Etäjohtaminen

 Tulosta joustavalla työllä Työn tekemisen tavat ovat muuttuneet. Etäjohtamista tehdään etä- ja hybridityössä sekä monipaikkaisessa ja paikkariippumattomassa työssä. Johtaminen ja tiimityö kaipaavat uudenlaista osaamista. On osattava kyseenalaistaa vanhoja toimintatapoja sekä…