Onnistu hybridityössä

Johda hyviin tuloksiin

Onnistu hybridityössä Timanttian johdolle suunnattujen valmennusten avulla, jotka lisäävät osaamista aikaansaamisen ja tulosten seurantaan sekä yhteisöllisyyden ylläpitämiseen. Hybridityöstä on monella lähijohtajalla erilaisia kysymyksiä, joihin kaivataan vastauksia. Lisäksi organisaatioihin tarvitaan toimivia työkaluja ja erilaisia käytäntöjä, jotta yhteistyö on sujuvaa.

Ajankohtaisia teemoja juuri nyt

 • Miten ihmiset saadaan toimistolle?
 • Miten huolehditaan työntekijöiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista?
 • Miten työsuoritusta tulisi johtaa?
 • Miten etä- ja lähityötä sovitetaan yhteen?

Haluaisitko tarkistaa, miten työyhteisösi nykyiset käytännöt
mahdollistavat monipaikkaisessa hybridityössä onnistumisen?


Hyödyt osallistujalle

Saamme kiitosta asiakkailtamme siitä, että valmennuksemme perustuvat tutkittuun tietoon, mutta silti sisältö on käytännönläheistä ja sisältävät paljon esimerkkejä. Osallistujat kertovat usein saaneensa konkreettisia ideoita, joita ovat vieneet arjen johtamistyöhönsä.

Osallistuja saa valmennuksesta

 • Tietoa siitä, miten hybridityön haasteita taklataan
 • Konkreettisia esimerkkejä ja ideoita erilaisista käytännöistä
 • Työkaluja ja malleja, joiden avulla kehittää hybridityötä omassa organisaatiossaan

”Timanttian etätyön johtamisen koulutukset antoivat erinomaisia konkreettisia keinoja 35 henkilön johtotiimillemme etätyön johtamiseen. Yli 400 hengen organisaatiomme on sijoittunut kolmen eri maakunnan alueelle ja tiimiläisiä löytyy yli 15 paikkakunnalta, joten esimiestyö vaatii vahvoja etäjohtamisen taitoja. Koulutukset koettiin ajatuksia herättävinä sekä käytännönläheisinä. Jaoimme koulutuksissa myös hyväksi havaittuja kokemuksia ja vinkkejä toisillemme, mihin arjessa on liian harvoin aikaa. Etätyön lisäännyttyä nämä opit on otettu vahvasti käyttöön koulutuksen tuomalla varmuudella.”

Susanna Mäkiniemelä, HR-asiantuntija, Meidän It ja talous MEITA

Valmennuksen toteutus

Valmennuksemme sisältävät tutkittua tietoa, teoriaa, käytännön vinkkejä ja toimintamalleja sekä konkreettisia esimerkkejä eri organisaatioista.

Hyödynnämme osallistujien aktivointiin yhteistä keskustelua, pari- ja pienryhmäkeskusteluita, kyselyitä, sanapilviä sekä muita menetelmiä tarpeen ja tilanteen mukaan.

Toteutamme valmennukset etä- tai lähitoteutuksina.


Kaipaatko vinkkejä valmennuksen suunnitteluun?


Valmennuksen sisältö

Valmennuksen sisältö voidaan räätälöidä organisaatiosi tilanteeseen sopivaksi. Sisällössä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja.

Työelämän muutos

 • Etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ
 • Toimivan hybridimallin perusperiaatteet

Ihmisten johtaminen hybridissä ja etänä

 • Toimivat vuorovaikutussuhteet ja innostuksen ylläpitäminen
 • Yhteinen suunta ja tavoitteellisuuden vahvistaminen
 • Toimeenpanon tukeminen ja kannustamisen keinot

Yhteistyö, tiedonjako ja osallistuminen

 • Työn sujumiseen liittyvät toimintatavat ja käytännöt
 • Teknologiavälitteinen vuorovaikutus ja yhteistyön keinot
 • Yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen ja keinot hybridimallissa

Valmennus voidaan toteuttaa puolen tai koko päivän valmennuksena. Valmennus voidaan myös jakaa 2–3 moduuliin, joiden välillä osallistujat pääsevät harjoittelemaan oppimaansa valmennuskertojen välillä. Valmennus voidaan toteuttaa etä- tai lähivalmennuksena.

Hinta

Puolen päivän valmennuksen hinta on 2.600 € + alv ja koko päivän hinta on 3.800 € + alv.
Mikäli rakennamme aiheeseen liittyvän laajemman valmennuskokonaisuuden, teemme erillisen tarjouksen.

Meistä lyhyesti

Olemme toimineet etätyön, etäjohtamisen ja hajautettujen organisaatioiden asiantuntijana vuodesta 2017 lähtien. Pitkä kokemuksemme virtuaalisista tiimeistä sekä monipaikkaisista organisaatioista antaa meille erinomaisen tietotaidon jakaa osaamistamme erilaisissa tilanteissa osallistujille.

”Timanttian Turun yliopiston yhteisten palveluiden esimiehille vetämää valmennuspäivää ‘Hajautettu tiimityö ja etäjohtaminen’ pidettiin ajankohtaisena ja ajatuksia herättävänä. Valmennuksen palautteissa kiiteltiin myös kouluttajan innostavaa tapaa vetää valmennus ja aktivoida osallistujia jakamaan toimivia käytäntöjä toinen toisilleen.”

Kati Kekäläinen, koulutussuunnittelija, henkilöstöpalvelut, Turun yliopisto

Katso referenssimme täältä

Tilaa tai pyydä lisätietoja  Hintaan sisältyy suunnittelutapaaminen, toteutus ja palautekeskustelu jälkikäteen sekä materiaali osallistujille sähköisessä muodossa. Hintaan lisätään mahdolliset matkakustannukset.

  Etätoteutus asiakkaan Teamsilla, Zoomilla tai Meetilla. 

  Maksuehto 14 vrk netto.

  Tutustu myös muihin palveluihimme.