Motivaation säilyttäminen etätyössä

Taas ollaan monella paikkakunnalla tilanteessa, jossa toimistolle ei voi mennä. Rajoitukset pakottavat kaikki kokoaikaiseen etätyöhön. Toisille se sopii mainiosti, mutta kuulen lisääntyvässä määrin kommentteja siitä, että motivaatio on hukassa. Motivaation säilyttäminen koetaan etätyössä haastavaksi ja työhön ryhtyminen tuntuu päivä päivältä hankalammalta.

Johtamistehtävässä toimivat tarvitsevat eväitä huolehtia tiimin jaksamisesta. Toisaalta kuitenkaan pelkästä hyvinvoinnista ja jaksamisesta puhuminen ei lisää hyvinvointia. Työn pitäisi tuntua mielekkäältä ja innostavalta. Etätyöstä huolimatta voimme pyrkiä säilyttämään työn ilon, kunhan osaamme johtamisessa ottaa olennaiset asiat huomioon. Tässä blogiartikkelissa nostan esille yhden näkökulman motivaation säilyttämiseen. Aiemmin olen kirjoittanut tiimin hyvinvointia tukevista asioista etätyössä.

Motivaatio ja perustarpeet

Itseohjautuvuusteorian mukaan ihminen itse on aktiivinen toimija, joka pyrkii toteuttamaan itseään kolmen psykologisen perustarpeen mukaisesti. Teorian mukaan nämä perustarpeet ovat välttämättömiä ihmisen hyvinvoinnille ja ovat yhteydessä tyytyväisyyden kokemukseen sekä myönteisiin tunteisiin. Nämä psykologiset perustarpeet ilmenevät siten, että työntekijällä on kokemus siitä, että hänellä vapautta päättää itse asioista, että hän osaa ja hallitsee työnsä ja saa asioita aikaan, sekä yhteyttä muihin ihmisiin.


Vapaus päättää itse asioista

Tällä hetkellä on asioita, joista emme voi itse päättää täysin. Osa meistä on pakotettu etätyöhön, vaikka emme haluaisi. Emme voi vapaasti tavata ihmisiä, harrastaa kaikkia meille tärkeitä asioita tai viettää sellaista elämää, johon olemme tottuneet. Työssäkin on moni asia muuttunut ja kaikki muutokset eivät ole mieleisiä.

Johtamisen näkökulmasta on tärkeää nyt antaa ihmisille mahdollisuus vaikuttaa työhön liittyviin asioihin mahdollisimman paljon. Motivaatio lisääntyy, kun voimme lisätä työntekijän vapauden kokemusta. Tässä muutamia vinkkejä siihen.

 1. Anna ihmisille mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä
 2. Osallista ihmiset yhteisiin päätöksiin, vaikka se veisi hieman enemmän aikaa
 3. Tee selväksi, mistä asioista toivot työntekijöiden tekevän itsenäisiä päätöksiä ja mihin tarvitaan esimiehen päätös
 4. Ryhdy ajattelun sparraajaksi: vähennä valmiita vastauksia ja kysy työntekijän näkemystä tai ratkaisua ensin
 5. Varmista, ettei työpäivät ole pelkkää etäpalaveria vaan, että työpäivään mahtuu muutakin, josta henkilö voi itse päättää

Hallinnan kokemus työssä

Työssä pitää olla sopivasti haastetta, jotta työ tuntuu mielekkäältä. Mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja ylittää itsensä ovat tärkeitä. Oman osaamisen monipuolinen hyödyntäminen työssä on tärkeää. Jos työ koostuu liikaa tylsältä tuntuvista rutiineista, on motivaation säilyttäminen juuri nyt erityisen vaikeaa, kun tylsää työtä tasapainottava sosiaalinen puoli on merkittävästi vähentynyt.

Työtyytyväisyyden näkökulmasta on myös tärkeää, että koemme saavamme konkreettisia asioita aikaan. Siksi on tärkeää pysähtyä tavoitteiden äärelle, seurata etenemistä ja jakaa onnistumisia työyhteisössä. Kiitos ja myönteinen palaute nousevat erityisen tärkeään rooliin juuri tässä ajassa. Kokemus siitä, että olen tärkeä ja työpanostani arvostetaan, on yhteydessä jaksamiseen.

Miten voisimme lisätä hallinnan kokemusta tässä hetkessä?

 1. Kommunikoi palavereissa yhteistä suuntaa ja luo selkeyttä
 2. Kommunikoi kokonaiskuvaa, miten jokaisen työ vaikuttaa kokonaisuuteen
 3. Käy työntekijöiden kanssa säännöllistä keskustelua työn etenemisestä
 4. Huomioikaa onnistumiset yhdessä ja iloitkaa niistä
 5. Vahvista ammatillista identiteettiä sparraamalla ja valmentavilla kysymyksillä
 6. Varmista, että ihmiset pääsevät hyödyntämään työssä omaa osaamistaan ja se tuntuu mielekkäältä

Yhteys kollegoihin

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan työhyvinvointi on heikentynyt, vaikka vuosi sitten etätyöhön siirtymisen myötä se ensin lisääntyi. Yksi selittävä tekijä oli kokemus siitä, että johtamisen ja työyhteisön tuki koettiin vähentyneen. Tarvitsemme yhteyttä toisiin ihmisiin. Toki jokainen eri tavalla oman persoonallisuutensa mukaan ja myös henkilön muu tilanne, kuten perhe- ja ystävyyssuhteet, vaikuttavat. Erityisesti yksinasuvat kokevat tämän ajan raskaana, mutta myös monella muulla on kaipuu entisenkaltaiseen yhteyteen kollegoiden kanssa.

Yhteenkuulumisen tunne on tärkeä motivaatio- ja voimavaratekijä työssä, jonka merkitystä ei voi väheksyä. Tämä näkyy juuri nyt siinä, että yhteistyö sujuu, saadaan asioita aikaan, mutta tekeminen tuntuu raskaalta, kun rento jutustelu, yhteiset mukavat hetket ja huumori on vähentynyt huomattavasti. Siksi onkin tärkeää, että kiinnitämme työyhteisössä huomiota seuraaviin. Näistä huolehtiminen ei toki ole pelkästään johtamistehtävä vaan jokaisen tulisi kiinnittää huomiota vuorovaikutuksen määrään ja laatuun. Tässä kuitenkin muutama vinkki siihen, miten johtamisella voimme vaikuttaa asiaan.

 1. Lisää vapaamuotoista vuorovaikutusta tiimissä, palaverien aikana tai välissä
 2. Yhdistä ihmisiä ja mahdollista tutustuminen projektien, työparien tai mentoroinnin kautta
 3. Nosta esille jokaisen osaamista ja vahvuuksia
 4. Anna jokaiselle tiimissä myönteistä palautetta säännöllisesti
 5. Anna palavereissa tilaa myös vitseille ja huumorille

Tarvitaanko organisaatiossanne eväitä osallistavaan johtamiseen etänä?
Ole yhteydessä, niin kerromme miten voimme auttaa.

Tutustu tekstin kirjoittajaan

Ulla Vilkman

Monipaikkaisen työn asiantuntija ja konsultti, toimitusjohtaja, perustajaosakas

 • Valmentaa johtoryhmiä ja esihenkilöitä monipaikkaisessa työssä menestymiseen sekä kehittää tiimejä ja yksilöitä moderniin työhön
 • Yli 10 vuoden kokemus johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisestä niin yrityksissä kuin julkisella sektorilla
 • Etäjohtaminen – Tulosta joustavalla työllä sekä Etätyö ulkomailla – Unelmasta todeksi -kirjojen kirjoittaja
 • Supervoima: Etäjohtamisen ja monipaikkaisen työn kehittämisen uranuurtaja

Valmennuskielet:

englanti, suomi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.