Johtamistehtävän sisältö ja johtajan uudet haasteet

Johtajan työ puhuttaa tasaiseen tahtiin. Vaikka ajoittain kyseenalaistetaisiinkin johtajan pestin tarpeellisuus, niin yhtä mieltä ollaan siitä että  johtajuutta tarvitaan perustaksi tavoitteelliselle ja tulokselliselle yhteistoiminnalle. Miten sinä kiteyttäisit termin ”johtajuus”? Entä miten kuvaisit johtajan tärkeimpiä työtehtäviä tämän hetken toimintaympäristössä? Jos teillä ei ole johtajia, niin miten nuo mainitsemasi työtehtävät on jaettu?

Valmentava ja osallistava etäjohtaja

Minun mielestäni johtajuus on asioiden ja ihmisten ymmärrykseen perustuvaa vastuunottoa ja vaikuttamista. Sen tarkoituksena on auttaa yksilöitä, tiimejä ja organisaatiota etenemään samaan suuntaan, inhimillistä menestyspotentiaalia hyödyntäen ja vaalien. Tärkeintä on prosessi, ei päämäärä. Johtajuudella varmistetaan, että organisaatiossa tehdään päivittäin oikeita asioita oikea-aikaisesti. Se edistää pitkäjänteistä ja kestävää tuloksentekoa, myös heikosti ennustettavassa toimintaympäristössä. Nykykehityksellä hurjinkin visio saattaa olla vain välietappi.

Asioita oppii ymmärtämään koulutuksen ja kokemuksen kautta, mutta ihmisten ymmärtäminen haastaa kovimmankin konkarin, etenkin jos toimitaan etäyhteyksien varassa. Parhaat johtajat ovat haluttuja siksi, että heillä on kyky sytyttää huippuammattilaisten joukko vaikka toiselta mantereelta käsin. Valmentava ja osallistava johtaja mahdollistaa sen, että erityisosaaja saa keskittyä omaan ydintehtäväänsä. Johtajan tehtäväksi jää toimia valmentavana selustatukena, toimivan ryhmädynamiikan varmistajana ja vaikeiden keskusteluiden vetäjänä. Etänä tai ei, johtajan on tärkeätä ymmärtää inhimillistä päätöksentekoprosessia, motivaattoreita ja sitoutumisen edellytyksiä.

Johtajan vastuulista

Inhimillisen puolen lisäksi on tietenkin varmistettava asiakeskeiset ja lain assettamat edellytykset pitkäjänteiselle tuloksenteolle. Muutaman hengen porukka voi toimia hyvin ilman johtajaa, mutta organisaation kasvaessa tarvitaan enemmän suunnittelua, ohjausta ja seurantaa onnistumisen varmistamiseksi. Kun yksiköitä tai osastoja on useampia, ja tuotteiden tai palveluiden määrä kasvaa, johtajan työnkuvaan kuuluu tyypillisesti seuraavia tehtäviä:

  • Toiminnan suunnittelu, organisointi ja kehittäminen yhteistyössä työn toteuttajien kanssa (päämäärä, strategiset ja taktiset valinnat, resurssointi, vastuunjako, arvot, pelisäännöt, toimintaympäristön ja sidosryhmien huomiointi sekä ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurillisen kehityksen varmistaminen pitkäjänteisesti)
  • Toiminnan ja talouden johtaminen (prosessien ja projektien johtaminen, muutosjohtaminen, asiakkuuksien ja asiakaskokemuksen johtaminen, sidosryhmäviestintä, taloudenpitoon ja tuloksellisuuteen liittyvät analyysit ja johtopäätökset, henkilöstön ja osaamisen johtaminen, työhyvinvoinnin varmistaminen, havaittuihin ongelmiin tarttuminen ja luova ongelmanratkaisu)
  • Mittaus ja seuranta (toimintasuunnitelman ja budjetoinnin toteutumisen seuranta, mittariston kehittäminen ja hyödyntäminen johtamistyössä, toiminnan laadunvalvonta, asiakassuhteiden ja muiden sidosryhmäsuhteiden kehittäminen, poikkeamiin ja muutostarpeisiin vastaaminen) 

Voisiko edellämainittuja jakaa muiden, kuin nimetyn johdon tehtäviksi?

Lähtökohtana työn sujuvuus ja kestävä tekeminen

Jaettiinpa tehtävät pois johtajilta tai ei, on tärkeää, ettei niitä tuupata kenellekään ylikuormittavaksi tai tehtävänkuvaan sopimattomaksi taakaksi. Oman työn ohessa hoidetut johtajan tehtävät nakertavat helposti jaksamista ja työmotivaatiota ja voivat viedä fokuksen pois omasta ydinosaamisesta. Yksi matalan organisaation sudenkuoppa voi olla se, että kokoukset lisääntyvät hallitsemattomasti, koska töitä tehdään useissa tiimeissä ja useille projektivastaaville samaan aikaan. Loputon Teams-putki ja raporttien rustaaminen polttavat nopeasti loppuun.

Johtamistehtävän sisältö vaihtelee organisaatiosta toiseen, mutta tehtävän tulee aina palvella työn sujumista ja kestävää tekemistä, etänä ja toimistolla. Sokerina pohjalla on vielä piilojohtajuus, eli ne timanttiset yksilöt, jotka ottavat vapaaehtoisesti vastuuta palavereissa, tsemppaavat kollegoitaan, kyseenalaistavat ja tekevät kehitysehdotuksia, innostuvat työstään ja innostavat samalla muita. Johtajuus on asenne, ei pelkkä pesti.

Mikäli organisaatiossasi on tarvetta valmennukselle johtamistehtävän sisällön tai etäjohtajan jaksamisen ja suorituskyvyn varmistamiseksi, ota yhteyttä!

Tutustu tekstin kirjoittajaan

Pirkko Tavaila

Etäjohtamisen valmentaja, tiimikuiskaaja

  • Monipuolinen 30 vuoden liiketoimintaosaaminen yhdistettynä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osaamiseen.
  • Bisnesälyn ja työhyvinvoinnin yhdistäminen kestävän menestyksen kivijalaksi.
  • Johtamisen, tiimityön ja kukoistavan kulttuurin kehittäminen.
  • Supervoima: Tietää, mikä saa meidät ihmiset toimimaan fiksummin.

Valmennuskielet:

englanti, suomi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.