Aktiivinen työkaveruus ja kohtaamiset

Hybridityössä tällä hetkellä haasteeksi nousee henkilöstön erilaiset toiveet ja tarpeet yhteisille kohtaamisille ja yhteistyölle. On tärkeää, että jokainen työyhteisössä ymmärtää hybridityön vaikutukset niin yksilön työhön kuin työyhteisön toimintaan. Työssä tulisi löytää myös sopiva tasapaino minä-työn ja me-työn välille.

Viimeaikainen työelämätutkimus on korostanut ammatillisen toimijuuden merkitystä työorganisaatioiden kehittymiselle ja tuottavuudelle sekä työntekijöiden oppimiselle, luovuudelle ja työhyvinvoinnille. Etä- ja hybridityössä toimijuuden merkitys korostuu, sillä etätyössä on helpompi joko tarkoituksella tai vahingossa jättäytyä sivummalle, kun taas toimistolla joutuu mukaan työyhteisön toimintaan vähän vahingossakin.

Tässä valmennuksessa pysähdymme pohtimaan aktiivisen työkaveruuden merkitystä hybridityössä sekä etsitään ratkaisuja mielekkäämpiin kohtaamisiin ja toimivaan yhteistyöhön.

Sisältö

Sujuvan hybridityön edellytykset

  • Mitä hybridityöstä on hyvä ymmärtää?
  • Yksilön ja työyhteisön näkökulma

Aktiivinen työkaveruus

  • Työyhteisössä toimiminen ja vertaistuki
  • Mielekkäät ja merkitykselliset kohtaamiset etänä

Yhteistyö etävälineissä

  • Tarvittavat prosessit tulokselliseen yhteistyöhön
  • Sujuva työnkulku ja tiedonjako
  • Vertaistuen ja epämuodollisen vuorovaikutuksen merkitys

    Ota yhteyttä tai pyydä tarjous