Om oss

Varför är distansledarskap ett viktigt ämne?

Arbetet har de senaste åren blivit allt mer oberoende av tid och plats. Arbetet utförs i utspridda team, där medarbetarna sällan träffar varandra fysiskt. De gamla sätten att arbeta förändras, och man kan nu rekrytera arbetskraft där de bästa experterna finns. En av förutsättningarna för att lyckas är att man kan leda arbetet trots det fysiska avståndet.

Mångsidig erfarenhet 

Vi har undersökt och arbetat med frågor gällande distansledarskap i flera år. Alla i vårt team har dessutom tiotals års personlig erfarenhet av distansledarskap och arbete med utspridda team. Sedan den första workshoppen kring distansledarskap och decentraliserat arbete år 2015 har vi utbildat, föreläst och coachat hundratals grupper i olika organisationer. 

Nya arbetssätt, nya sätt att leda

Förändringen av arbetslivet påverkar flera olika saker, och det innebär att utvecklingen av det moderna arbetslivet berör mycket mer än enbart ledarskapet och hur man leder. Att leda på distans innebär att man leder arbetet i ett utspritt team eller ett virtuellt team. Det kan också innebära att man leder mobilt arbete eller en blandning av olika former av distansarbete. Distansarbete leder alltid till olika sorters utmaningar, oberoende bransch. Förutom arbetssätt och processer, jobbar vi mycket med kommunikation, interaktion och förstärkning av arbetsgemenskapen samt tillhörighetskänslan. 

Varför utbildar vi i distansledarskap?

Vår passion är att hjälpa våra kunder slipa sitt ledarskaps- och samarbetskunnande samt sina arbetssätt skinande klara och effektiva. Vi vill bringa mervärde till de organisationer som vill arbeta på smartare sätt, leda bättre och nå bättre resultat. Vårt ambitiösa mål är att både mänskor mår bra och organisationerna är framgångsrika. 

Kati Lanu

Utbildare i distansledarskap, utvecklare för arbetsgemenskap, arbetshandledare

  • Över 25 år erfarenhet av ledar- och chefsuppgifter i team- och expertorganisationer, teamledare för både när- och utspridda team.
  • Har utvecklat strategi, företagskultur, kommunikation och arbetssätt, samt ansvarat för transformationsprosesser i utspridda organisationer, i hemlandet och internationellt.
  • Förståelse för fenomen och trender som påverkar arbetslivet och dess utveckling, helhetssyn.
  • Lösningsinriktad coach med både hjärta och förnuft i ryggsäcken.

Coachingspråk:

engelska, finska, svenska

Ulla Vilkman

Coachingspråk:

engelska, finska

Kirsi Laine

Coachingspråk:

engelska, finska

Pirkko Tavaila

Coachingspråk:

engelska, finska

Sanna-Riikka Valtonen

Coachingspråk:

engelska, finska