Hybridityön linjaukset

Verkkomateriaali johdon avuksi

Verkkomateriaalin tavoitteena on tarjota ylimmälle johdolle ja henkilöstöammattilaisille kattava tietopaketti hybridityön suunnittelun ja arvioinnin tueksi.

Saat

 • materiaalia ja apukysymyksiä keskustelun pohjaksi sopivan hybridimallin miettimiseen
 • syventäviä webinaari- ja äänitallenteita
 • ymmärrystä hybridityön vaikutuksista johtamiseen ja yhteistyöhön
 • näkökulmia hybridityön suunnitteluun
 • sekä konkreettiset ohjeet hybridityön linjausten suunnitteluun ja arviointiin

Sisällysluettelo

 1. Etätyö, hybridimalli ja monipaikkaisuus
  • Paljon etätyötä tekevät kaksi kertaa sitoutuneempia
  • Etä- ja monipaikkatyön kypsyystasot
  • Syvenny tarkemmin
  • Mihin kaikkeen muutos vaikuttaa?
 2. Paikkariippumattomuuden vaikutukset johtamiseen ja yhteistyöhön
  • Ylimmän johdon näkökulma
  • Esihenkilötyön näkökulma
  • Yhteistyön näkökulma
  • Milloin hybridityö aiheuttaa ongelmia?
  • Mistä ongelmat johtuvat?
  • Miten ehkäistä ongelmien syntymistä ennalta?
 3. Näkökulmia hybridityön suunnitteluun
  • Aika- ja paikkasidonnaisuus
  • Joustavuus lisää aikaansaamista
  • Työnkuva ja tehtävät
  • Työntekijäkohtaiset mieltymykset ja tilanteet
  • Työn koordinointi
  • Osallistaminen ja tasapuolisuus
 4. Hybridityön linjausten luominen
  • Lähtötilanteen tunnistaminen
  • Uuden työmallin määrittely
  • Henkilöstön osallistaminen
  • Linjausten viestiminen
 5. Hybridityön linjausten arviointi
 6. Lisämateriaali

Hinta

Verkkomateriaalin hinta on 198 € + alv.

Tilaa tunnukset verkkomateriaaliin