Pelisäännöt tekevät yhteistyöstä sujuvampaa

Yhteistyön sujumisen kannalta on tärkeää luoda yhdessä pelisäännöt. Usein työyhteisöissä näitä kirjoittamattomia pelisääntöjä löytyykin, mutta harvemmin niitä on kirjoitettu ylös. Ne ovat usein niitä tapoja, jotka uusi työntekijä oppii vähitellen ja jotka kuuluvat kategoriaan ”näin meillä on tapana tehdä asiat”. Kun siirrytään joustavampiin työmuotoihin, työskennellään hajautetusti eri paikkakunnilla tai eri maissa ja otetaan käyttöön uusia, digitaalisia yhteistyövälineitä, on hyvä yhdessä miettiä toimintatapoja uuden tilanteen näkökulmasta. Pelisäännöistä ja toimintatavoista keskustelu voi olla tarpeen useampaan otteeseen myös työskentelytapojen kehittämisen näkökulmasta. Eräs jo useamman vuoden joustavaa työmallia johtanut esimies totesi, että keskustelua tarvitaan koko ajan, koska työ ja sen tekeminenkin kehittyvät. Uusi keskustelu on paikallaan myös silloin, kun tiimiin tulee uusi jäsen.

Yhdessä keskustellen voi olla tarpeen sopia muun muassa siitä, miten esimies voisi olla parhaiten tavoitettavissa työntekijöilleen, mutta myös siitä, miten työntekijät ovat tavoitettavissa esimiehelle ja toisilleen: onko tarpeen esimerkiksi sopia jokin aika, jolloin kaikki ovat paikalla toimistolla tai tavoitettavissa eri välinein. Voi olla hyvä sopia myös siitä, onko viikko- tai kuukausipalavereihin tultava fyysisesti paikalle vai onko osallistuminen videoyhteyden kautta sallittua. Yksi tärkeä osa pelisääntökeskustelua uudenlaisiin työmuotoihin siirryttäessä on myös, mitä välineitä yhteistyön tekemiseen käytetään ja millä tavalla.

Pelisääntöjä luotaessa on tärkeää ymmärtää, miksi ne nimenomaan tulee luoda yhdessä. Ne eivät voi tulla organisaatiolta tai esimieheltä annettuina. Toki organisaatiossa voi olla jonkinlaiset yleiset ohjeet ja raamit, joiden puitteissa etätyö on mahdollista, mutta varsinaisista tiimin sisäisistä pelisäännöistä tulisi olla mahdollista sopia itsenäisesti. Tämä siksi, että pelisääntöihin vaikuttaa muun muassa työn luonne.

Useimmissa organisaatioissa on niin erilaisia työtehtäviä, että yksien yleispätevien ohjeiden luominen ei ole suositeltavaa tai ehkä edes mahdollista ilman, että ne jäykistävät työntekoa. Pelisäännöistä käytävällä yhteisellä keskustelulla on myös tärkeä rooli yhteisöllisyyden ja me-hengen rakentamisessa sekä yhteistyön kehittämisessä. Yhteinen keskustelu näistä asioista auttaa myös synnyttämään säännöille yhteisen merkityksen. Mikäli ne ovat vain paperille kirjattuna, jokainen voi tulkita niitä hieman omalla tavallaan eikä varsinaista yhteisymmärrystä tiimin toimintaperiaatteista synny.

Näin luot pelisäännöt tiimisi kanssa

Ota työntekijät mukaan keskusteluun yhteistyötavoista ja pelisäännöistä. Miettikää yhdessä työskentelymuotonne etuja ja haasteita, luokaa itsellenne sopivat mallit ja sopikaa, miten toimitte.

Hyvä ajankohta miettiä pelisääntöjä on silloin,

 • kun uusi tiimi aloittaa toimintaansa
 • kun pelisäännöistä ei ole keskusteltu aiemmin
 • kun on tarvetta päivittää tai sopia uusista asioista

Mahdollisia kysymyksiä keskustelun pohjaksi

 • Minkälainen on hyvä työyhteisön jäsen virtuaalityössä/hajautetussa tiimissä?
 • Miten varmistamme yhdessä onnistumisen työssämme?
 • Mitä toimintatapoja tarvitsemme, jotta yhteistyö sujuu parhaalla mahdollisella tavalla?
 • Mihin tarkoitukseen käytetään sähköpostia, puhelinta, pikaviestimiä, videopalavereita ja sisäistä sosiaalista mediaa?
 • Mikä on yrityksen sisäisen sosiaalisen median rooli? Mihin tarkoitukseen sisäistä somea käytetään?
 • Mitkä ovat tärkeimmät pelisäännöt tiimissämme?
 • Mitä etuja näemme työskentelymuodossa?
 • Mitä riskejä näemme työskentelymuodossa?
 • Miten yhteistyötämme tulisi kehittää?

Lue asiakastarina hybridityön pelisääntöjen synnyttämisestä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.