Arvot ohjaavat yhteistyötä ja vahvistavat yhteisöllisyyttä

Organisaation arvot voivat olla liuta merkityksettömiä, tyhjiä sanoja tai aidosti arjen työtä ohjaavia, me-henkeä ja kulttuuria vahvistavia jaettuja merkityksiä. Tänä päivänä, kun haetaan parhaita osaajia, mietitään seuraavia omia askelia ja valitaan itselleen sopivaa työnantajaa sekä työyhteisöä, tai kartoitetaan parhaita kumppaneita ja luodaan verkostoja, arvoilla voi olla enemmän merkitystä kuin arvaammekaan.

Ihmiset ovat kiinnostuneita siitä, miten organisaatiossa huomioidaan vaikkapa monimuotoisuus, yhdenvertaisuus, ympäristö ja hyvinvointi. Arvot voivat olla viesti vastuullisuudesta ja eettisesti kestävästä toiminnasta. On tärkeää saada tuntumaa siihen, miten oma arvomaailma kohtaa yrityksen tai kumppanin arvomaailman.

Minkälaiset ovat hyvät organisaatiotason arvot?

Jotta arvot aidosti ilmentäisivät organisaation ajattelutapaa, aitoa arjen toimintaa ja kulttuuria, ne eivät voi olla pelkkiä sanoja. Hyviä arvoja ei luoda ideoimalla johtoryhmässä hyvältä kuulostavia sloganeita ja trendikkäitä buzzwordeja. Niitä ei varsinkaan luoda toimitusjohtajan omien intohimojen tai tykkäämisten perusteella.

Itse olen sitä mieltä, että arvot ovat yksi strategian toimeenpanon työkaluista. Niiden on hyvä perustua aitoon tekemiseen, niiden on toimittava päätösten ja valintojen yhtenä ohjenuorana, ja tuettava organisaation sisäistä kieltä ja kulttuuria. Ne voivat olla totta nyt, mutta niihin voidaan sisällyttää myös tiettyä tavoitteellisuutta. Jatkuvan kehittymisen ajatus motivoi, tukee aloitteellisuutta ja pitää hereillä myös kehittämis- ja panostustarpeiden osalta.

Miten arvot luodaan?

Hyviä prosesseja on varmasti monenlaisia. Tärkeintä kuitenkin on, että kuten mikä tahansa koko organisaatiota koskeva asia, johon tarvitaan sitoutumista kaikilta, myös arvoja on synnytettävä yhdessä. Kannattaa myös lähtökohtaisesti miettiä, miksi haluamme määritellä organisaatiollemme arvot. Arvoja ei kannata synnyttää vain siksi, että muillakin on, tai että ne nyt vain pitää olla. Arvonmääritysprosessia ei kannata käydä läpi turhaan ja luoda arvoja mappi ööhön.

Koska arvot useimmiten muotoillaan sanallisiksi, nimenomaan dialoginen, vuorovaikutuksellinen kehitysprosessi on olennainen. Tärkeistä asioista on keskusteltava, on annettava mahdollisuus lähestyä arvoja eri näkökulmista ja erilaisuudesta käsin, sekä tutkia miten ymmärrämme käsitteitä itse ja miten ymmärrämme ne yhdessä. Prosessiin pitää sisältyä erilaisia osallistumisen ja pohdinnan vaiheita, ja sille pitää antaa riittävästi aikaa. Arvoja ei siis todellakaan synnytetä yhden palaverin pikaisena sivutuotteena.

Prosessi synnyttää ja vahvistaa yhteisöllisyyttä

Vaikka lopputulos onkin arvojen kehittämisprosessissa päätavoitteena, itse prosessi voi toimia erinomaisena tapana tutustua paremmin kollegoihin ja heidän ajatteluunsa, vahvistaen näin organisaation yhteisöllisyyttä ja keskinäistä luottamuksen tunnetta. Arvoista on myös syytä jatkaa keskustelua, nostaa ne välillä vaikkapa viikkopalavereihin ja pohtia yhdessä asiakastilanteiden yhteydessä, miten arvot ovat näkyneet toiminnassa. On hyvä kerätä konkreettisia esimerkkejä siitä, miten arvoja on eletty todeksi tai miten ne ovat auttaneet valintojen tekemisessä.

Digitaalisessa työskentely-ympäristössä voi olla oma kanavansa arvokeskustelulle, vaikkapa eräänlainen Arvopäiväkirja, ja arvoihin on hyvä liittää jonkinlaisia sopivia huomioimisen, tunnustuksen tai palkinnan muotoja, jotta niiden ohjaava vaikutus pysyy yllä. Arvoja on hyvä myös arvioida säännöllisesti – ovatko ne edelleen strategiaamme ja yhteistä päämääräämme tukevia, ja ehkä toisinkin päin, onko strategiamme ja toimintatapamme edelleen arvojemme mukaista?

Muutama vinkki arvojen luomiseen:

 1. Miettikää, mitä arvot ylipäänsä merkitsevät toiminnallenne, miksi haluatte luoda arvot?
 2. Osallistakaa koko henkilökuntaa eri tavoin.
 3. Kysykää oikeita kysymyksiä liittyen arvoihin ja arvostakaa saamianne vastauksia.
 4. Antakaa arvokeskustelulle tilaa erimuotoisissa kohtaamisissa ja kanavissa.
 5. Varmistakaa, että arvokeskustelulle on riittävästi aikaa.
 6. Kiteytä, kuvaile arvot selkeästi, perustelut olet saanut jo osallistamalla.
 7. Viestikää, keskustelkaa, pitäkää arvot mukana ja näkyvillä arjen työssä.
 8. Vahvistakaa arvoja tunnistamalla ja huomioimalla niiden mukaista toimintaa.

Seuraavaksi kannattaa lukea käytännön esimerkki ”Miten määrittelimme Timanttian arvot?” , jossa kerrotaan kuinka arvot määriteltiin osallistavalla yhteiskehittämisen prosessilla.

Heräsikö arvojen määrittelyyn liittyviä ajatuksia tai kysymyksiä? Kerromme mielellämme lisää osallistavista kehitysprosesseista. Ota yhteyttä!

Tutustu artikkelin kirjoittajaan

Kati Lanu

Modernin työelämän kehittäjä, työyhteisövalmentaja, työnohjaaja

 • Yli 25 vuoden kokemus asiantuntijaorganisaatioiden johtotehtävissä, niin etä- kuin lähitiimien kanssa työskentelystä.
 • Kehittänyt strategiaa, yrityskulttuuria, viestintää ja toimintatapoja sekä vastannut muutosprosesseista hajautetusti toimivissa organisaatioissa, kotimaassa ja kansainvälisesti.
 • Vahva ymmärrys työelämään vaikuttavista ilmiöistä ja trendeistä, kokonaisuuksien hahmottaminen.
 • Supervoima: Ratkaisukeskeinen eteneminen, sekä järki että tunne mukana.

Valmennuskielet:

englanti, ruotsi, suomi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.