Digitaalinen kehonkieli

Paranna vuorovaikutusta digitaalisessa ympäristössä

Arvioidaan, että 60–70 % vuorovaikutuksesta ja tiimityön viestinnästä käydään nykyään digitaalisissa kanavissa. Kuinka voimme kehittää vuorovaikutustamme monipuolisemmaksi ja selkeämmäksi? Mitä meille ja vuorovaikutuksellemme tapahtuu, kun suurin osa kommunikaatiosta käydäänkin teknologian välityksellä tavalla tai toisella?

Digitaalinen kehonkieli -webinaarissa perehdymme ns. digitaalisen kehonkielen merkitykseen etäkokouksissa ja digitaalisessa työympäristössä. Webinaarista saat mukaasi tietoa, ideoita, vinkkejä, joita voit hyödyntää suoraan omissa etäkohtaamisissa sujuvoittamaan ja selkeyttämään kommunikaatiota.

Saat vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on kehonkielen merkitys viestinnässä?
  • Mitä erityispiirteitä kehonkielellä on digitaalisessa työympäristössä?
  • Kuinka tunnistat ja tiedostat oman digitaalisen kehonkielesi?
  • Miten vältät väärinymmärrykset ja tulkintojen sudenkuopat?
  • Kuinka sanaton viestintä vaikuttaa kirjallisessa viestinnässä?
  • Miten kehonkieltä voi kehittää konkreettisesti etäkohtaamisissa?

Ota digitaalinen kehonkieli haltuun

Kehonkielitaitomme on kehittynyt tuhansien vuosien aikana. Meille luontainen ja tuttu kehonkieli harvoin toimii sellaisenaan digitaalisessa työympäristössä. Hyvä vuorovaikutus vaatii uudenlaisia taitoja ja keinoja, kun etäisyys ja digitaalisuus astuvat kuvaan mukaan.

Valmennuksen avulla osallistujat

  • Tiedostavat kehonkielen merkityksen ja miksi se on tärkeää huomioida myös etänä
  • Tunnistavat missä voi mennä tahtomattaankin pieleen
  • Saavat vinkkejä omien vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja elekielen rikastamiseen digitaalisessa ympäristössä
  • Saavat eväitä keskustella teemasta ja kehittää vuorovaikutusta omassa työyhteisössä

Valmennus on tarkoitettu kaikille etä- tai hybridityötä tekeville, jotka kohtaavat työkavereita digitaalisesti eri muodoissa.

Hinta

Valmennuksen hinta 2.600 € + alv (kesto 2 – 3 tuntia).
Voidaan toteuttaa myös webinaarina 1.500 € + alv (kesto 60 min).

Valmennus tai webinaari on mahdollista tallentaa. Käyttöoikeudesta tallenteeseen veloitamme 500 € + alv, joka oikeuttaa tallenteen hyödyntämisen tilaajan sisäisessä käytössä yhden vuoden ajan.

Tilaa valmennus tai webinaari