Mitä ovat johtamislupaukset?

Johtamisen periaatteet kuvaavat, millaista johtamista me omassa yrityksessämme tavoittelemme ja arvostamme. Näitä periaatteita nimitän itse johtamislupauksiksi. Lupaus on voimakkaampi sana kuin periaate ja sisältää ajatuksen sekä sitoutumisesta että toiminnasta. Sana lupaus on vahva ja monisyinen.

Lupauksen erilaisia merkityksiä?

Meillä jokaisella on mahdollisuus luvata jotakin itsellemme tai toisillemme. Meille kaikille tuttuja lupauksia saattavat olla uudenvuoden- ja avioliittolupaus samoin kuin vaikkapa lupaus joululahjoista ollessamme kilttejä. Käsitteellä on paljon erilaisia konnotaatioita, ja sekä sen rikkaus että hankaluus johtuu juuri tästä. Saatamme luvata asioita innostuessamme tai silloin, kun emme kehtaa kieltäytyä jostakin.

Joskus lupaus tulee annettua, jotta pääsemme niin sanotusti pälkähästä, eivätkä jotkut meistä anna lupausta milloinkaan, eivät mistään asiasta. On esimerkiksi tavanomaista sanoa, että ”meteorologi lupasi sellaista ja sellaista säätä”. Isälläni on tapana aina todeta, että ”ei ne säätieteilijät voi sitä luvata, ne vain ennustavat ja arvailevat” – näin ollen hänelle lupaus on aina tae aidosta toteumasta.

Lupaukset liittyvät usein laatuvaatimusten täyttämiseen. Näin on asian laita esimerkiksi tuotteiden takuun suhteen: tuotteen luvataan toimivan tietyn ajan ja jollei tämä lupaus toteudu, menetys korvataan asiakkaalle. Itselle tehdyt lupaukset liittyvät usein myös muutokseen, kuten laihduttamiseen, kuntoilun lisäämiseen, sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen tai vaikkapa läheisten tapaamiseen useammin. Itselle tehtyjä uudenvuodenlupauksia usein kyseenalaistetaan, eikä niiden lunastamatta jättäminen tunnu kovin suurelta virheeltä. Muuten katteettomia lupauksia yleensä paheksutaan, erityisesti, jos ne ovat julkisia tai niissä luvataan toiselle henkilölle jotakin.

Lupausten pitäminen on yksi perusarvoista

Suomalaisessa kulttuurissa lupausten pitäminen onkin yksi perusarvoistamme, ja sen pohjalle rakentuu myös luottamus niin yksilöiden kuin instituutioidenkin välillä. Yhteiset johtamiseen liittyvät lupaukset tuovat johtamisen periaatteet lähelle esihenkilöä ja tekevät niistä henkilökohtaisia.

Johtamislupaukset sisältävät itsessään tavoitteen, joka koskee sitä, millaista johtamista tässä yrityksessä tavoitellaan, ja ne tuovat esiin myös sen, millaista johtamista arvostetaan. Toki, jos yrityksen kulttuuriin sopii paremmin ajatus johtamisen periaatteiden luomisesta, samat projektin vaiheet tulee käydä läpi, kutsuttiinpa periaatteita lupauksiksi tai ei.

Lupaukset kuvaavat, millaista johtamista halutaan

Johtamislupaukset synnytetään yrityksen missiota, visiota, toiminta-ajatusta ja strategiaa vasten. Lupauksissa tiivistyy se henki, jonka pohjalta haluamme, että esihenkilöt johtavat juuri meidän yritystämme ja henkilöstöämme. Arvopohjan kaikujen ohella lupaukset voivat sisältää vahvan strategisen latauksen: minkälaista on johtamisen oltava, jotta me tässä yrityksessä uskomme, että saavutamme strategiassa määritellyt tavoitteemme ja saamme tärkeät hankkeemme onnistumaan?

Työpaikan arjessa noudatettavat johtamislupaukset

  1. kertovat esihenkilöille millaista johtamiskäyttäytymistä tässä yrityksessä johto odottaa ja jopa vaatii esihenkilötyötä tekeviltä
  2. tuovat näkyväksi ja sanoittavat yrityksen johtamiskyvykkyyden keskeiset osatekijät, joita vasten esihenkilöiden on helppo peilata omia taitojaan sekä miettiä kehityskohteitaan, tunnistaa vahvuuksiaan ja toisaalta myös pohtia, onko heidän arvopohjansa yhteneväinen yrityksen johtamisen arvopohjan suhteen
  3. tarjoavat mahdollisuuden itsensä kehittämiseen johtajana sekä tukevat myös keski- ja ylintä johtoa johtamistehtävässään heidän kehittäessään esihenkilöroolissa toimivia tiimiläisiään

Kun johtamislupaukset on lyöty lukkoon, esihenkilöt tietävät, että heidän johtamistaitojaan ja -käyttäytymistään peilataan yhteisiin, sovittuihin lupauksiin ja heitä arvioidaan niiden pohjalta. Näin heidän on helpompi tunnistaa, toimivatko he yrityksen johtamisen pelisääntöjen mukaan.

Johtamisen liikennesäännöt

Johtamislupaukset ovat verrattavissa liikennesääntöihin – kaikki liikenteessä liikkujat tietävät, kuinka tulee toimia, jotta liikenne on sujuvaa ja turvallista. Toki mukaan mahtuu aina muutama kapinallinen, jotka rikkovat sovittuja sääntöjä huolimattomuuttaan, osaamattomuuttaan, piittaamattomuuttaan tai kiireeseen vedoten. Kun yhteinen kulttuuri on sanoitettu ohjenuorin, törttöilijä saa osakseen paheksuntaa ja mahdollisesti huomautuksen, jopa menettää ajokorttinsa. Tämäkin on yhtenäisen, yhteiskunnassa vallitsevan kulttuurin näkökulmasta tärkeää.

Koko henkilöstölle johtamislupaukset kuvaavat, millaista johtamista meidän kaikkien on lupa odottaa saavamme esihenkilöiltä. Mikäli henkilöstöltä on ennen lupausten luomista kysytty heidän odotuksistaan johtamisen suhteen, lopulliset johtamislupaukset todennäköisesti vastaavat heidän odotuksiaan luontevasti. Kun yritys on yhteisin sanoin kuvannut, minkälainen toiminta ja käyttäytyminen ovat johtamislupausten mukaisia, aivan jokaisen on helpompi arvioida lähijohtamisen laatua.

Teksti on ote Susa Nikulan kirjasta Johtamislupaukset ja julkaistu Susan luvalla hieman muokattuna.

Timanttia Consulting toteuttaa Susa Nikulan konseptilla johtamislupausten luomista organisaatiossa. Lue palvelusta lisää täältä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.