Johtamislupaukset

Millaista johtamista te organisaatiossa lupaatte?

Johtamislupaukset ovat organisaation johtamisen tavoitetila eli ne kertovat millaista johtamista yrityksessä tavoitellaan ja arvostetaan. Lupausten tavoitteena on saada aikaan muutosta ja kehitystä käyttäytymisen tasolla, niin että esihenkilöiden toiminta on yhdenmukaista läpi koko organisaation. Johtamislupausten muotoilussa lähtökohtana on yrityksen liiketoimintamalli, strategia sekä arvot.

Tutustu Timanttian ”Johtamislupausten viisi teesiä” -oppaaseen ja lue lisää johtamislupauksista.

Menestyvä organisaatio

Kun johtamisen laatu ei ole esihenkilöstä riippuvainen, organisaatio on vahvasti johdettu, joka puolestaan lisää organisaation menestystä muuttuvassa työympäristössä. Johtamislupausten avulla pystytte myös mittaamaan, miten hyvin tavoiteltu johtaminen organisaatiossanne toteutuu.

Johtaminen luksustasolle

Hotellinjohtaja Jukka Räisänen kiinnitti huomiota siihen, että johtamisen taso vaihteli Hotel St. Georgessa liikaa. Organisaatiossa haluttiin saada aikaan muutosta ja kehitystä käyttäytymisen tasolla niin, että esihenkilöiden toiminta on yhdenmukaista ja laadukasta.

Lue asiakastarina Johtamislupausten muotoilu Hotel St. Georgessa

Timanttian johtamislupausten muotoilu

Timanttian johtamislupausten muotoilu on ainutlaatuinen, ja hyödynnämme lupausten muotoilussa yksinoikeudella Susa Nikulan luomaa mallia.

Asiantuntijoillamme on vahva kokemus vuorovaikutukseen, rekrytointeihin ja johtamiseen liittyvistä teemoissa.

Miksi Timanttia?

Ymmärrämme strategisia tavoitteita ja toimintaympäristöä, kysymme hyviä kysymyksiä ja oivallutamme modernin johtamisen teemoihin prosessin aikana. Emme “vain” fasilitoi, vaan tuomme näkökulmia prosessiin, haastamme ajattelua ja ohjaamme aktiivisesti. Autamme tarvittaessa myös tavoitellun johtamiskulttuurin toteuttamisen seurannassa sekä arkeen juurruttamisessa.

”Johtamislupausten muotoilu Timanttia Consultingin asiantuntijoiden avulla antoi mahdollisuuden osallistua itse täysipainoisesti prosessiin, kun fasilitointi oli ammattilaisilla hallussa. Kehittämisen tuloksena luvassa on selkeää ajan ja rahan säästöä, kun johtamisen pelisäännöt ovat selvät ja kaikkien keskittyminen yhteisesti sovittuihin asioihin helpottunut ja lisääntynyt.”

Jukka Räisänen, hotellinjohtaja, St. George

Johtamislupauksilla kohti parempaa johtamiskulttuuria

Tiedetäänkö teillä, minkälaista johtamisen on oltava, jotta saavutatte visionne sekä strategiassa määritellyt tavoitteet? Haluaisitko että teidän organisaationne on paikka, jossa työntekijät voivat hyvin ja ovat motivoituneita sekä tuloksellisia?

Tutustu ”Johtamislupausten viisi teesiä” -oppaaseen ja tiedät miten johtamislupaukset hyödyttävät teitä halutun yritys- ja johtamiskulttuurin kehittämisessä.

Johtamislupaukset – tavoitteellinen johtamiskulttuurin kehittäminen

Johtoryhmän sparraus

Johtamislupauksissa tiivistyy se henki, jonka pohjalta yritystä ja henkilöstöä halutaan johdettavan. Arvopohjan ohella lupaukset voivat sisältää vahvan strategisen latauksen: minkälaista johtamisen on oltava, jotta me tässä yrityksessä uskomme saavuttavamme strategiassa määritellyt tavoitteemme ja saamme tärkeät hankkeemme onnistumaan?

Johtamislupaukset ovat ylimmän johdon työkalu kehittää tietoisesti ja mitattavasti tavoiteltua johtamiskulttuuria sekä ohjata esihenkilöiden johtamiskäyttäytymistä haluttuun suuntaan.

Johtamislupauksiin keskittyvä asiantuntijapuheenvuoro ja johtoryhmän sparraus auttavat ylintä johtoa suunnittelemaan johtamisen johtamista osana yrityskulttuurin kehittämistä.

Johtoryhmän sparraus 60–90 min 1 900 € + alv

Johtamislupausten muotoilu

Johtamislupausten muotoilu on lähtökohta johtamisen johtamiselle. Määrittelemällä minkälaista johtamista tavoitellaan, on mahdollista myös mitata miten hyvin tavoiteltu johtaminen toteutuu.

Ilman selkeää yhteisesti sovittua tavoitetilaa, jokainen esihenkilö johtaa oman näkemyksensä mukaan ja johtamisen laatu on esihenkilöstä riippuvainen. Mikä on ero, jos jokainen johtaa omalla tavallaan tai johtamista yhtenäistetään?

Johtamislupaukset tai johtamisen periaatteet muodostavat tavoitetilan johtamiselle sekä

 • antavat selkeän suunnan esihenkilötyölle ja johtamiselle
 • toimivat tukena esihenkilöiden rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä
 • ohjaavat esihenkilönä ja johtajana kehittymistä
 • ohjaavat esihenkilöroolissa toimivien tiimiläisten kehittämistä
 • antavat ymmärryksen siitä, miten johtamista arvioidaan
 • antavat mahdollisuuden mitata halutun johtamisen toteutumista

Johtamislupausten muotoilu sisältää:

 • tilannekuvan organisaation tilanteesta
 • henkilöstön osallistamisen “mitä odotamme hyvältä johtamiselta?”
 • arvojen, liiketoimintamallin ja strategian huomioinnin muotoilussa
 • työpajat, joissa tilannekuvan pohjalta muotoillaan ja kiteytetään yritykseen sopivat lupaukset
 • lupausten lanseerauksen esihenkilöille

Hinta alkaen 11 900 € + alv

Lue asiakastarina Johtamiskulttuurin kehittäminen Matkahuollossa

Johtamislupausten valmentaminen

Jotta johtamislupaukset lähtevät toteutumaan arjessa, kannattaa toimeenpano tehdä kunnolla. Johtamislupaukset kannattaa valmentaa henkilöstölle, käydä keskustelua niiden merkityksestä sekä antaa esihenkilölle konkreettisia eväitä lupausten viemiseksi omaan johtamistyöhön arjessa. Johtamislupausten valmentaminen sisältää:

 • Johtamisen tavoitetilan läpikäynnin yhdessä
 • Keskustelua johtamistilanteista arjessa
 • Johtamislupauksiin liittyvän itsearvioinnin

Yhden valmennusryhmän suositeltava koko max 20 hlöä. Valmennusten kesto 3 h.

Hinta 2 600 € / ryhmä

Johtamislupausten päivittäminen

Johtamislupausten päivittäminen sisältää:

 • selvityksen johtamislupausten toteutumisesta nykyhetkessä
 • selvityksen odotuksista johtamiselle
 • johtamislupausten kirkastamisen edellä mainittujen pohjalta

Hinta alkaen 5 100 € + alv

Kiinnostuitko?

Kysy lisää juuri teille sopivasta kokonaisuudesta.