Kompetens inom
decentraliserat ledarskap
och distansarbete


Viktigast för oss är ett gott samarbetsförhållande med våra kunder

Point Group

Expert i distansledarskap

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi det moderna arbetslivet. Vår mångsidiga erfarenhet ger dig kunskap och effektivt stöd i förändringar – i form av konsultering, utbildning, coaching och föreläsningar. Vi jobbar med ledningsgrupper, chefer, team eller hela personalen beroende på behov och organisationens målsättningar.

Distansledarskap

Ledarskap i utspridd organisation för högsta ledningen

Coachande ledarskap i distans- och decentraliserat arbete

    Hur kan vi vara till hjälp?

    Ta kontakt eller be offert!