Etätyö strategisena valintana

Tämä blogikirjoitus tarkastelee etätyötä strategisena valintana viiden keskeisen yrityksiä koskevan näkökulman kautta:

 • vanhaan ei ole enää paluuta
 • nyt on hyvä hetki rakentaa hyvä hybridityön malli
 • johtamiseen tulee panostaa myös jatkossa
 • etätyö tarjoaa mahdollisuuden säästää toimitilakuluista
 • ympäristöarvot, ekologisuus ja vastuullisuus

Vanhaan ei ole paluuta 

Etätyöaikana on tehty useita tutkimuksia ja kyselyitä ihmisten jaksamisesta ja hyvinvoinnista etätyössä. Etätyöhön liittyy tiettyjä haasteita, joista keskeisimmät ovat yhteisöllisyyteen, vuorovaikutukseen ja yksinäisyyden kokemukseen liittyviä. Samaan aikaan tutkimukset ja kyselyt kuitenkin osoittavat, että etätyötä tekevät ihmiset ovat tyytyväisempiä työhönsä sekä kokevat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen aiempaa helpommaksi.

Kysyttäessä vastaajien odotuksia pandemian jälkeisen ajan työnteon suhteen, merkittävä enemmistö kertoi haluavansa tehdä tulevaisuudessa etätyötä enemmän kuin aikana ennen koronapandemiaa. Ihmiset haluavat päättää työnteostaan aiempaa itsenäisemmin ja odottavat työnantajaltaan enemmän joustavuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vanhaan ei ole paluuta.

Hyvä hybridityön malli

Vaikka etätyötä halutaankin jatkaa, myös fyysinen näkeminen ja työnantajan tiloissa tehtävä työ tulee olemaan tärkeää. Tämän vuoksi on hyvä miettiä, missä tilanteissa fyysinen näkeminen ja työnantajan tiloissa tehtävä työ on ensiarvoisen tärkeää ja panostaa näihin tilanteisiin.

Tämänkaltaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

 • innovointityö
 • uuden luominen
 • tutustumisvaihe
 • uusien projektien tai kausien aloittaminen

Lisäksi tiivistä yhteistyötä tekevien ryhmien kannattaa kokoontua säännöllisesti tapaamaan livenä.

Kun läsnäoloa vaativia tehtäviä määritellään, mahdollistetaan joustava etätyö muiden tehtävien osalta. Joustavaan etätyöhön liittyy vapaus valita työnteon paikka sekä sopivat työkalut. Livetyön toimintaympäristössä ja toimitiloissa on tärkeä panostaa nimenomaan yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä tukeviin ratkaisuihin. Hiljaisuutta ja keskittymistä vaativat työt tullaan jatkossa entistä useammin tekemään etänä.

Johtaminen

Johtamisen näkökulmasta esihenkilö tarvitsee livetyön ja etätyön yhdistävässä toimintaympäristössä selkeän johtamisjärjestelmän, jota tukee tiimitasolla sovitut pelisäännöt. Yhteisissä pelisäännöissä määritellään, milloin työtä tehdään yhdessä toimistolla ja mihin tapaamisiin tulee osallistua livenä. Muilta osin työ tulisi voida suunnitella mahdollisimman vapaasti.

Esihenkilön pitäisi kyetä tukemaan yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä live- että etätilanteissa, sillä henkilöstö odottaa jatkossakin mahdollisuutta tehdä osan työstä etänä. Erilaisten työkalujen hyödyntämiseen sekä fasilitointiin on edelleen panostettava. Samaan aikaan tarve yksilölliselle johtamiselle tulee säilymään. Johtamisessa focus siirtyy aiemmasta etänä tehtävän työn johtamisesta lähitilanteiden johtamiseen ja näiden tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Säästä toimitilakuluissa

Jo ennen koronapandemiaa moni organisaatio oli siirtynyt toimitilojen osalta monityötiloihin, joissa yhtenä lähtökohtana oli se, että yhä useammat tekisivät etätyötä. Pandemian myötä yhä useampi organisaatio tulee luopumaan toimitiloistaan tai hyödyntää monityötilaratkaisuja, sillä työntekijät odottavat etätyön mahdollisuuden jatkuvan myös pandemian jälkeen. Yrityksillä on nyt hyvä mahdollisuus pohtia toimitilojensa käyttöä, sekä niihin liittyviä kustannuksia ja säästömahdollisuuksia, osana yrityksen liiketoimintastrategiaa.

 • panosta livetyössä yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutuksellisuutta tukeviin ympäristöihin
 • mahdollista etätyössä hyvät ergonomiset ratkaisut
 • pohdi paljonko organisaatio oikeasti tarvitsee lähityöpisteitä

Ympäristöarvot, ekologisuus ja vastuullisuus

Pandemia-aika on osoittanut, että moni työ saadaan tehtyä ilman livetapaamisia. Vähentyneeseen matkustamiseen yhdistetään ympäristöarvoja, kuten vastuullisuus ja ekologisuus. Lisäksi usea organisaatio on todennut säästäneensä yrityksen matkakuluissa sievoisen summan. Vaikka pandemia onkin kerryttänyt ihmistentapaamisvelkaa, on nyt mahdollisuus määritellä liiketoiminnan kannalta uudet raamit tarpeellisen lisäarvon tuovalle työmatkustamiselle.

Tällaista tarpeellista matkustamista on tietyt asiakkuuksiin liittyvät matkat, kulttuurienvälisessä yhteistyössä tehtävät matkat sekä startteihin ja tutustumisiin liittyvät matkat. On kuitenkin relevanttia pohtia, kuinka suuri osa matkoihin käytetystä ajasta ja matkakustannuksista on pandemia-ajan tuomien oivallusten myötä säästettävissä.

Millaista työelämää teidän organisaationne rakentaa pandemian jälkeen? Mikäli haluat näihin pohdintoihin valmennusta, ota meihin yhteyttä!

Tutustu tekstin kirjoittajaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.