Uudistava johtaminen

Olemme usein työelämässä sellaisten muutosten äärellä jossa ei riitä, että teemme muutoksen tilanteesta A tilanteeseen B. Yhä useammin tarvitaan uusien toimintatapojen kokeilua ja arviointia, ja ehkä kehittämistä edelleen. Välillä tarvitaan nopeaa reagointia ja kykyä toimia täysin uudenlaisessa tilanteessa. Uudistava johtaminen haastaa meitä asenteiden ja ajattelun muutokseen.

Sen sijaan, että johdamme joukkojamme tilanteesta toiseen, meidän pitäisikin kyetä valmentamaan omia joukkojamme kohtaamaan ja reagoimaan jatkuvasti eteen tulevia muutoksia sekä uudistumaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Voisimme puhua siis uudistavasta johtamisesta. Erityisesti etä- ja hybridijohtamisessa uudistavan johtamisen on todettu toimivan perinteistä johtamista paremmin, koska työn itsenäisyys lisääntyy jo pienten etäisyyksien myötä.

Perinteinen johtaminen perustuu vahvasti läsnäoloon ja kannustukseen

Perinteinen liiketoimintajohtaminen perustuu ehdolliseen palkitsemiseen: kun työ tehdään hyvin ja odotukset täyttyvät, työntekijä saa palkinnon. Mikäli odotukset eivät täyty, johtaja puuttuu poikkeamiin. Johtamistehtävässä keskeisenä pidetään työntekijöiden motivointia. Motivointi ja kannustaminen ovat edelleen monessa esihenkilövalmennuksessa toivottuja aiheita. Motivoinnin näkökulmasta johtajan tärkeänä tehtävänä ajatellaan olevan tiimin jäsenten motivointi rohkaisemalla, kannustamalla ja palkitsemalla hyvistä suorituksista. Keskeistä on johtaminen läsnäololla, kannustavilla kommenteilla ja palautteella. Johtamisella pyritään myös vahvistamaan ryhmän keskinäisiä suhteita.

Uudistava johtaminen keskittyy uusien ratkaisujen etsimiseen

Uudistavan johtamisen (transformational leadership) tavoitteena on kasvattaa johdettavien kiinnostusta tärkeitä asioita kohtaan, unohtamatta silti ryhmän perustehtävää ja velvoitteita. Keskeistä uudistavassa johtamisessa onkin uusien mahdollisuuksien tutkiminen ongelmien ratkaisemiseksi. Johdettavia kannustetaan esittämään uusia ideoita ja ratkaisuja. Tutkimuksissa on todettu uudistavan johtamisen lisäävän työtyytyväisyyttä verrattaessa perinteiseen johtamiseen.

Erityisesti monipaikkaisten tiimien johtamisessa uudistavalla johtamisella on tutkimusten perusteella tunnistettu olevan vaikutusta tiimin suoritukseen, käytäntöihin sekä tavoitteiden saavuttamiseen ja jopa niiden ylittämiseen. Uudistava johtaminen toimii erityisen hyvin tiimeillä, jotka työskentelevät kompleksisten asioiden parissa ja sitä on luonnehdittu luovuuden ja innovatiivisuuden draiveriksi.

Uudistavan johtamisen neljä päätekijää ovat

  • idealisoitu vaikuttaminen
  • inspiroiva motivointi
  • älyllinen stimulointi
  • yksilöllinen huomiointi

Tarkastellaanpa hieman, mitä nämä tarkoittavat käytännössä.

Idealisoitu vaikuttaminen pureutuu asioiden syvimpiin olemuksiin

Idealisoitu vaikuttaminen kumpuaa johtajan persoonasta ja organisaation arvoista. Luottamussuhteen solmiminen on tärkeä osa idealisoitua vaikuttamista. Erittäin tärkeää on myös organisaation tavoitteiden ymmärtäminen ja syvemmän merkityksen luominen näille tavoitteille. Johtamisessa keskeistä onkin arvojen ja tavoitteiden konkretisoiminen käytännön tekemisen tasolle ja ymmärrettävään muotoon johdettavien yksilölliset tarpeet huomioiden.

Inspiroiva motivointi yhdistää työntekijöiden ja organisaation tavoitteet

Johtaja voi herättää inspiroivaa motivaatiota tarjoamalla työntekijöille sopivia haasteita sekä synnyttämällä merkityksiä työssä. Haasteet ja työn merkityksellisyys kannustavat saavuttamaan yhteiset tavoitteet. Tarvitaan kykyä viestiä arvoja ja tavoitteita sekä osaamista muodostaa tavoitteet sellaiseksi, että työntekijän ja organisaation tavoitteet ovat yhteneväiset. Inspiroiva johtaja on luottavainen tulevaisuuteen, positiivinen ja sopivalla tavalla itsevarma. Hän onnistuu myös välittämään nämä ominaisuudet tiiminsä jäsenille. Tällaiseen johtajaan on helppo henkilöityä ja työntekijät haluavat lunastaa heille asetetut odotukset.

Älyllinen stimulointi kannustaa uusien ideoiden ja ratkaisujen etsimiseen

Luovuus ja innovatiivisuus ilmenee työyhteisöissä, joissa päivittäiselle vuorovaikutukselle on tilaa ja tiimin jäsenet kokevat esihenkilön olevan saatavilla ja tukena. Johtajan tärkeä tehtävä on kannustaa etsimään vaihtoehtoisia lähestymistapoja sekä uusia, innovatiivisia ratkaisuja ongelmiin. Johtajan kuuluu haastaa vahvoja oletuksia ja uskomuksia. Taito ohjata tiimin jäsenet haastamaan toistensa ajattelua, ilman että tiimi ajautuu ristiriitoihin, on myös hyödyllinen, jotta ongelmanratkaisu, uusien ratkaisujen etsiminen ja luovuus saadaan viritettyä huippuunsa. Haastamisen lisäksi tarvitaan valmiutta ottaa riskiä ja rohkeutta hyödyntää ja kokeilla työntekijöiden ideoita.

Yksilöllinen huomiominen edistää työntekijöiden kasvua ja parantaa suoritusta

Yksilöllinen johtaminen on ollut viime vuosina paljon esillä johtamiskeskusteluissa ja erityisesti etäisyyden lisääntyessä se korostuu. Tutkimuksen mukaan yksilöllisessä huomioimisessa on kaksi tärkeää osa-aluetta. Tarvitaan sekä esihenkilön tarjoamaa työhön liittyvää tukea että työntekijän kehittämistä. Tuki on päivittäistä henkistä läsnäoloa arjessa, joka voi ilmetä ohjaamisena, neuvomisena ja auttamisena, mutta ennen kaikkea emotionaalisena tukena. Tärkeää on esimerkiksi työntekijän huolien kuuntelu tarvittaessa. Kehittäminen puolestaan keskittyy työntekijän valmentamiseen ja mentorointiin, mutta se on myös uralla opastamista ja ohjaamista koulutuksiin. Tiimin jäsenten tasavertainen opastaminen ja kohtelu yhdistettynä yksilölliseen huomiointiiin edistää työntekijöiden kasvua ja tavoitteiden saavuttamista.

Modernissa johtamisessa, kun ihmiset tekevät työtä monipaikkaisesti, painopiste siirtyy asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen. Tarvitaan aitoa dialogia, oivalluttamista, keskusteluiden fasilitointia ja mentorointia. Onko johtamisessa enää varaa sivuuttaa näitä?

Uusi Valmentavan ja osallistavan johtamisen -valmennuskokonaisuus keskittyy uudistavassa johtamisessa tärkeiden taitojen kehittämiseen. Tutustu valmennuskokonaisuuteen täältä.

Tutustu tekstin kirjoittajaan

Ulla Vilkman

Ulla on modernin  johtamisen ja työelämän kehittäjä sekä Timanttian valmentajatiimin vetäjä. Johtamisen ja monipaikkaisen työn asiantuntijana Ulla on julkaissut myös kolme tietokirjaa ja kaksi muuta julkaisua. Pitkä kokemus valmentamisesta ja johtamiskulttuurien kehittämisestä auttaa löytämään asiakkaalle oikeat ratkaisut. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.