Osallistava yhteistyö digitaalisessa työympäristössä

Tuloksellista yhteistyötä etäisyydestä riippumatta

Hybridityössä ja monipaikkaisessa organisaatiossa yhteistyötä täytyy johtaa systemaattisemmin. Asioita täytyy ennakoida ja suunnitella sekä tarkastella yhteistyötä rullaavana prosessina. Lähityössä yhteistyö on rakentunut samassa ajassa ja tilassa toimimiseen. Hybridityössä tämä tapa johtaa herkästi palaverien määrän lisääntymiseen. Monipaikkaisessa yhteistyössä tulee lisätä asynkronista työskentelyä ja lähteä siitä, että yhteistyö ei aina vaadi palaveria ja kokoontumista, vaan siihen on myös muuta osaamista ja keinoja.

Yhteistyötä uudella tavalla

Yhteistyötä täytyy nyt ajatella ihan uudella tavalla. On pohdittava, miten mahdollistetaan joustava ja tasapuolinen tapa tehdä työtä niin yksilölle, tiimille kuin koko organisaatiolle. Tarvitaan enemmän selkeyttä, uusia käytänteitä kanssakäymiseen sekä tuloksellisen ja mielekkään yhteistyön mahdollistavia prosesseja ja työvälineitä.

Jokaisen panos on tärkeä ja merkityksellinen yhteistyölle. Mukaan ottava, osallistava työote kuuluu tämän päivän yhteistyön johtamisen taitoihin. On tarpeen kehittää tehokkaan ryhmätyöskentelyn ja fasilitoinnin taitoja sekä syventää ryhmän vuorovaikutukseen liittyvää ymmärrystä – huomioiden joustavan ja paikkariippumattoman työn mahdollisuudet ja sudenkuopat.

Lue miten voimme auttaa osallistavien prosessien toteuttamisessa

Autamme kehittämään yhteistyötä

Autamme tiimiäsi tunnistamaan yhteistyön erilaisia muotoja ja vaiheita sekä miten yhteistyön prosesseja kannattaa kehittää, jotta tiimisi on entistä tuloksellisempi ja tehokkaampi hybridityössä. Yhteistyön prosesseihin kuuluu myös yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden miettiminen. Palvelumme kehittämisessä olemme hyödyntäneet tutkittua tietoa sekä monen vuoden kokemustamme hajautuneista ja monipaikkaisista tiimeistä.

Lue tästä mitä edellyttää tehokas tiimityö etänä

Tilaa työpaja tiimin prosessien kehittämiseen

Osaamista osallistavaan yhteistyöhön

Onko mielestäsi yhdessä tehtävä kehittäminen, innovointi ja luova suunnittelu haasteellista etänä ja virtuaalisesti? Valmennuksemme tarjoaa tietoa ja osaamista etänä ja hybridisti tehtävän yhteistyön ja osallistamisen merkityksestä ja keinoista. Osallistujat saavat ideoita, eväitä ja työkaluja organisaation yhteistyö- ja kehittämisprosessien tehostamiseen. Osallistamisen keinot sisältävät sekä samanaikaisen että eriaikaisen eli asynkronisen työskentelyn työvaiheita.

Miksi osallistua?

 • Ymmärrät osallistamisen merkityksen monipaikkaisessa yhteistyössä
 • Tiedät, miten suunnittelet yhteistyön tehokkaaksi, sujuvaksi ja mielekkääksi prosessiksi tiimin paikasta riippumatta
 • Saat ideoita kokeiltavaksi omissa kehitys- ja suunnitteluprosesseissa

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Tiimin- ja projektinvetäjät, esihenkilöt, asiantuntijat, suunnittelijat ja organisaation kehittämisestä vastaavat henkilöt

Valmennuksen sisältö

Osallistaminen on tärkeää – miten se etänä onkin niin hankalaa?

 • Miksi kehittäminen, suunnittelu ja ideoiminen tuntuvat vaikeammalta etänä?
 • Mihin kannattaa kiinnittää huomiota monipaikkaisessa yhteistyössä?
 • Motivaation, sitoutumisen ja fokuksen tärkeys – etänä moni asia korostuu

Ryhmätyöskentelyn periaatteita, kun toimitaan etänä ja hajautetusti

 • Miten varmistat kaikkien osallistumisen myös etänä?
 • Yhteistyö on prosessi, jota pitää suunnitella ennakoivasti ja johtaa selkeästi
 • Yhteistyöprosessin vaiheistus: miksi ja miten

Erilaiset yhteistyön vaiheet tarvitsevat erilaiset keinot

 • Katsaus muutamiin osallistaviin keinoihin ja perusmenetelmiin
 • Pohditaan, miten digitaalinen työympäristö tukee yhteistyön prosessia
 • Käsikirjoita ja ole valmis joustamaan

Tilaa tai pyydä tarjous  Hintaan sisältyy suunnittelutapaaminen, toteutus ja palautekeskustelu jälkikäteen sekä materiaali osallistujille sähköisessä muodossa. Hintaan lisätään mahdolliset matkakustannukset.

  Etätoteutus asiakkaan Teamsilla, Zoomilla tai Meetilla. 

  Maksuehto 14 vrk netto.

  Tutustu myös muihin palveluihimme.