Hybridityön toimintatavat ja käytännöt

Hybridityöstä on tullut osa arkea. Siitä huolimatta hybridityössä on vielä paljon kysymysmerkkejä ja ongelmiakin. Kuinka usein on tarpeen edellyttää toimistolle tulemista? Entä mitkä keinot toimisivat parhaiten yhteisöllisyyden säilyttämiseen? Mitä tehdä työntekijöiden kanssa, jotka haluavat eristäytyä kotiin? Miten vähentää hybridityön kuormitustekijöitä ja lisätä henkilöstön hyvinvointia?

Lue blogista mitä tehdä jos hybridityö ei suju

Mitä on hyvä ymmärtää?

Hybridityöhön liittyy monenlaisia kysymyksiä eivätkä vastaukset ole kovin yksiselitteisiä. Hybridityötä tulisikin miettiä niin organisaation, tiimien kuin yksilöiden aikaansaamisen ja tuloksellisuuden näkökulmasta. Kankeat etätyökäytännöt saattavat hankaloittaa työn tekemistä ja pahimmillaan laskevat motivaatiota ja heikentävät organisaation houkuttelevuutta työnantajana.

Yhteistyö pitää kuitenkin olla sujuvaa, vaikka työ monipaikkaistuu. Joustavuuden ja mielekkyyden säilyttämiseksi on hyvä rakentaa hybridimallia, joka ottaa huomioon erilaiset tilanteet ja tarpeet, ja jossa toimintatapoja ja käytänteitä kehitetään nykytilanteeseen sopiviksi.

Lue millaista organisaatiokulttuuria hybridimallilla rakennetaan

Miten voimme auttaa?

Lisäämme johdon ymmärrystä toimivan hybridimallin edellytyksistä, autamme pohtimaan organisaation kypsyyttä monipaikkaiseen työhön sekä tunnistamaan, mitä tarvitaan hybridityössä onnistumiseen. Konsultoimme toimivan hybridimallin suunnittelussa, toimintatapojen ja käytäntöjen kehittämisessä sekä autamme osallistamaan henkilöstöä prosessiin.

Valitse alta omaan organisaatioosi ja tilanteeseesi sopiva vaihtoehto.

Verkkomateriaali johdon avuksi

Olemme koonneet johdolle ja HR-ammattilaisille käytännönläheisen verkkomateriaalin, jonka tavoitteena on tarjota kattava tietopaketti hybridityön suunnittelun ja arvioinnin tueksi. Materiaali sisältää luettavaa materiaalia, webinaaritallenteita, audiotiedoston, keskustelun pohjana hyödynnettäviä kuvia sekä selkeän mallin hybridityön linjausten luomiseen.

Johtoryhmän työpaja

Lisäämme johdon ymmärrystä sujuvan hybridityön edellytyksistä sekä autamme tunnistamaan monipaikkaisuuden strategiset hyödyt. Työpajan tavoitteena on muodostaa johtoryhmälle yhteinen näkemys tilanteesta ja tavoitetilasta sekä tunnistaa kehittämistä vaativat osa-alueet.

Osallistava prosessi henkilöstölle

Autamme osallistamaan henkilöstön hybridityön käytäntöjen luomiseen. Yhteiskehittämisprosessi kerää henkilöstön ajatukset hybridityön kehittämisen pohjalle sekä nostaa sieltä tärkeimmät asiat kootusti esille. Työpajoissa jatkojalostetaan yhteiskehittämisestä saatujen tulosten pohjalta yhteisiä toimintatapoja ja käytäntöjä, joista voidaan tuottaa aineisto organisaation omaa hybridityön opasta tai työkirjaa varten.

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous