Osaamisen tunnistaminen monipaikkaisessa tiimissä

Olemme mukana Sitran #OsaaminenNäkyviin -kampanjassa. Monipaikkaisissa tiimeissä osaaminen tulee vielä hitaammin näkyviin kuin lähitiimissä. Mutta jokaiselle meistä on hyödyllistä tunnistaa oma osaamisemme sekä kyetä kertomaan siitä muille.

Jokaisella meillä on arvokasta osaamista

On tärkeää, että tunnistamme oman osaamisemme ja omat vahvuutemme. Tiedostamalla oman osaamisemme arvostamme myös itseämme enemmän tiimin ja työyhteisön jäsenenä. Työssä tärkeää on myös keskinäinen arvostus ja kunnioitus ja osaamisen tunnistaminen yhdessä voi siinä auttaa meitä tuntemaan myös työkaverimme paremmin. Kun ymmärrämme, mitä kaikkea osaamista minulla ja meillä onkaan, se lisää arvostusta sekä tuo uudenlaisia mahdollisuuksia hyödyntää vahvuuksiamme ja kehittää ydinosaamistamme entistä paremmaksi.

Osaamista syntyy elämän erilaisissa tilanteissa

Osaamista voidaan tarkastella eri näkökulmista: ammatillisen osaamisen, työelämätaitojen ja oman toiminnan säätelemisen taitojen kautta.

Ammatillinen eli substanssiosaaminen on koulutusten, kurssien ja työkokemuksen kautta syntynyttä tietotaitoa. Osaaminen karttuu myös tekemällä erilaisia asioita vapaa-ajalla: harrastuksissa sekä perheen ja ystävien parissa. Tätä muualla kuin työssä syntyvää osaamista voi olla vaikeinta tunnistaa.

Työelämätaidot ovat niin sanottua yliammatillista osaamista, jota tarvitaan kaikissa työtehtävissä. Työelämätaidoissa on kyse siitä, miten toimin työyhteisössä, miten suhtaudun muihin, miten kommunikoin ja miten otan vastaan asioita. Vaikuttamis- ja johtamistaidot ovat esimerkiksi nykypäivänä tärkeitä työtehtävästä riippumatta. Näitä taitoja hyödynnämme usein myös muissa elämän tilanteissa.

Oman toiminnan säätely on meta-tason osaamista, johon lukeutuu muun muassa oman toiminnan suunnitteluun, ohjaamiseen ja arviointiin liittyvät taidot. Myös ajatteluun, tiedon soveltamiseen, oppimiseen ja tunteiden säätelyyn liittyvät taidot ovat tärkeää osaamista. Opimme sitä lapsesta lähtien kotona, koulussa ja ensimmäissä työpaikoissa. Se kehittyy edelleen opinnoissa, työpaikoissa ja vapaa-ajalla.

Oman osaamisen tunnistaminen

Seuraavia apukysymyksiä voi hyödyntää erilaisten osaamisten listaamiseen. Miellekarttaan eli Mindmappiin voi listata asioita ajattelun avaamiseen. Aluksi kannattaa kirjata ylös kaikki mahdollinen mieleen tuleva.

 • Millaista osaamista sinulla on koulutusten ja työkokemuksen kautta?
 • Mitä ammattiin liittyvää erityisosaamista sinulla on?
 • Millaista osaamista sinulla on seuraaviin osa-alueisiin liittyen: talous (esim. budjetointi, talousanalyysit, laskutus), raportointi, ostot ja hankinnat, markkinointi, myynti ja asiakastyö, kansainvälinen toimintaympäristö, eri toimialat?
 • Miten arvioit työelämätaitojasi: vuorovaikutustaidot (puhetaidot, kuuntelu, toisten huomiointi), vaikuttamis- ja johtamistaidot, it-taidot, kielitaito, verkostoitumistaidot, projektiosaaminen, liiketoimintaosaaminen? 
 • Millaista harrastusten kautta tullutta osaamista sinulla on? Mitä olet tehnyt tai millaisissa tehtävissä toiminut harrastuksissa?
 • Millainen toimija olet ja mitkä ovat vahvuuksiasi?
 • Miten asennoidut itseesi, muihin, työhösi? 
 • Miten ajattelet (nopeasti/intuitiivisesti/pohdiskellen/perusteellisesti)? 
 • Miten opit ja sovellat oppimaasi? 

Seuraavaksi voit kiteyttää omaa osaamistasi. Ryhmittele asioita yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Voit myös esitellä omaa osaamistasi muille lyhyesti. Mikäli kerrot osaamisestasi tiimille, voit valita tiimin toiminnan kannalta 3 – 5 keskeisintä asiaa.
Mikäli haluatte arvioida yhteistä osaamistanne ja vahvuuksianne tiiminä, voitte yhteisessä keskustelussa arvioida tiimin toiminnan kannalta arvokkaan osaamisen sekä vahvuudet tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta.

Toinen voi havaita osaamisesi paremmin

Kaikkea osaamista ei ole helppo kuvata muille tai edes itse tunnistaa. Yhdessä työskennellessä siirtyy hiljaista tietoa ihmisten välillä huomaamatta. Voit pyytää työkavereitasi kertomaan millaista osaamista ja vahvuuksia he ovat havainneet. Hajauteussa työssä toisten osaamisen havaitseminen voi olla hankalampaa, mutta se onnistuu esimerkiksi tekemällä työtä työpareina ja kierrättämällä pareja säännöllisesti. Työparityöskentelyssä tulee käytännössä myös näkyväksi toisen todellinen työtehtäviin liittyvä osaaminen. Työparityöskentelyn jälkeen voidaan pyytää pareja kuvaamaan toistensa osaamista.

Teksti on osittain syyskuussa ilmestyvästä Monipaikkaisen tiimin ideapakasta, jossa yhtenä ideakorttina on osaamisen näkyväksi tekeminen.

Pakka ilmestyy lähiaikoina Ideapakan verkkopuotiin.

Tutustu tekstin kirjoittajaan

Ulla Vilkman

Monipaikkaisen työn asiantuntija ja konsultti, toimitusjohtaja, perustajaosakas

 • Valmentaa johtoryhmiä ja esihenkilöitä monipaikkaisessa työssä menestymiseen sekä kehittää tiimejä ja yksilöitä moderniin työhön
 • Yli 10 vuoden kokemus johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisestä niin yrityksissä kuin julkisella sektorilla
 • Etäjohtaminen – Tulosta joustavalla työllä sekä Etätyö ulkomailla – Unelmasta todeksi -kirjojen kirjoittaja
 • Supervoima: Etäjohtamisen ja monipaikkaisen työn kehittämisen uranuurtaja

Valmennuskielet:

englanti, suomi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.