Näyttävätkö työntekijäsi nuutuneilta – etätyö saa työntekijäsi kukoistamaan

Hyvinvoinnista huolehtiminen työpaikoilla on meidän jokaisen yhteinen asia. Samalla, kun niskalenkin on saanut tämän päivän työssä asiakaslähtöisyys, ketteryys, innovatiivisuus, liikkuvuus ja uudistuminen, on rinnalle kirinyt yhtaikaa informaatioähky, kiire- ja suorituskulttuuri, työssä jaksaminen, resurssien puute, epävarmuus sekä mielenterveysongelmat. Lienemme samaa mieltä siitä, että motivoituneet ja työhönsä sitoutuneet työntekijät ovat organisaatioidemme tärkein pääoma sekä siitä että työntekijälähtöisesti organisoitu työ tukee työntekijän hyvinvointia.

Työn imun edistämisellä parempia työn tuloksia

Työhyvinvointia voidaan tarkastella jaksamisen, tyytyväisyyden, terveyden ja toimintakyvyn näkökulmista. Työn imu on yksi osa tyytyväisyysnäkökulmaa. Työn imu -ilmiöstä ja sen tutkimisesta on tullut viime aikoina yhä suositumpaa.  Työn imulla tarkoitetaan aidosti myönteistä, tyydyttävää ja suhteellisen pysyvää ja kaikkialle levittäytyvää virittäytymis-, tunne- ja motivaatiotilaa työn teon yhteydessä. Työn imun kokeminen on aina yksilöllistä.

Työn imun on havaittu tutkimuksissa lisäävän aitoa innostusta työtä kohtaan ja moninkertaistavan työn tulokset. Työn imulla ja myönteisyyden kokemisella voidaan parantaa yksilön ja organisaation tuloksellisuutta, energisyyttä, työn iloa, sitoutumista niin organisaatioon kuin työhönkin, aloitteellisuutta, terveyttä, tunteiden esille tuomista, luottamusta itseen ja toisiin, luovuutta ja yhteisöllisyyden kokemista sekä työn sujuvuutta. Työn imua koetaan todennäköisimmin silloin, kun henkilö kohtaa riittävän mielekkäitä haasteita ja henkilöllä on riittävät organisaation tarjoamat ja henkilökohtaiset resurssit työtehtävien suorittamiseksi.

Etätyöstä vain 10 % on teknologiaa ja 90 % on ihmisten välistä vuorovaikutusta

Etätyö on vain yksi työn järjestely- ja tekotapa ja sen edut voittavat sen haasteet. Edelleen ja jatkossa etätyössäkin on kyse työntekijöiden yhdistämisestä teknologioiden sijaan. Etätyössä on mahdollista ratkaista yhtä vaativia ja luovia tehtäviä kuin tavanomaisessakin työssä. Etätyöstä onkin tullut yhä tehokkaampaa, helpompaa ja nopeampaa erilaisten teknologisten keinojen myötä.

Etätyön määrän sijaan tutkimuksissa työn imuun on yhteydessä työn itsenäisyyden kokeminen. Lisäksi etätyön aikainen positiivinen kokemus yhteistyöstä esimiehen kanssa voimistaa työn imua. Etätyö tarjoaa erilaisen työrauhan ja työn rytmittämisen, minkä takia voidaan väittää, että työn rytmittäminen onnistuu paremmin esimerkiksi kotoa käsin. Etätyö lisää työtehokkuutta. Etätyö vähentää sairaslomia. Etätyö edistää työntekijän oman työn hallintaa, millä on havaittu olevan yhteys työhyvinvointiin työtyytyväisyyteen ja työhön sitoutumiseen. Etätyö lisää vapaa-aikaa perheen ja harrastusten parissa, koska aikaa säästyy työmatkoilta. Pelkästään jo edellä kerrotun perusteella etätyön voidaan todeta olevan voimavara niin työntekijöille kuin organisaatioille.

9 + 1 vinkkiä työn imun voimistamiseen etätyöllä

Vinkit esimiehille työn imun kokemisen lisäämiseksi etätyön näkökulmasta:

  1. Sitoudu ja edistä positiivista etätyökulttuuria.
  2. Järjestä työntekijöille tarkoituksenmukaista ja laadukasta koulutusta etätyöhön liittyen kunkin tarpeiden mukaisesti. Mahdollista koulutus myös niille, jotka eivät tee etätyötä.
  3. Varmistu, että työntekijöillä on käytössään erinomaiset etätyövälineet ja -yhteydet.
  4. Tarjoa organisaatiossanne kaikille tietotyötä tekeville mahdollisuus etätyöhön.
  5. Huolehdi toisten kanssa yhdessä siitä, että toimintaperiaatteet ja käytännöt tukevat organisaatiossanne etätyötä ja ole avoin niiden jatkuvaan kehittämiseen.
  6. Tue ja anna työntekijöiden itse suunnitella ja valmistella etätyön aikaiset työtehtävät ja niiden sisällöt sekä työskentelypaikat.
  7. Sovi jokaiselle etätyöpäivälle hetki ja tarkoituksenmukaiset kanavat, joilla olette yhteydessä toisiinne.
  8. Rakenna kustakin verkkotapaamisesta molemminpuolisesti positiivinen kokemus (esim. inspirointi, motivointi, onnistumisten jakaminen, rakentava palaute, näkemysten tiedustelu, toisten tarpeisiin vastaaminen).
  9. Ole verkkotapaamisten aikana aidosti läsnä ja avoinna vuorovaikutukseen.
  10. +1 = Luota siihen, että etätyöntekijöitä ei tarvitse erikseen valvoa työntekoon liittyen.

Millaista onkaan tulevaisuuden valmentava, ymmärrettävä, houkutteleva, innostava, palkitseva ja sitouttava työ..? Uskon, että mitä enemmän tulevaisuudessa panostamme etätyöhön, sitä suuremmin se maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Väitän niin kokemuksieni kuin lukemani perusteella, että etätyöllä saat työntekijäsi kukoistamaan (engl. flourishing)!

Kuva 1:  Avi Richards

Kuva 2:  bruce mars

Artikkeli perustuu osin kirjoittajan julkaisuprosessissa olevaan tutkimukseen. Artikkelin lähteet kirjoittajan hallussa.

 

Tutustu tekstin kirjoittajaan

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.