Näin löydät tasapainon etä- ja lähityön välille

näin-löydät-tasapainon-etä-ja-lähityön-välille

Mikä on se monipaikkaisuuden taso, joka hyödyttää meitä eniten pääsemään tavoitteisiin? Etä- ja lähityön isot linjat ovat strategisen tason valintoja, eivät yksilön päätöksiä. Meillä kaikilla on kuitenkin omat mielipiteemme etätyöstä ja kokemuksemme siitä, millainen työtapa sopii itselle parhaiten. Joskus omat toiveet pyrkivät yhteisen hyvän edelle. Tässä lainauksia keskusteluista, jotka ovat nostaneet hikipisaroita yhden, jos toisen otsalle:

  • ”Toimihenkilöt lomailevat etätöissä, kun me työntekijät olemme joka päivä töissä.”
  • ”Ylin johto on määrännyt meidät tulemaan toimistolle kolmena päivänä viikossa, ja tästä on noussut kauhea meteli.”
  • ”Haluan jatkossa tehdä työni 100 % etänä, koska olen introvertti ja sosiaalinen kanssakäyminen rasittaa minua.”

Kipinöivässä keskustelussa on hyvä muistaa, että työyhteisön voima on yksilöiden muodostamassa kokonaisuudessa, ei soolopelaajissa. Jokainen organisaation jäsen on osa työyhteisöä, vaikka väljääkin. Monipaikkainen työ edellyttää teknologisten ratkaisujen lisäksi mm. valmiuksia sujuvaan sosiaaliseen kanssakäymiseen. ”Erakkoluonne” ei pääse työkavereita pakoon etätyössä. – Tässä näkökulmia tueksi haastaviin keskusteluihin:

Avoin ja arvostava keskustelu sitouttaa

Suunnanmuutoksissa tarvitaan asiallista vuoropuhelua. Kysyminen on pelkkä harhautus, jos vastaus sivuutetaan arvottomana. Vastaaminen taas on turhaa, jos asenne on valmiiksi negatiivinen. Voi olla, että ensin on sovittava pelisäännöt keskustelulle. Yksi hyvä vinkki on varmistaa, että kaikki tietävät mitä organisaation erilaisiin työrooleihin kuuluu ja mitä tehtäviä on mahdollista tehdä etänä. On ok kysyä työkaverilta, ”Millaisista tehtävistä työpäiväsi koostuvat silloin, kun olet etänä?”

Sanelun aika on ohi

Etä- ja monipaikkatyöhön liittyvät strategiset päätökset tekee organisaation ylin johto, joka kantaa niistä viimekädessä myös vastuun. Johdon päätöksiin vaikuttavat organisaation perustehtävä ja tavoitteet sekä erilaiset toimintaympäristötekijät, kuten lainsäädäntö. Ilahduttavan monella työpaikalla työyhteisön jäsenet ovat osallistuneet etätyön linjauksista käytävään keskusteluun. On yhdessä pohdittu miten toimistolle paluu vaikuttaa vaikkapa pienten lasten vanhempien työtehoon tai niiden aikaansaamiseen, joilla työmatkaan kuluu huomattavan paljon aikaa. Luottamuksen kannalta on olennaista kuunnella, perustella ja ilmaista sekin, että parasta ratkaisua ei kenties vielä tiedetä, mutta tällä linjauksella lähdetään testaamaan.

Ei minä, vaan me

Työyhteisöön liittyessämme hyväksymme sen, että muut yhteisön jäsenet otetaan huomioon omissa valinnoissa. Yksilö syöttää oman työpanoksensa jollekulle toiselle, olipa työ kuinka itsenäistä tahansa. Jokainen tarvitsee jonkun toisen työpanosta voidakseen tehdä oman työnsä loppuun. Työn itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus lisäävät työmotivaatiota, mutta yhteisöllisyyttä ne eivät saa nakertaa. Yksilöllä ei ole oikeutta ykskantaan ilmoittaa jäävänsä etätöihin lopullisesti tai vaatia muita tulemaan toimistolle joka päivä.

Työ määrittää tekemisen tavan

Ns. etätyökateuteen auttaa keskustelu ja tarvittaessa uran uudelleen suuntaaminen. Fakta on, että digitalisaatio ei toistaiseksi mahdollista esim. etäkirurgiaa. Suuria teollisuuskoneita ei voi ohjata kotoa käsin, kiinteistöjen huoltotyöt tehdään paikan päällä ja huippusalaisia työtehtäviä voi hoitaa vain niille suunnitelluissa huipputurvallisissa tiloissa. Työnteon paikka on myös ammatinvalintakysymys.

Pitkälle viety monipaikkaisuus asettaa organisaatiolle vaatimuksia

Tutkimustiedon ja hyvien kokemusten kannustamina monet organisaatiot ovat testanneet etätyön vaikutusta työn mielekkyyteen, tuottavuuteen ja hyvinvointiin jo kauan ennen pandemiaa. Esim. projektitiimille on tarjottu etätyövaihtoehto palkkiona rankasta työrupeamasta tai asiantuntija on saanut luvan viimeistellä raportin etänä. Kun viesti- ja yhteistyösovellukset sekä tehtävänhallintajärjestelmä on saatu kuntoon, työnteko on alkanut sujua yhä paremmin paikka- , jopa aikariippumattomasti.

Pitkään toimineet globaalit tiimit ovat etäyhteistyön edelläkävijöitä. Kaikki prosessit on suunniteltu tukemaan hajautettua työtä ja huippuosaajia voidaan houkutella mistäpäin maailmaa tahansa, ilman että työntekijän tarvitsee vaihtaa kotipaikkaa. Tämä vaatii kypsyyttä sekä organisaatiolta että yksilöltä. Hajautetuissa tiimeissä yksilön vastuu on suuri. Jokainen tekijä tietää tehtävänsä, roolinsa ja tavoitteensa. Raamit, joiden puitteissa työtä ja päätöksiä tehdään, ovat selkeät. Tiimillä on yhdessä sovitut toimintatavat ja jokaisella tiimin jäsenellä on esihenkilön ja tiimin tuki takanaan aika- tai kulttuurivyöhykkeestä riippumatta. Kaikki organisaatiot eivät tähtää, eikä niiden kuulukaan tähdätä, tämän tason hajautettuun työhön.

Organisaatioissa eletään nyt monien mahdollisuuksien aikaa. Etä- ja monipaikkatyön asemaa kannattaa miettiä organisaation vision, mission sekä valmiuksien kautta. Ota meihin yhteyttä, jos kaipaat sparrauskumppania tai fasilitointiapua.

Tutustu artikkelin kirjoittajaan

Pirkko Tavaila

Pirkko on johtamisen ja tiimityön kehittäjä ja menestyksekkään yrityskulttuurin edistäjä, jolla on vuosien kokemus kansainvälisessä ympäristössä toimivien asiantuntijoiden ja johtajien valmentamisesta. 30 vuoden liiketoimintaosaaminen eri toimialoilta ja erilaisista tehtävistä yhdistettynä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osaamiseen tekee Pirkosta todellisen modernin työelämän kehittäjän.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.