Miksi etätyö kannattaa?

Edelleen on paljon esimiehiä, jotka suhtautuvat etätyöhön nuivasti. Monessa organisaatiossa on tilanne, jossa osa esimiehistä suosii etätyötä ja osa suhtautuu kielteisesti. Paine vapauttaa työntekoa vahvistuu koko ajan, koska se alkaa olla työelämässä yleinen käytäntö. Työntekijät, joiden työtehtäviin se sopii, kokevat epäoikeudenmukaisena ja epämotivoivana, jos heillä sitä mahdollisuutta ei ole. Erityisesti tilanteissa, joissa käytännöt saman organisaation sisällä vaihtelevat.

Ennen kaikkea etätyöhön tulisi suhtautua yhtenä tapana organisoida työntekoa. Sen ei tulisi olla saavutettu etu, vaan lähtökohtana tulee olla työ ja tavoitteiden saavuttaminen. On hyvin yksilöllistä, mistä syistä eri ihmiset etätyötä arvostavat ja kokevat sen itselleen sopivaksi. Tässä artikkelissa avaan hieman etätyön yleisiä hyötyjä, jotka perustuvat tutkimuksiin, palautteisiin ja havaintoihin, mutta välttämättä kaikki ei päde kaikissa tilanteissa. Pääosin seuraavassa esitetyt hyödyt toteutuvat valtaosan työntekijöistä kohdalla.

 

”Kun työntekijään luotetaan, hän haluaa olla myös luottamuksen arvoinen. Luottamus parantaa työmotivaatiota.”

 

Etätyö lisää motivaatiota ja sitoutumista

Monet organisaatiot ja esimehet ovat havainneet, että etätyömahdollisuus lisää motivaatiota ja sitoutumista. Mahdollisuus rytmittää työtä muun elämän kanssa joustavammin; mahdollisuus vetäytyä etäpäivälle purkamaan kasaantunutta työkuormaa; mahdollisuus tehdä keskittymistä vaativaa työtä rauhallisessa ympäristössä; mahdollisuus organisoida omaa työtä ja vaihdella työn tekemisen paikkoja työn luontee mukaan lisäävät kaikki autonomiaa, joka on useissa tutkimuksissa todettu motivaatiota lisääväksi seikaksi.

Jos henkilön tulisi valita useamman tarjotun työpaikan joukosta yksi, ovat sekä mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä että työaikojen joustavuus kymmenen tärkeimmän ominaisuuden joukossa T-median Luottamus & Maine -tutkimuksen mukaan. Kummassakaan ei suoranaisesti ole kyse etätyössä ja molemmat voivat – ainakin teoriassa – toteutua, vaikka etätyö ei olisikaan mahdollista, mutta silti molemmat asiat ovat vahvasti läsnä etätyökäytännöissä.

 

”Työtä voi ajoittaa aikaan, jolloin iskee se ahaa-elämys ja inspiraatio; tällöin työ on todella tuottavaa”

 

Etätyö lisää tehtäväkeskeisyyttä, suunnitelmallisuutta ja tehokkuutta

Etätyö mahdollistaa paremman keskittymisen tehtäviin. Parempi keskittyminen johtuu siitä, että tyypillisesti keskeytysten määrä vähenee, ympärillä on vähemmän häiriötekijöitä, eikä työpäivän aikana kulu aikaa tavanomaiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen, kuten kuulumisten vaihtoon ja spontaaniin työhön liittyvään ajatustenvaihtoon.

Työssä, jossa aikaansaamista voidaan mitata työsuoritteilla, on havaittu, että etätyössä todella ollaan tehokkaampia. Se ei ole vain etätyötä suosivien työntekijöiden väite. Esimerkiksi Ilmarinen uutisoi 2017 alussa, että heidän eläkekäsittelijänsä ovat keskimäärin 25 prosenttia tehokkaampia etänä. Samaa kertovat monet muut samankaltaista työtä tekevät yritykset, jossa tietyistä työsuorituksista kirjautuu järjestelmään jälki.

Moni kertoo myös suunnitelmallisuuden lisääntyvän, kun etätyö yleistyy organisaatiossa. Asiat, jotka aiemmin olisi hoidettu käytävällä törmättäessä tai pistäytymällä kollegan työhuoneeseen, laitetaan helpommin kalenteriin ja hoidetaan sovitusti, eikä ne jää roikkumaan ja odottamaan satunnaista kohtaamista toimistolla. Tämä nousi esille myös Liikenneviraston joustavan etätyön pilotin yhteydessä kerätyistä palautteista.

 

 

”Voi paremmin yhdistellä perhe ja harrastuselämää työn kanssa.”

 

Etätyö vähentää kuormitustekijöitä

Etätyö lisää työhyvinvointia. Ainakin vähentämällä tiettyjä kuormitustekijöitä. Kaikki on toki yksilöllistä, mutta yleisesti esille nostettuja tekijöitä ovat muun muassa aikaansaaminen, ruuhkapiikkien tasaaminen, säästyminen matkustamiselta työpaikalle ja mahdollisuus hoitaa yksityiselämän asioita joustavasti työn lomassa.

Parempi keskittyminen mahdollistaa siis aikaansaamisen. Aikaansaamisen tunne on tärkeä osa työtyytyväisyyttä, joka syntyy siitä, että kokee saavansa aikaan konkreettisia asioita. Jokainen voi varmasti samaistua tunteeseen siitä, että kun on saanut paljon tehtävälistalla pyörineitä asioita pois päiväjärjestyksestä, niin henkinen kuorma helpottaa kummasti.

Työmatka voi olla merkittävä stressitekijä toisille. Istuminen liikenneruuhkassa tai myöhässä olevan junan tai bussin odottelu voi olla stressaavaa, kun tietää, että kohta pitäisi istua jo neukkarissa palaverissa. Erään amerikkalaisen tutkimuksen mukaan työpaikalle matkustaminen voi olla jopa kuormittavampi tekijä kuin itse työ. Etätyö voi tuoda helpotusta tilanteeseen.

Parhaimmillaan etätyöpäivänä työpaikalle siirtymiseen käytettävä aika voidaan myös käyttää liikuntaan, nukkumiseen eli palautumiseen tai viettää se perheenjäsenten kanssa. Kaikki nämä ovat yleensä voimavaroja lisääviä tekijöitä ja lopputuloksena on siis energisempi työntekijä.

 

Etätyö vähentää poissaoloja

Etätyön tekeminen mahdollistaa myös työtehtävien hoitamisen silloin, kun työntekijä muuten jäisi kotiin. Esimerkiksi sairasta lasta hoitaessa on usein mahdollista osa tai iso osa päivästä tehdä töitä, mutta mikäli etätyön tekeminen ei ole sallittua, työntekijä jäisi kokonaan pois töistä sairastapauksen vuoksi. Myös tilanteissa, kun työntekijä on itse flunssainen, mutta ei kuitenkaan täyttä vuodelepoa edellyttävässä tilassa, voi hän hoitaa työtehtäviään kotoa käsin sairastumatta itse enemmän tai tartuttamatta muita työpaikalla.

Etätyö parantaa työnantajamielikuvaa

Monelle työnhakijalle on tärkeää, että työnantaja sallii etätyön. Amerikassa tehdyn tutkimuksen mukaan työntekijän harkitessa kahden samankaltaisen työtehtävän välillä painaa etätyömahdollisuus vaakakupissa niin paljon, että 70 prosenttia vastaajista valitsisi sen työpaikan, jossa etätyö on sallittua. Myös tyytyväisyys työantajaa kohti lisääntyy, kun yrityksessä on hyvät etätyökäytännöt, eikä työpaikkaa olla niin herkästi valmiita vaihtamaan.

Moni on myös todennut, että joustavuus työn suhteen on jopa tärkeämpi kuin isompi palkka. Eli  etätyöllä koetaan olevan myös rahallista arvoa.

 

 

Photo by Christin Hume on Unsplash

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.