Käytännön vinkkejä etäjohtamiseen

Työn tekemisen tavat muuttuvat vauhdilla. Etätyö, hybridityö ja hajautetut organisaatiot edellyttävät uudenlaisia käytäntöjä ja toimintamalleja myös lähijohtamisessa.  Esihenkilö- ja tiimityö eivät enää edellytä fyysistä läsnäoloa. Etäjohtaminen koetaan haastavammaksi, kun työtä tehdään monessa eri paikassa ja käytännön esimerkit ja vinkit ovat usein tervetulleita johtamisen avuksi.

Miten pidetään kaikki tiimin jäsenet mukana? Kuinka varmistetaan, että työkuorma jakautuu tasaisesti? Miten osallistaa ihmiset mukaan tiimin ja työyhteisön toimintaan? Entä kuinka säilyttää yhteisöllisyys ja me-henki? Muun muassa näihin kysymyksiin saat ideoita ja vinkkejä valmennuksestamme.

Hyödyt osallistujalle

 • Etäisyys aiheuttaa monenlaisia haasteita ja on tärkeä tietää, mihin kiinnittää huomiota
 • Valmennus sisältää käytännön vinkkejä etä- ja monipaikkatyön johtamiseen
 • Käymme läpi myös esimerkkejä hyväksi havaituista käytännöistä eri organisaatioista

Sisältö

Johtaminen ei ole vaikeampaa, mutta se on erilaista

 • Miten etäisyys vaikuttaa johtamiseen ja yhteistyöhön?
 • Hyvän etäjohtamisen kulmakivet
 • Miten johtaminen muuttuu?

Ihmisten johtaminen etänä

 • Painopiste siirtyy ihmisten johtamiseen – mitä se käytännössä merkitsee?
 • Minkä verran yhteydenpitoa tarvitaan – miten olla etänä ”läsnä”?
 • Työn ilon ja motivaation vahvistaminen etätyössä

Yhteistyön sujuminen ja me-henki

 • Työyhteisön tuki on tärkeä voimavaratekijä – miten se toteutuu etänä?
 • Yhteisöllisyyden merkitys ja ylläpitäminen etätyössä
 • Paremmat etäkokoukset ja edistyneemmät yhteistyön muodot

Toteutustapa

Valmennuksiimme sisältyy tutkittua tietoa, käytännön toimintatapoja ja menetelmiä sekä konkreettisia esimerkkejä erilaisista tilanteista.

Voidaan toteuttaa etä- tai lähivalmennuksena. Sisältö voidaan muokata 1,5 – 3 h mittaiseksi kokonaisuudeksi.