Onnistu hybridityössä – johda hyviin tuloksiin

Osaamista aikaansaamisen ja tulosten seurantaan sekä yhteisöllisyyden ylläpitämiseen

Hybridityöstä on monella lähijohtajalla erilaisia kysymyksiä, joihin kaivataan vastauksia. Tarvitaan myös toimivia työkaluja ja erilaisia käytäntöjä, jotta yhteistyö on sujuvaa. Keskeistä on miettiä, miten etä- ja lähityötä sovitetaan yhteen.

Ajankohtaisia teemoja juuri nyt

 • Miten ihmiset saadaan toimistolle?
 • Miten huolehditaan työntekijöiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista?
 • Miten työsuoritusta tulisi johtaa?

Haluaisitko tarkistaa, miten työyhteisösi nykyiset käytännöt
mahdollistavat monipaikkaisessa hybridityössä onnistumisen?


Hyödyt osallistujalle

Saamme kiitosta asiakkaitamme siitä, että valmennuksemme perustuvat tutkittuun tietoon, mutta silti sisältö on käytännönläheistä ja sisältävät paljon esimerkkejä. Osallistujat kertovat usein saaneensa konkreettisia ideoita, joita ovat vieneet arjen johtamistyöhönsä.

Osallistuja saa valmennuksesta

 • Tietoa siitä, miten hybridityön haasteita taklataan
 • Konkreettisia esimerkkejä ja ideoita erilaisista käytännöistä
 • Työkaluja ja malleja, joiden avulla kehittää hybridityötä omassa organisaatiossaan

Valmennuksen toteutus

Valmennuksemme sisältävät tutkittua tietoa, teoriaa, käytännön vinkkejä ja toimintamalleja sekä konkreettisia esimerkkejä eri organisaatioista.

Hyödynnämme osallistujien aktivointiin yhteistä keskustelua, pari- ja pienryhmäkeskusteluita, kyselyitä, sanapilviä sekä muita menetelmiä tarpeen ja tilanteen mukaan.

Toteutamme valmennukset etä- tai lähitoteutuksina.


Kaipaatko vinkkejä valmennuksen suunnitteluun?


Meistä lyhyesti

Olemme toimineet etätyön, etäjohtamisen ja hajautettujen organisaatioiden asiantuntijana vuodesta 2017 lähtien. Pitkä kokemuksemme virtuaalisista tiimeistä sekä monipaikkaisista organisaatioista antaa meille erinomaisen tietotaidon jakaa osaamistamme erilaisissa tilanteissa osallistujille.

”Timanttian etätyön johtamisen koulutukset antoivat erinomaisia konkreettisia keinoja 35 henkilön johtotiimillemme etätyön johtamiseen. Yli 400 hengen organisaatiomme on sijoittunut kolmen eri maakunnan alueelle ja tiimiläisiä löytyy yli 15 paikkakunnalta, joten esimiestyö vaatii vahvoja etäjohtamisen taitoja. Koulutukset koettiin ajatuksia herättävinä sekä käytännönläheisinä. Jaoimme koulutuksissa myös hyväksi havaittuja kokemuksia ja vinkkejä toisillemme, mihin arjessa on liian harvoin aikaa. Etätyön lisäännyttyä nämä opit on otettu vahvasti käyttöön koulutuksen tuomalla varmuudella.”

Susanna Mäkiniemelä, HR-asiantuntija, Meidän It ja talous MEITA

Katso referenssimme täältä

Valmennuksen sisältö

Valmennuksen sisältö voidaan räätälöidä organisaatiosi tilanteeseen sopivaksi. Sisällössä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja.

Työelämän muutos

 • Etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ
 • Toimivan hybridimallin perusperiaatteet

Ihmisten johtaminen hybridissä ja etänä

 • Toimivat vuorovaikutussuhteet ja innostuksen ylläpitäminen
 • Yhteinen suunta ja tavoitteellisuuden vahvistaminen
 • Toimeenpanon tukeminen ja kannustamisen keinot

Yhteistyö, tiedonjako ja osallistuminen

 • Työn sujumiseen liittyvät toimintatavat ja käytännöt
 • Teknologiavälitteinen vuorovaikutus ja yhteistyön keinot
 • Yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen ja keinot hybridimallissa

Valmennuksen kesto 3 tuntia. Valmennus voidaan toteuttaa etä- tai lähivalmennuksena.

Hinta

Puolen päivän valmennuksen hinta on 2.600 € + alv.
Mikäli rakennamme aiheeseen liittyvän laajemman valmennuskokonaisuuden, teemme erillisen tarjouksen.

Tilaa tai pyydä lisätietoja  Hintaan sisältyy suunnittelutapaaminen, toteutus ja palautekeskustelu jälkikäteen sekä materiaali osallistujille sähköisessä muodossa jälkikäteen. Hintaan lisätään mahdolliset matkakustannukset.

  Etätoteutus asiakkaan Teamsilla tai Timanttian Zoom-lisenssillä. 

  Maksuehto 14 vrk netto.

  Tutustu myös muihin palveluihimme www.timanttia.fi/palvelut.