Onnistunut etäjohtaminen

Hajautetusti, useassa eri toimipisteessä toimivissa organisaatioissa johdetaan pitkälti etänä – ainakin osaa tiimistä. Etätyön lisääntyminen lisää kasvotusten tapahtuvia kohtaamisia entisestään.

Etäjohtaminen onkin nykypäivän ydinosaamista. Valmennuskokonaisuus auttaa ymmärtämään etäisyyden vaikutuksia johtamiseen ja yhteistyöhön, antaa työkaluja, ideoita sekä konkreettisiä esimerkkejä oman johtamisen kehittämiseen nykytilanteeseen sopivaksi.

Valmennuskokonaisuus on tarkoitettu johdolle ja lähijohtajille.

Valmennuskokonaisuuden sisältö

Valmennuskokonaisuus muodostuu 2 – 3 tunnin moduleista ja valmennukset voidaan toteuttaa etä- ja lähitoteutuksina.

  1. Toimivat käytännöt etä- ja hybridityössä etä- ja hybridityön lähtökohdat
  2. Onnistuminen etäjohtajana ja itsensä johtaminen
  3. Etäjohtajan vuorovaikutus ja viestintä
  4. Hyvä työsuorituksen johtaminen ja motivointi etänä
  5. Me-hengen rakentaminen ja yhteisöllisyyden ylläpitäminen
  6. Tehokas yhteistyö hajautetussa tiimissä
  7. Hankalien tilanteiden käsitteleminen etänä
  8. Onnistunut rekrytointi etätiimiin ja perehdyttäminen etänä