Monipaikkaisesta työstä kilpailuetua

Johtoryhmän valmennus

Aiheuttaako monipaikkainen työ ongelmia? Tai tuntuuko, että yhteistyö sujuu, mutta se voisi olla vielä tuloksellisempaa?

Monipaikkainen hybridityö on monelle organisaatiolle täysin uusi tilanne. Pidempään monipaikkaista työtä tehneet organisaatiot kipuilevat yhtä lailla haasteiden kanssa.

Tyypillisiä haasteita

Kysymyksiä herättävät muun muassa

 • Miten säilytetään yhteistyön yhteisöllisyys?
 • Miten lisätään selkeyttä ja tiedonjakoa organisaatiossa?
 • Miten mahdollistetaan tuloksellinen työ, ei vain yksilön vaan myös organisaation näkökulmasta?
 • Mitä tarvitaan, ettei etätyö muodostu ongelmaksi?

Lue tästä Millaista organisaatiokulttuuria hybridimallilla rakennetaan?

Valmennuksen sisältö

Valmennuksessa asiantuntijamme avaa monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työn mahdollisuuksia sekä käy läpi usean vuoden kokemukseemme pohjautuen, millaisiin asioihin organisaation johtamisessa on kiinnitettävä huomiota.

Johdon on tärkeä ymmärtää etä– ja hybridityön sujumisen edellytykset ja miten paikkariippumattomammaksi muuttuva työ vaikuttaa organisaation toimintakykyyn, johtamiseen ja yhteistyön käytäntöihin. Asiantuntijamme kertovat myös, miten toimintakyky nostetaan uudelle tasolle.

Mitä saatte valmennuksesta?

Tärkeä osa yhteistyötämme on johtoryhmän yhteisen ymmärryksen ja näkemyksen synnyttäminen, auttaa tietoisten valintojen tekemisestä organisaation strategiaa tukien sekä listata tarvittavat kehittämistoimenpiteet.

Lue tästä Hybridityössä organisaatiokulttuuriakin pitää päivittää?

Sisältö

 • Milloin monipaikkainen työ on kilpailuetu?
 • Millaiset edellytykset organisaatiolla on toimia tuloksellisesti hybrid- ja monipaikkatyössä?
 • Paikkariippumattomuuden vaikutukset organisaation johtamiseen, lähijohtamiseen ja yhteistyöhön
 • Mistä ongelmat etä- ja monipaikkatyössä tyypillisesti johtuvat ja miten ehkäistä niitä ?

Toteutustapa

Valmennus toteutetaan alustuksena ja fasilitoituna keskusteluna. Osana keskustelua yhteinen näkemys ja tahtotila synnytetään työpajassa, jonka aikana syntyy alustava suunnitelma toiminta- ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Toteutamme valmennuksia sekä etänä että samassa kokoustilassa. Valmennuksen kesto 4 tuntia .

Hinta

Valmennuksen hinta 3.000 € + alv.

Tilaa tai pyydä lisätietoja  Hintaan sisältyy suunnittelutapaaminen, toteutus ja palautekeskustelu jälkikäteen sekä materiaali osallistujille sähköisessä muodossa. Hintaan lisätään mahdolliset matkakustannukset.

  Etätoteutus asiakkaan Teamsilla, Zoomilla tai Meetilla. 

  Maksuehto 14 vrk netto.

  Tutustu myös muihin palveluihimme.

  Tutustu myös näihin

  Johtamislupausten muotoilu

  Valmentava ja osallistava johtaminen