Monipaikkaisuudesta kilpailuetua

Johtoryhmän valmennus

Avaamme monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työn hyötyjä ja mahdollisuuksia sekä käymme läpi usean vuoden kokemukseemme pohjautuen, millaisiin asioihin organisaation johtamisessa on kiinnitettävä huomiota.

Johdon on tärkeä ymmärtää etä– ja hybridityön sujumisen edellytykset ja miten paikkariippumattomammaksi muuttuva työ vaikuttaa organisaation toimintakykyyn, johtamiseen ja yhteistyön käytäntöihin. Ja miten toimintakyky säilytetään tai mieluummin, nostetaan uudelle tasolle.

Tärkeä osa yhteistyötämme on johtoryhmän yhteisen ymmärryksen ja näkemyksen synnyttäminen, auttaa tietoisten valintojen tekemisestä organisaation strategiaa tukien sekä listata tarvittavat kehittämistoimenpiteet.

Sisältö

 • Etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ – milloin monipaikkaisuudesta tulee kilpailuetu?
 • Organisaation kypsyystason määrittely – millaiset edellytykset organisaatiolla on menestyä etä- ja hybridityössä?
 • Paikkariippumattomuuden vaikutukset organisaation johtamiseen, lähijohtamiseen ja yhteistyöhön
 • Mistä ongelmat etä- ja monipaikkatyössä tyypillisesti johtuvat ja miten ehkäistä niitä ennalta?

Toteutustapa

Valmennus voidaan toteuttaa alustuksena ja fasilitoituna keskusteluna.

Suosittelemme alustuksen ja keskustelun lisäksi työpajaa, jossa muodostetaan yhteinen tahtotila ja alustava suunnitelma toiminta- ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Sekä alustus että työpaja voidaan toteuttaa toteuttaa etänä tai samassa tilassa.

Alustuksen kesto 60 – 90 min. Työpajan kesto 3-4 tuntia sisältäen alustuksen.

Hinta

Hinta alustukselle 60 – 90 min 2.200 €
Hinta alustukselle ja työpajalle 3 – 4 h 2.800 € + alv.

Tilaa tai pyydä lisätietoja  Hintaan sisältyy suunnittelutapaaminen, toteutus ja palautekeskustelu jälkikäteen sekä materiaali osallistujille sähköisessä muodossa jälkikäteen. Hintaan lisätään mahdolliset matkakustannukset.

  Etätoteutus asiakkaan Teamsilla tai Timanttian Zoom-lisenssillä. 

  Maksuehto 14 vrk netto.

  Tutustu myös muihin palveluihimme www.timanttia.fi/palvelut.