Valmentava ja osallistava johtaminen

Nopeasti muuttuvassa työelämässä hyvän johtamisen merkitys korostuu. Valmentava johtaminen tarjoaa työntekijöille riittävää tukea ja luo edellytykset onnistumiseen niin yksilöinä kuin työyhteisöinä.

Valmennuskokonaisuus vahvistaa modernissa työelämässä tarvittavaa johtamis- ja vuorovaikutusosaamista. Keskeistä on yksilöiden ja tiimien itseohjautuvuuden tukeminen ja tuloksellisuuden parantaminen. Olennaista on tavoitteellisen ja osallistavan johtamisen yhdistäminen strategiaan ja tavoitteiden saavuttamiseen sekä henkilöstötuottavuuden parantamiseen.

Lue johtamisosaamisen kehittämisestä hybridityössä

Valmennuskokonaisuus on tarkoitettu johdolle, lähijohtajille ja tiiminvetäjille.

Valmennuskokonaisuuden sisältö

Valmennuskokonaisuus muodostuu etä- ja lähitoteutuksista ja sisältää yhteensä kuusi modulia. Ajankäytöllisesti kokonaisuus on noin 6 työpäivää.

 1. Johtaminen muuttuvassa työelämässä
 2. Minä johtajana: oma lähtötilanteeni ja kehittymissuunnitelma
 3. Motivoiva yksilön johtaminen
 4. Vuorovaikutus yksilöiden johtamisessa
 5. Tehokas tiimityö ja yhteisöllisyys
 6. Osallistamisen keinot ja muutoksen johtaminen

Hyödyt organisaatiolle

 • Johtamisen linkittyminen strategiaan ja liiketoimintaan
 • Monipaikkaisuuden, liikkuvuuden ja työelämän muutoksen vaikutusten huomioiminen johtamisessa
 • Johtamisessa kiinnitetään huomioita ja käytetään energiaa oikeisiin asioihin tuloksellisuuden näkökulmasta

Osallistuja saa

 • Työkaluja itsereflektointiin ja oman johtamisosaamisen tarkasteluun sekä kehittämiseen
 • Eväitä tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat erityisesti johtajan, yksilön ja ryhmän välisessä suhteessa ja toiminnassa
 • Osaamista yhteisen ymmärryksen synnyttämiseen työn päämäärästä ja tavoitteista
 • Työkaluja ja malleja yksilön kehittymisen tukemiseen sekä hyvinvoinnin ja tuottavuuden vahvistamiseen
 • Työkaluja me-hengen rakentamiseen sekä mielekkään ja tehokkaan yhteistyön organisointiin
 • Välineitä omaan johtamisen työkalupakkiin useasta näkökulmasta

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous  Tutustu myös näihin

  Johtamislupausten muotoilu

  Monipaikkaisuudesta kilpailuetua