Suorituksen johtaminen on tärkeä osa etäjohtamisessa onnistumista

Suorituksen johtamisen tulee olla kunnossa, jotta esimies voi onnistuneesti johtaa etänä. Olen kuitenkin havainnut, että suorituksen johtaminen voidaan käsittää monella eri tavalla. Suorituksen johtaminen ei ole pelkästään tavoitteen asettamista ja seurantaa. Etenkään, jos seuranta tapahtuu kerran vuodessa kehityskeskustelussa.

 

Suorituksen johtamiseen mielestäni kuuluu

  • Selkeät tavoitteet
  • Säännöllinen seuranta
  • Palaute edistymisestä
  • Tuki ja sparraus
  • Kiitos ja palkitseminen

 

Tarkennan vielä hieman, mitä näillä käsitteillä tarkoitan, sillä olen havainnut, että nekin käsitetään monin eri tavoin.

 

Selkeät tavoitteet

Organisaatiolla on strategiset tavoitteet, joista johdetaan tavoitteet kullekin vuodelle. Ylätason tavoitteet eivät voi kuitenkaan olla samat, kun yksittäisen työntekijän tavoitteet. Esimiehen tehtävä on toki käydä työntekijöiden kanssa ylätason tavoitteet läpi ja tehdä ne ymmärrettäväksi, mutta pystyttävä tuomaan tavoitteet myös henkilökohtaiselle tasolle. Mitä ne tarkoittavat juuri Pekan tai Liisan työssä?

 

Säännöllinen seuranta

Seurantaa tarvitaan. Vaikka yksi etäjohtamisen kulmakivistä on luottamus, ei luottamuksen pidä olla täysin rajatonta. Seurannalla en kuitenkaan tarkoita kyttäämistä ja kontrollia, vaan hyvään esimieheyteen kuuluvaa kiinnostusta työntekijöitä ja heidän työtään kohtaan.

Seurannan tarkoitus on toki samalla varmistaa, että työt edistyvät ja työssä tehdään oikeita asioita. Toisin sanoen se on osa esimiehen tehtävää työnantajan edustajana: valvoa ja ohjata työn tekemistä ja käyttää työnjohdollista valtaa.

 

Seurannassa tärkeää on tarkastella etenemistä tavoitteiden kanssa. Miltä tilanne näyttää ylätason tavoitteiden suhteen? Entä lyhyemmän aikajänteen tavoitteet, esimerkiksi 1 – 2 kuukauden ajanjaksolla?

 

Palaute edistymisestä

Jokainen tarvitsee työssään onnistumisen kokemuksia. Työtyytyväisyyden on tutkimuksissa todettu syntyvän aikaansaamisen tunteesta. Seuranta on esimiehen keino yhdessä työntekijän kanssa todeta, että asiat etenevät. Se tarjoaa myös mahdollisuuden yhdessä iloita onnistumisista ja siten vahvistaa motivaatiota.

 

Tuki ja sparraus

Vaikka tällä hetkellä tuodaan esille paljon itseohjautuvuutta ja monet asiantuntijat kykenevät varsin hyvin toimimaan sangen itsenäisesti, on sosiaalinen tuki tärkeä voimavaratekijä. Ja tiimien ja työyhteisöjen hajaantuessa etätyön ja joustavan työn lisääntymisen myötä, on todettu että työntekijät toivoisivat enemmän tukea.

Tuki esimieheltä ja muulta tiimiltä ovat muun muassa arvostuksen osoittamista työntekijää ja hänen osaamistaan kohtaan. Tukena oleminen ja työntekijän sparraaminen ovat myös etäjohtajan keino olla työntekijöille läsnä. Kyse on myös yhdestä tekijästä yhteisöllisyyden ylläpitämisessä.

 

Kiitos ja palkitseminen

Suorituksen johtamiseen usein linkitetään myös palkitseminen. Työntekijät saavat bonusta tai muuta etua, mikäli he yksilöinä ja/tai organisaationa saavuttavat asetetut tavoitteet. Palkitseminen on hyvä keino kannustaa henkilöstöä työskentelemään yhteisten tavoitteiden eteen. Tärkeää on myös muistaa vähäisemmät, mutta tärkeä palkitsemisen keinot, eli kehuminen, kiittäminen ja kannustaminen.

 

Kaipaatko työkaluja parempaan esimiestyöhön ja etäjohtamiseen?
Kurkkaa tänne – näistä voisi olla apua

 

Kuva: Thomas Kelley

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.