkaisun.

Toimintatapaamme kuuluvat yhteiset suunnittelu- ja palautepalaverit. Käymme läpi yhdessä toimintaanne ja tavoitteitanne, jotta voimme tukea juuri teille tärkeiden asioiden toteutumista, johtamista, työntekemisen tapoja, tiimityötä ja vuorovaikutusta.

Seuraamme ja tuomme valmennussisältöihimme tutkittua tietoa niin kotimaasta kuin maailmalta.  

Point Group

Onnistunut etäjohtaminen

Toimivat etä- ja monipaikkatyön linjaukset

Osallistava johtaminen etä- ja hajautetussa työssä

    Ota yhteyttä tai pyydä tarjous