Olika typer av distansarbete

Distansarbete blir allt vanligare, och mer efterfrågat av medarbetarna. Jag tror dom flesta av oss i första hand tänker på jobb hemifrån när vi hör ordet distansarbete, och då också som jobb hemifrån till exempel en specifik dag i veckan. Men distansarbete är mycket mer än så – distansarbete är allt från jobb hemifrån ibland till att alltid jobba på annat ställe än det egna teamet och närmsta chef. 

Hemifrån

Att jobba hemifrån är den typ av distansarbete dom flesta av oss känner igen. Det här innebär att man regelbundet, oftast en bestämd(a) dag(ar), jobbar hemifrån. Det finns också dom som alltid jobbar hemifrån, vilket innebär att det är hemmakontoret som är den fasta (normala) arbetsplatsen. Att ibland, och oregelbundet, jobba hemifrån en dag eller halvdag för att få lite mer lugn och ro är inte distansarbete hemifrån – för att definieras om distansarbete behöver det vara regelbundet och planerat, vanligaste formen av distansarbete hemifrån är att man jobbar 1-2 dagar per vecka hemifrån istället för på kontoret. Och nu i sommartid så kan distansarbete också utföras från sommarstugan så klart. 

Virtuella team

Att jobba i ett virtuellt team innebär att man har kollegor, ibland också sin närmsta chef, på annat kontor, i annan stad och ibland också i annat land. Det här innebär att man inte har en gemensam arbetsplats, ett gemensamt fysiskt kontor. Man jobbar alltid på distans och man ses inte dagligen eller ens veckovis. Att jobba i virtuella team innebär att den dagliga kontakten, dom sociala interaktionerna och samarbetet sker online. I virtuella team är det viktigt att satsa tid på att lära känna varandra, träffas fysiskt åtminstone en gång per år och ha tydliga spelregler för hur man jobbar tillsammans virtuellt – vilken kanal eller media används för vilken information eller diskussion.

Skiftesjobb

Att skiftesjobb också är en form av distansarbete är det kanske inte många som känner till. Varför definieras skiftesjobb som distansarbete? Jo, för att man i ett team, eller organisation, som jobbar skift sällan (i många fall aldrig) är på jobb samtidigt som kollegorna och/eller närmsta chef. Man har sin gemensamma arbetsplats på ett kontor eller i en fabrik, men det finns ett fysiskt avstånd i att man går om varandra för att jobba – man har olika arbetstider och det skapar det avstånd som gör att skiftesjobb definieras som distansarbete.

Flexibelt jobb

Att jobba när det behövs på den plats man råkar befinna sig är det enklaste definitionen av flexibelt jobb. Flexibelt jobb är inte så vanligt idag, men med dagens snabba tekniska utveckling och framförallt dom unga arbetstagarnas vilja att resa och upptäcka världen är det här en form av distansarbete som ökar och kommer fortsätta öka. Den vanligaste formen av flexibelt jobb är idag konsulter och frilansare som jobbar för en viss organisation utan fasta arbetstider, utan på förhand bestämda arbetstider eller antal jobbtimmar (per vecka eller månad) och utan en fast arbetsplats. Man jobbar helt enkelt när det finns ett uppdrag, med det verktyg (ofta dator och mobil) man har tillgång till från den plats man råkar befinna sig när jobbet behöver utföras.

Mobilt eller rörligt jobb

Mobilt, eller rörligt, jobb är tillsammans med skiftesjobb den form av distansarbete som funnits längst och är rätt vanlig. Mobilt arbete innebär att man jobbar heltid, eller en del av sin arbetstid, på fältet. Man har oftast en gemensam arbetsplats, men det jobb man utför görs på annat ställe. Försäljare som reser runt och träffar kunder, servicefirmor och polisen är några exempel på yrkesgrupper som jobbar på distans via sitt mobila eller rörliga arbete.

Det finns alltså flera olika varianter av distansarbete, vilken typ eller typer som passar dig och den organisation du jobbar i bäst finns det ingen färdig mall eller lösning för – testa er fram och se vad som funkar bäst för er. För dig som är ledare innebär distansarbete, oberoende vilken typ, ett nytt sätt att leda och tänka kring ditt ledarskap. Det fysiska avståndet ställer nya krav på dig som ledare, men även på dina medarbetare. Mer om vad det innebär att leda distansarbete hittar du i våra tidigare bloggtexter, och fler texter är på gång.