Tiimityön ja yhteistyön kehittäminen etätiimissä

Hyvä yhteistyö perustuu luottamukseen, arvostukseen ja avoimuuteen. Tiimin, joka aloittaa yhteistyönsä suoraan etänä, täytyy aloittaa näiden peruskivien luomisesta. Puolestaan tiimin, jossa ihmiset jo tuntevat toisensa ja työ on siirrytty tekemään osin tai kokonaan etänä, on puolestaan panostettava hajautetussa työssä tarvittavien prosessien kehittämiseen.

Usein etätiimissä asioiden hoitaminen sujuu, mutta työn ilo ja yhteisöllisyys on kadoksissa. Myös tiimin jäsenten näkymä siihen, mitä tapahtuu ja missä mennään, voi heikentyä.

Etä- ja monipaikkainen työ edellyttää toimintatapojen kehittämistä ja yhteisöllisyyden ylläpitämistä.

Autamme tiimejä luomaan hyvät edellytykset yhteistyölle.

Tehokas yhteistyö monipaikkaisessa työssä

Jokaisen on tärkeää ymmärtää sujuvan yhteistyön perusedellytykset hajautetussa työssä. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen, vuorovaikutuksen lisääminen virtuaalisessa työssä sekä yhteiset sopimukset yhteistyölle ovat keskeisiä asioita yhteistyön kehittämisessä.

Etätyö ja erilaiset persoonallisuudet

Erilaiset käyttäytymis- ja vuorovaikutustyylit korostuvat virtuaalisessa työssä. Työkaverin erilaisen toimintatyylin ymmärtäminen on tärkeää, jotta osaamme suhtautua erilaisiin tilanteisiin oikealla tavalla sekä kiinnittää huomiota myös oman toimintatyylimme vahvuuksiin ja kompastuskiviin. Käyttäytymisen ja vuorovaikutustyylien ymmärtämisessä hyödynnämme EASI-analyysiä, josta jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen tulosraportin.

Virtual Team Building

Autamme tiimejä kehittämään me-henkeä ja yhteenkuuluvuutta virtuaalisella tiimivalmennuksella, jonka aikana tiimin jäsenet pohtivat omaa osuuttaan tiimissä, sopivat yhdessä tiimin pelisäännöistä sekä muodostavat yhdessä tiimille innostavan päämäärän.

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous