Johtamislupausten muotoilu

Millaista hyvä johtaminen on meillä?

Hyvän johtamisen ei tulisi olla kiinni siitä, minkälaisen esihenkilön satut saamaan. Johtamisen periaatteet tai johtamislupaukset kuvaavat konkreettisesti minkälaista johtamista yrityksessä arvostetaan. Ne antavat henkilöstölle myös viestin siitä, minkälaista johtamista on lupa odottaa.

Miten teillä johdetaan johtamista?

Johtamislupausten muotoilu on lähtökohta johtamisen johtamiselle. Määrittelemällä minkälaista johtamista tavoitellaan on mahdollista myös mitata miten hyvin tavoiteltu johtaminen toteutuu.

Ilman selkeää yhteisesti sovittua tavoitetilaa, jokainen esihenkilö johtaa oman näkemyksensä mukaan ja johtamisen laatu on esihenkilöstä riippuvainen. Mikä on ero, jos jokainen johtaa omalla tavallaan tai johtamista yhtenäistetään?

Lue tästä Johtaminen persoonalla vai periaatteilla?

Miksi johtamislupauksia tarvitaan?

Usein oletetaan, että jokainen tietää, mitä esihenkilötyöhön kuuluu ja millaista hyvä johtaminen on. Näin se ei aina ole. Lisäksi erilaiset tavat johtaa aiheuttavat tyytymättömyyttä ja sekaannusta organisaatiossa. Voisiko tämä kokemus olla sinun organisaatiostasi:

“Ylenin keskijohtoon, enkä saanut mitään perehdytystä esihenkilörooliin. Puoli vuotta myöhemmin organisaatiossa lanseerattiin ”johtamisperiaatteet”, jotka olivat lähinnä iskulausetasoa. Johtamista ei mitattu eikä tavoitteellistettu mitenkään. Tuli vaikutelma, että organisaatiossa oli ihan yksi hailee, miten johdetaan tai johdetaanko lainkaan. Hyvin yksin sai johtamistehtävässä pakertaa. Valitettavasti tämän johtamisvajeen seuraukset olivat sitten päivittäisessä arjessa vahvasti läsnä.”

Lue tästä mitä johtamislupaukset ovat?

Mitä hyötyä johtamislupauksista on?

Johtamislupaukset tai johtamisen periaatteet muodostavat tavoitetilan johtamiselle sekä

  • antavat selkeän suunnan esihenkilötyölle ja johtamiselle
  • toimivat tukena esihenkilöiden rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä
  • ohjavat esihenkilönä ja johtajana kehittymistä
  • ohjaavat esihenkilöroolissa toimivien tiimiläisten kehittämistä
  • antavat ymmärryksen siitä, miten johtamista arvioidaan
  • antavat mahdollisuuden mitata halutun johtamisen toteutumista

Perehdy aiheeseen tarkemmin

Webinaaritallenne johtamisen johtamisesta ja johtamisperiaatteista
Katso tästä

Podcast-jakso tasalaatuisesta johtamisesta
Kuuntele tästä

Voimmeko olla avuksi?

Autamme asiakkaitamme johtamislupausten muotoilussa sekä arkeen viemisessä. Voimme kumppanina toteuttaa koko prosessin alusta loppuun tai toimia neuvonantajana sekä toteuttajana tarpeen mukaan halutuissa kohdissa.    Tutustu myös näihin