Yhteenkuuluvuus vähentää epävarmuutta ja epäluuloa

Yhteenkuuluvuuteen huomion kiinnittäminen virtuaalisessa tiimissä on tärkeää, koska hajallaan olevat työntekijät voivat helposti tuntea itsensä erillisiksi ja ajatusten vaihto siitä, miten työ ja tilanteet koetaan saattaa jäädä vähäiseksi. Virtuaaliselle tiimille kannattaa kokeilla myös virtuaalista valmennusta, vaikka sitä yhteishengen rakentamista kasvotustenkin tarvitaan.

Virtuaalinen valmennus sopii erityisen hyvin ryhmille, joissa halutaan totuttaa ihmisiä uudenlaiseen tapaan toimia, pitää yhteyttä ja käydä keskustelua virtuaalisesti. Virtuaalinen valmennus hyödyttää myös sellaisia ryhmiä, jotka eivät perinteisestä kehittämisestä pääse nauttimaan. Virtuaalista valmennusta voikin hyödyntää tiimin käynnistysvaiheessa, uuden jäsenen liittyessä tiimiin tai kun tiimi on toiminut pitkään yhdessä ja yhteistä keskustelua ei ole aiemmin käyty. Valmennus voi myös olla toimivalle tiimille hyvä paikka yhdessä todeta, että yhteistyö sujuu mallikkaasti. Keskustelun fasilitoimiseen ei välttämättä tarvita ulkopuolista, vaan osaava esimies voi hoitaa sen hyvin itsekin.

Teknologia mahdollistaa nykypäivänä asioiden tekemisen tehokkaammin ja taloudellisemmin ja siksi Taite Organisaatiokonsultointi lähti kehittämään virtuaalista työkalua, jonka avulla voidaan lisätä yhteenkuuluvuutta sekä käsitellä vaikkapa muutosprosessia hajautetussa tiimissä. Esimerkkinä virtuaalisesta kehittämisestä Taiten Krista Mikkonen kertoo erään organisaation liikkuvaa työtä tekevästä myyntitiimistä, jonka esimies näki tarpeen käydä keskustelua käynnissä olevasta muutoksesta yrityskaupan yhteydessä.

Fuusio herättää aina paljon epävarmuutta ja kysymyksiä, ja yrityksen toimitusjohtaja tiedosti, että kysymykset on tärkeä käsitellä hyvissä ajoin. Pohtimalla yhdessä mikä omassa tiimissä on parasta saadaan esiin vahvuuksia ja ihmiset hoksaavat, että ”hei, me pystytään.” Asioiden toteaminen ääneen luo paljon paremmat edellytykset kohdata muutostilanne, kuin jos asioita pyöritellään vain omassa mielessä tai uhkakuvien kautta.

Tiimin keskustelussa nousi selvästi esille se, että toimialan muuttuessa muutos nähtiin tarpeellisena ja että tiimiltä löytyi yhteinen visio. Palautteissa osallistujat itse nostivat esille havainneensa, että porukka on sitoutunutta ja kaikki rakentavat uutta organisaatiota samaan suuntaan. Muiden näkemysten kuuleminen koettiin mielenkiintoisena. Antoisinta oli kuulla miten eri tavalla ihmiset ajattelevat. Osallistujat näkivät tämänkaltaisen keskustelun todella tärkeänä, koska tiimipalaverit tai yhteiset illanvietotkaan harvoin tuovat tällaisia näkemyksiä esille. Virtuaalinen valmennus nosti asiat esille luovasti ja rennossa ilmapiirissä.

Tiimin toiminnan kannalta on hyödyllistä miettiä mitä parhaan mahdollisen tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan. Työnohjauksesta tutun toimintamallin eli kuvien tai symbolien avulla omien ajatusten tuominen esille on helpompaa. Kuvan valinta käynnistää ajattelun ja osallistujan kuvalle antama perustelu tai tarina tuo tärkeää tietoa henkilön näkemyksistä muille.

Lisäämällä yhteenkuuluvuuden tunnetta poistetaan epävarmuutta ja epäluuloa, sekä vältetään ja jopa korjataan mahdollisia ongelmia. Työn sujuvuus ja tehokkuus siis paranee. Parhaimmillaan innovatiivisuus kasvaa, koska omia ajatuksia uskalletaan tuoda jatkossa enemmän esille.

 

Artikkelia varten haastateltiin toimitusjohtaja Krista Mikkosta Taite Organisaatiokonsultoinnista.

——————————————————————–

Piditkö tästä artikkelista?
Tilaa uudet artikkelit suoraan sähköpostiisi

——————————————————————-

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.