Ta kontakt

Kati Lanu

Utbildare i distansledarskap, utvecklare för arbetsgemenskap, arbetshandledare

  • Över 25 år erfarenhet av ledar- och chefsuppgifter i team- och expertorganisationer, teamledare för både när- och utspridda team.
  • Har utvecklat strategi, företagskultur, kommunikation och arbetssätt, samt ansvarat för transformationsprosesser i utspridda organisationer, i hemlandet och internationellt.
  • Förståelse för fenomen och trender som påverkar arbetslivet och dess utveckling, helhetssyn.
  • Lösningsinriktad coach med både hjärta och förnuft i ryggsäcken.

Coachingspråk:

engelska, finska, svenska

    Hur kan vi vara till hjälp?

    Ta kontakt eller be offert!