Fasilitointi, työpajat ja osallistavat prosessit

Autamme osallistamaan henkilöstön yhteiseen kehittämiseen

Miten yhteistyö, yhdessä ideointi ja kehittäminen sujuvat? Tuntuuko joskus siltä, että muutamat osallistujat vievät enemmän tilaa, asia ei etene tai aikaa tuhraantuu vääriin asioihin? Ehkä on pidetty innostava työpaja, mutta sen jälkeen asiat eivät etenekään sovitusti? Etä- ja monipaikkainen työ tuovat kokonaisuuteen vielä omat haasteensa. 

Lue miten ideoida ja kehittää yhdessä etänä?

Yhteiskehittämisellä sitoutat paremmin

Tarve tehokkaaseen ja mielekkääseen kehittämiseen on organisaatioissa suuri. Varsinkin, kun työn tekemisen tavat ovat muuttuneet joustavampiin ja monipaikkaisiin malleihin. Muutoksissa haasteena on useimmiten muutoksen arkeen vieminen. Autamme fasilitoinnin avulla osallistamaan tärkeät henkilöstöryhmät – jopa satoja osallistujia kerralla. Prosessi suunnitellaan yhdessä niin, että vaikuttavuus ja ryhmien sitoutuminen aiheeseen vahvistuvat.

Jo tarjouspyyntövaiheesta alkaen yhteistyö Timanttian asiantuntijoiden kanssa oli sujuvaa ja luontevaa. Tarpeemme ymmärrettiin ja meitä kuultiin ja kuunneltiin koko yhteisen matkan ajan. Erityisen hyvää oli se, että Timanttia piti kirkkaana mielessä alussa yhdessä sovitut askeleet silloinkin, kun me asiakkaana meinasimme poiketa polulta. Työpajojen fasilitointi oli ensiluokkaista ja muut henkilöstölle suunnatut tilaisuudet toteutettiin aidosti osallistavasti ja niissä näkyi, kuinka hyvin Timanttia oli sisäistänyt toimintaympäristömme vahvuudet ja haasteet. Lopputulos on asiakkaan eli meidän näköisemme, mutta se ei olisi ollut sitä ilman Timanttian huikeiden asiantuntijoiden tukea ja ammattitaitoa.”

Pirjo Kujala ja Helena Pulkkinen, Avitettu hybridityö-hanke, Aluehallintovirasto

Tutustu aluehallintoviraston hybridityön kehittämisprosessiin tarkemmin tästä

Fasilitoinnin ja osallistamisen hyötyjä

  • Kaikkien näkemykset saadaan tasavertaisesti esiin vuorovaikutustyylistä riippumatta
  • Saadaan parempia lopputuloksia
  • Tehdään parempia valintoja ja päätöksiä
  • Vaikuttamisen kautta mahdollistetaan aito sitoutuminen
  • Vahvistetaan yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä
  • Tukee rikastavaa keskustelua ja yhdessä ajattelua

Huomioimme erilaiset osallistujat

Osallistavan prosessin suunnittelussa ja toteutuksessa ulkopuolinen fasilitoija ja työpajan vetäjä ovat suureksi avuksi, kun haluatte keskittyä tiimin tai ryhmän kanssa työstämään asioita. Tiedämme, miten erilaiset ihmiset saadaan mukaan, miten rakennetaan mahdollisimman yhdenvertaisen osallistumisen mahdollistava prosessi, joka huomioi myös psykologisen turvallisuuden toteutumisen.

Lue lisää yhteistyöstä ja kehittämisestä

Mielekästä yhteiskehittämistä

Suunnittelemme tilanteeseesi sopivan prosessin – joko pienelle ryhmälle tai laajalle osallistujajoukolle. Olemme toteuttaneet muutamien henkilöiden työpajoja ja jopa satojen henkilöiden online-työpajoja. Prosessiin voi rakentua samanaikaisesta työskentelystä samassa tilassa tai etänä sekä eriaikaisesta työskentelystä osallistavin välinein ja yhteiskehittämisen alustoin. Tunnistamme osallistamisen ja työpajatyöskentelyn sudenkuopat – kanssamme vältät ne varmemmin. 

Esimerkki osallistavasta prosessista

Olemme toteuttaneet erilaisia kehittämisprojekteja yhteiskehittämistä hyödyntämällä, muun muassa hybridityön käytäntöjen tai kokous- ja palaverikäytäntöjen näkökulmasta.
Lue täältä lisää  

Voimmeko olla avuksi työpajan tai yhteiskehittämisen tarpeissanne?