Suurimmat haasteet luottamuksen näkökulmasta

Luottamus on paljon keskusteltu teema etäjohtamisessa. Se näkyy myös mediassa, kun uutisoidaan edelleen yrityksistä, joissa koetaan, että etätyöpäiviä käytetään väärin ja ne mielletään käytännössä vapaapäiviksi. Tämä on kuitenkin vain yksi näkökulma luottamukseen. Tässä artikkelissa käsitellään lyhyesti luottamuksen haasteet etäjohtamisen näkökulmasta. Lopusta löytyy myös vinkit siihen, miten lisätä luottamusta työyhteisössä.

Etäjohtamisesta puhuttaessa on tärkeää muistaa, että kyse on moninaisemmista tilanteista, kuin pelkästään etätyöstä. Kyseessä voi olla myös hajautetusti tai täysin virtuaalisesti toimiva tiimi tai liikkuvaa työtä tekevät sekä erilaiset joustaviin työmuotoihin tottuneet työntekijät.

 

Työntekijöihin ei luoteta

Tämä on yleensä ensimmäinen asia, joka tulee mieleen kun puhutaan luottamuksesta etäjohtamisen yhteydessä. Päällimmäisenä on kysymys, voidaanko luottaa työntekijöiden hoitavan työnsä myös silloin, kun heidän työntekoaan ei kukaan ole valvomassa jatkuvasti. Olen ollut fasilitoimassa johtoryhmissä, joissa keskustelu on saattanut kääntyä siihen, pidennetäänkö etätyöpäivillä viikonloppua tai kesälomia.

Luottamuksen vastakohta ei ole epäluottamus, vaan pelko kontrollin menettämisestä. Esimies ehkä pelkää, että joku pääsee helpommalla tai asiat eivät hoidu odotetulla tavalla. Tai ettei hän enää kohta tiedä missä mennään.

Liikenneviraston pilotoidessa joustavan etätyön mallia omassa organisaatiossaan, oli palaute seuraava:

”Kun työntekijään luotetaan, hän haluaa olla myös luottamuksen arvoinen. Ja luottamus parantaa työmotivaatiota.”

 

Luottamus on häilyvämpää virtuaalitiimissä

Tutkimusten mukaan luottamuksen ylläpitämiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota hajautetusti toimivassa (virtuaalisessa) tiimissä. Kun ihmiset eivät tapaa toisiaan päivittäin tai viikottain ja kontaktien määrä kenties jää muutenkin vähäiseksi, alkaa luottamus helposti rakoilla.

Työntekijä saattaa pohtia, mitä esimies puuhaa. Tai päinvastoin. Kun esimiehestä ei kuulu mitään vähään aikaan, työntekijä saattaa miettiä, kiinnostaako sitä ollenkaan ja onko minun työpanokseni hänelle edes tärkeä. Sama pätee tiimikavereihin. Mikäli vuorovaikutusta on vähän, epäluulo ja väärinymmärrykset lisääntyvät.

Toisistaan etäällä toimivassa tiimissä vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden merkitys nousevat tärkeäksi, koska luottamusta rakennetaan vuorovaikutuksella. Tutkimusten mukaan psyykkinen läheisyyden tunne on kuitenkin tärkeämpää kuin fyysinen läheisyys.

 

 

Kollegoiden välinen epäluottamus heikentää yhteistyötä

Moni esimies on todennut, että luottaa itse tiimiläisiinsä ihan satasella, mutta on havainnut, että kollegoiden välillä on epäluottamusta. Hyvin asiakeskeinen kommunikointi ei ole riittävää luottamuksen rakentamisen näkökulmasta, varsinkin jos sitä on vain vähän.

Toisen erilaiset toimintatavat ja vuorovaikutustyylit alkavat ärsyttää ja sähköposteja tulkitaan väärin. Ristiriidat ja väärinymmärrykset alkavat nakertaa yhteishenkeä ja pian ollaan ehkä puolutusasemissa omissa poteroissa – tai ainakin matkalla sinne.

Tutkimuksissa on todettu, että ihmisten erilaiset käyttäytymis- ja vuorovaikutustyylit aiheuttavat haasteita virtuaalisessa työssä vielä enemmän kuin perinteisessä työyhteisössä. Toisten tutustumiseen ja erilaisen käyttäytymisen ymmärtämiseen kannattaa panostaa.

 

Luottamuksen puute johtaa heikentyneeseen tiedon jakamiseen, eikä asioista keskustella avoimesti

Virtuaalisen tiimin ilmapiiriä koskevassa väitöskirjassa todettiin, että luottamuksen rakoillessa, vuorovaikutuksen määrä vähenee entisestään ja tiimin yhtenäisyys kärsii. Se saattaa vaikuttaa myös työmoraaliin. Lisäksi luottamuspula aiheuttaa tiedon panttaamista eikä asioista olla halukkaita keskustelemaan avoimesti. Avoimuutta kuitenkin virtuaalitiimijuuri kaipaa.

Esimies on avainroolissa luottamuksellisemman ilmapiiriin ja avoimen tiedon jakamisen rakentamisessa. Se vaatii töitä, mutta on rakennettavissa myös täysin virtuaalisesti toimivaan tiimiin.

 

Luo pohjaa luottamukselle

Tutustu työntekijöihin mahdollisimman hyvin, mutta edistä myös tiimin jäsenten tutustumista toisiinsa.

 • Ole kiinnostunut työntekijöistä: heidän työstään, osaamisestaan, mielenkiinnon kohteistaan ja heistä ihmisinä.
 • Jakakaa tiedon murusia tiimin jäsenistä esimerkiksi tiimipalavereissa: mitä harrastamme, missä olemme onnistuneet työssä viime aikoina, mistä haluan kiittää työkaveria ja niin edelleen.
 • Hyödyntäkää persoonallisuusanalyysejä toisten toimintatapojen ymmärtämiseen.
 • Luokaa virtuaalisia kohtaamispaikkoja, esim. kahvipöytäryhmä Yammeriin/Slackiin tai perustakaa oma WhatsApp-ryhmä.
 • Panostakaa kasvotusten kohtaamisiin: jättäkää läppärit pois ja varatkaa niihin myös aikaa vapaamuotoiselle keskustelulle.

 

Pyri rakentamaan mahdollisimman avoin keskustelukulttuuri, jossa ihmisillä on rohkeutta puhua kaikesta työhön liittyvästä.

 • Hyödyntäkää kanavia, joissa tietoa voi tuoda tiimin jäsenten saataville helposti.
 • Tärkeissä asioissa panostakaa viestintään. Yksi sähköpostiviesti ei riitä!
 • Kertokaa avoimesti kaikista työhön liittyvistä asioista. Toimi itse tässä esimerkkinä.

 

Opettele näyttämään oma haavoittuvuutesi, vaikkei se helppoa olekaan. Saat palkaksi sitoutuneita ihmisiä, jotka haluavat tehdä kanssasi töitä. Samalla ihmiset uskaltavat laskea omia suojamuurejaan.

 • Uskalletaan tunnustaa ettei tiedä kaikkea tai osaa kaikkea tai että kaipaa apua jossakin asiassa.
 • Sallitaan myös se, että tehdään virheitä ja pyritään oppimaan niistä yhdessä.
 • Löytyy rohkeutta pyytää apua ja tarjota apua,

 

Pyrkikää kehittymään ja parantamaan jatkuvasti. Tehkää siitä yhteinen tavoite.

 • Edistä osaamisen ja taitojen kehittämistä tiimissä: valmenna ja sparraa, jaa työntekijöitä työpareihin tai hanki työntekjöille mentoreita.
 • Auttakaa toisianne kehittymään ihmisinä: pohtikaa silloin tällöin omia vahvuuksia ja kompastuskiviä, keskustelkaa vuorovaikutustaidoista, itsensä johtamisesta sekä muusta aiheeseen liittyvästä.

Photo by rawpixel.com on Unsplash
Kaipaatko lisää vinkkejä esimiestyöhön?

 

Etäjohtamisen kirja sisältää paljon
esimerkkejä ja vinkkejä erilaisiin etäjohtamisen
tilanteisiin sekä case-esimerkkejä eri
organisaatioista.

Tutustu tarkemmin

 

Ideapakan Hyvän johtamisen työkalupakista
löytyy yli 40 menetelmää, joista saat ideoita
parempaan johtamiseen.

Tutustu tarkemmin

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.