Räätälöidyt valmennukset

Muutosta tukevat valmennuskokonaisuudet

Minkälainen organisaatiokulttuuri teillä on tavoitteena? Miten haluaisitte esihenkilöiden ja henkilöstön toimivan? Millaista muutosta haluatte saada aikaan?

Olemme rakentaneet valmennuskokonaisuuksia asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Hyödynnämme valmennuskokonaisuuksien suunnittelussa tutkittua tietoa siitä, miten valmennuksessa käsitellyt asiat menevät paremmin osaksi arjen tekemistä ja käyttäytymisessä tapahtuu oikeasti muutoksia.

”Teimme yhteistyötä Timanttian kanssa noin vuoden ajan organisaation toimitiloihin ja työskentelytapoihin liittyvässä muutostilanteessa. Timanttian asiantuntija on käynyt puhumassa, valmentamassa ja kouluttamassa organisaatiomme kaikilla tasoilla johtoryhmästä alkaen. Henkilöstömme on tykännyt Timanttian käytännönläheisestä ja vuorovaikutteisesta tyylistä.”

Ulla pitkänen, henkilöstöjohtaja, Helsingin seudun ympäristöpalvelu hsy

Suosittuja teemoja

Valmennuskokonaisuuksien aiheet liittyvät usein esihenkilötyöhön, mutta ne voivat olla myös muille henkilöstöryhmille suunnattuja. Tyypillisiä aihealueita ovat esimerkiksi

  • hybridimallissa toimiminen ja hybridityön johtaminen
  • monipaikkaisen organisaation toimintatavat ja käytänteet
  • muutoksen johtaminen ja muutoskyvykkyyden vahvistaminen monipaikkaisessa työssä
  • valmentava toimintatapa johtamistyössä
  • uusien esihenkilöiden valmennukset ihmisten johtamisesta
  • itsensä johtaminen, oman työn hallinta ja hyvinvointi hybridityössä

Toteutus

Rakennamme toteutuksen kohderyhmän huomioiden. Valmennuskokonaisuus voidaan toteuttaa luokkahuonevalmennuksena, etävalmennusten sarjana tai molempia tapoja hyödyntäen.

Ennakko- ja välitehtävät syventävät valmennuskertojen aikana käsiteltyjä asioita sekä auttavat viemään opittua osaksi arjen tekemistä. Valmennuskokonaisuuden aikana hyödynnetään oppimisympäristöä, joka mahdollistaa tehtävien löytämisen helposti sekä valmennuskertojen välillä tapahtuvan keskustelun.

”Ensimmäisessä virtuaalisesti toteutetussa esimiesvalmennuksessa kiitosta tuli ajankohtaisista aiheista monipaikkaisen työn johtamiseen liittyen sekä pienryhmäkeskusteluista. Meille jäi erittäin positiviinen kokemus Timanttia Consultingin asiantuntevuudesta, konkreettisista esimerkeistä sekä onnistuneesta virtuaalisesta toteutuksesta.”

Hanne Laitila, HR Manager, Alma Talent

Suunnitellaanko tavoitteita tukeva kokonaisuus teidän tarpeisiin?