Uuden esihenkilön valmennus

Toteutamme organisaatiokohtaisia aloittelevan esihenkilön valmennuksia ryhmille tilauksesta. Valmennuksen tavoitteena on tarjota uudelle esihenkilölle mahdollisuus oman johtamisosaamisen kehittämiseen, jossa teemoitetuissa workshopeissa työstetään yhdessä valmentajan johdolla neljää eri teemaa.

Valmennuskokonaisuuden sisältö

Valmennuskokonaisuus sisältää neljä moduulia, joiden kesto on 2 – 4 tuntia.

 1. Itsensä johtaminen ja omien vahvuuksien hyödyntäminen
 2. Yksilön huomioiva johtaminen
 3. Monimuotoinen tiimi ja yhteistyön johtaminen
 4. Haastavien tilanteiden kohtaaminen

Toteutus

Valmennus sisältää neljä tapaamiskertaa, joissa on alustuksia ja työpajatyöskentelyä. Tapaamisiin orientoidutaan etukäteen tutustumalla aihetta käsittelevään materiaaliin ja valmennuskertojen välillä on välitehtäviä, joissa osallistujat pääsevät harjoittelemaan oppimaansa.

Kysy lisää tai pyydä tarjous  Hyödyt osallistujalle

  • Ihmisten johtaminen on menestyvän organisaation ydinosaamista
  • Johtamisosaaminen ei kehity itsestään, siihen tulee panostaa ja sitoutua
  • Johtamisen kulmakivi on hyvä itsetuntemus
  • Johtaminen vaatii selkeää ja avointa viestintää ja toimivien suhteiden rakentamista
  • Osallistujat kasvattavat keinovalikoimaansa johtamisen ja tiimityön arkipäiväisiin tilanteisiin
  • Osallistujat saavat varmuutta haastavien tilanteiden käsittelyyn ja kohtaamiseen