Itsensä johtaminen ja aktiivinen työkaveruus etätyössä

Etätyö lisää työn itsenäisyyttä ja jopa yksinäisyyttä, vuorovaikutus muuttuu helposti asia- ja tehtäväkeskeisemmäksi ja työhyvinvoinnin näkökulmasta riskinä on myös työpäivien venyminen ja ergonomia. 

Etätyössä itsen johtaminen ja oman työn hallinta korostuu. Tarvitsemme moderniin digityöhön sopivia taitoja. Lisäksi tarvitsemme työkavereita onnistuaksemme ja jaksaaksemme työssä. Etätyötä ei kuitenkaan tarvitse tehdä eristyksissä muusta työyhteisöstä, vaan virtuaalinen työyhteisö voi toimia yhtä hyvin kuin samalle toimistolle kokoontuva työyhteisö.

Valmennamme osaamista etätyötä tekeville asiantuntijoille ja -tietotyöläisille.

Esimerkki valmennuskokonaisuuden sisällöstä, joka voidaan toteuttaa kolmen kerran tietoiskuina tai pidempinä valmennuksina.

1. Oman työn johtaminen
– olennaiseen keskittyminen ja kiireen tunteen vähentäminen

 • Tavoitteet ja työpäivän suunnittelu
 • Olennaiseen keskittyminen ja ajanhallinnan matriisi
 •  Aivotutkimuksen näkökulma oman työn hallintaan

2. Digitaalisen ajan hyvät työtavat
– jaksaminen ja stressinhallinta etätyössä

 • Digitaalisen työympäristön tutkitut kuormitustekijät
 • Ergonomia ja työkyvyn ylläpitäminen etätyössä
 • Työn rytmittäminen ja rajaaminen

3. Yhteistyö etä- ja hybridityössä
– Yhteishengen vaaliminen ja kommunikointikäytännöt

 • Tehokkaan yhteistyön prosessit
 • Aktiivinen työkaveruus ja kohtaaminen virtuaalisesti
 • Yhteisöllisyyden vaikutus yksilöön etätyössä

  Ota yhteyttä tai pyydä tarjous  Takaisin edelliselle sivulle