Kesälomalla on aikaa ja tilaa vahvistaa intuitiota

Tiimimme kesäpäivän vierailevana puhujana oli intuitiotutkija Asta Raami. Hän kertoi meille, kuinka keksijät, innovaattorit ja taiteilijat kautta aikain ovat käyttäneet intuitiotaan työssään. Intuitio on aivojen luontainen tapa toimia, mutta useimmille meistä se on tiedostamatonta toimintaa, emmekä aina osaa hyödyntää sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Miksi siitä voisi olla meille hyötyä? Kirjassaan Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä Asta perustelee näin:

”Tarvitsemme älykästä intuitiota nyt ehkä enemmän kuin koskaan. Ympärillämme on kasapäin vaikeita ongelmia, joiden ratkaisemiseen päättelevä äly ei riitä. Tarvitsemme päättelyn rajallisuuden ylittävää ajattelua, sillä täysin uuden keksimiseen ei riitä olemassa olevan tiedon tai asioiden uudelleenyhdistely.”

Mitä intuitio sinulle tarkoittaa? Käytätkö intuitiotasi työssäsi? Miten se ilmenee? Vai pyritkö välttämään sitä? Etkö tahdo myöntää, että intuitio vaikuttaisi päätöksiisi ja valintoihisi? Onko sinulle yllätys, jos kerron että jokainen käyttää intuitiota jatkuvasti luonnostaan, vaikka kuinka pitäisi itseään rationaalisena yksilönä? Intuitio auttaa meitä monella tapaa ja hyvä uutinen on se, että intuitiota voi treenata entistäkin paremmaksi työkaluksi itselleen.

Mikä olisikaan parempi hetki harjoitteluun kuin kesäloma? Lomalla teemme usein jotain muuta, irrottaudumme arjen rutiineista ja rakenteista. Meidän on helpompi jättää sisäinen kriitikkommekin oman onnensa nojaan. Siirrymme ehkä uusiin ympäristöihin ja kokeilemme uusia asioita. Rentoutuneina olemme avoimempia uudelle. Voimme antaa mielen pysähdyksille aikaa ja tilaa.

Intuitiotamme voimme vahvistaa kehittämällä erottelukykyämme ja havaintokykyämme. Erottelukykymme auttaa meitä tunnistamaan hyödyllisen tiedon, ja havaintokykymme avulla huomaamme ja tunnistamme erilaisia signaaleja. Vahvistamme älykästä intuitiotamme virittämällä mieltämme ja opettelemalla havaitsemaan primitiivisen mielemme tarjoamia viestejä.

Astaa kuunnellessani ja hänen kirjaansa lukiessani, huomaan että olen itse harjoituttanut intuitiotani ja luovaa ajattelua jo pitkään. Olen jopa melko tietoisestikin hakenut yhteyttä mielen eri kerroksiin, koska olen tarvinnut tätä työkalua omissa työtehtävissäni. Kun haetaan vaikkapa uutta luovaa ymmärrystä ja raikkaita ideoita, ratkaisuja sekä kiteytyksiä, tarvitaan sekä rationaalista päättelyä että luovaa ajattelua ja irti päästämistä. Usein tietoa on näissä tilanteissa joko todella paljon, osa relevanttia, osa ei, tai aivan liian vähän – molemmissa tapauksissa älykäs intuitio on hyvä työkalu. Niin tai näin, intuition käyttäminen ja mielen ylempien kerrosten valjastaminen on ollut minulle tehokas keino työstää tietoa uudella tavalla.

Jokaisella on erilaisia tapoja päästä oman intuition lähteen äärelle. Toisen tapa ei välttämättä sovi itselle. Kun ajatellaan intuition käyttämistä apuna missä tahansa tehtävässä, tämä liittyykin läheisesti itsetuntemukseen ja itsereflektioon. Onko sinulla yhteys auki omaan mieleesi, ajatteluusi ja syvempääsi? Intuitio toimii apunasi, kun et enää keskity itse ongelmaan, vaan työskentelet itsesi kanssa ja annat omille pohdinnoille, havainnoille ja niiden herättämille ajatuksen aluille tilaa. Asta kiteytti esityksessään hienosti:

”Intuition näkökulmasta mahdottomia ongelmia ei ole. On vain kyvyttömyyttä nähdä ratkaisuja.”

Itselleni olennaista on imeä erilaisia tiedonmurusia, antaa ajatusten lentää ja vaeltaa aiheen tiimoilla, antaa erilaisten kuvien ja sanojen nousta mieleen. Jotta lopputulos on hyödyllinen ja tarkoituksenmukainen, tarvitsen alkuun riittävästi tietoa, syötteitä ja materiaalia. Rationaalisella päättelyllä pääsen kuitenkin vain tiettyyn pisteeseen asti, enkä välttämättä tule keksineeksi mitään järin luovaa, omaperäistä tai ainutlaatuista. Siksi on päästettävä irti, lopetettava järkeily ja annettava intuition työstää aihetta. Rakastan tietoa, loogista päättelyjä ja päteviä perusteluja, mutta rikastan tätä prosessia mielelläni intuitiolla ja saatan näin päätyä johonkin yllättävään, jota muiden on heti vaikea ymmärtää.

Asta Raami puhuu kirjassaan myös intentiosta ja fokuksesta: intuitiota pitää suunnata oikeaan suuntaan. Tämä on mielestäni tärkeää. Mikä tahansa pohdinnan ja mielen vaeltelun lopputulos ei ole hyödyllinen. Usein idean tai luovan ratkaisun pitää olla vaikkapa organisaation strategiaa ja tavoitteita tukeva. Omassa prosessissani tämä voi olla niinkin suunnitelmallista, että evästän ajatteluani monipuolisesti, ja esitän selkeän kysymyksen mielelleni. Kun jätän mieleni työstämään kysymystä, vaikkapa päiväunien tai metsäkävelyn ajaksi, ratkaisu tulostuu usein piankin.

Yritämme usein järkeillä ja muodostaa nopeasti näkemyksemme asioista, koska ajatusten epäjärjestys ja epätietoisuus tuntuvat meistä epämukavilta, ehkäpä jopa ahdistavilta. Erilaiset esteet ja epämukavuuden tilat ovat itse asiassa oppimisen ja kehittymisen kannalta tärkeitä. Voit hyvin pysähtyä niiden äärelle ja miettiä, mistä ne viestivät, mitä minulta on jäänyt huomaamatta, mitä minun on tarkoitus ymmärtää? Joskus tarvitaan rohkeampi hyppy tuntemattomaan. Olisiko tästä syntynyt myös sanonta ”think outside the box”? Kannattaa opetella sietämään ja jopa viihtymään tässä tutkivassa epätietoisuuden tilassa, ja havainnoida. Intuitio voi antaa meille ensimmäisen merkin, ajatuksen siemenen, joka ohjaa eteenpäin kohti ratkaisua.

Hyvää kesää ja intuition vapauttavaa aikaa kaikille!

Katin intuition treeniohjelma kesälomalle:

  1. Mieti mikä sinua juuri kiinnostaa, mitä haluat pohtia, mikä sinua haastaa, minkä esteen yli haluat päästä? Mitä haluat mieleltäsi kysyä?
  2. Hae rauhaa, ehkäpä yksinoloakin, leppoisuutta ja rentoutta, valveen ja unen, tietoisen ja tiedostamattoman olotilan välimaastoa. Kesälomalla esimerkiksi riippumatossa loikoilu, kumipatjalla kelluminen, metsässä samoilu ja horisonttiin katselu voisivat herätellä intuitiota.
  3. Pysähdy hetkeen, hae yhteyttä omaan mieleesi, sisimpääsi ja virittäydy havainnoimaan signaaleja, vihjeitä ja merkkejä moniulotteisesti sekä monipuolisesti. Anna ajatuksille vapaus tulla ja mennä. Jotkut jäävät, ja niin on hyvä.
  4. Arvosta myös mieleesi nousevia epämukavampia, kummallisia ja epäloogisia ajatuksia. Niissä voi piillä jokin tärkeä oppimisen, kehittymisen tai selvittämisen paikka.
  5. Tunnustele, erottele tärkeät ja olennaiset – mitkä signaalit vaikuttavat hyödyllisemmiltä tai kiinnostavammilta kuin toiset? Mikä jää kutkuttamaan, palaten mieleen yhä uudestaan?
  6. Jos sinulle sopii, kirjaa tai piirrä näitä ajatuksen siemeniä paperille. Tai kehitä jokin muu tapa laittaa ajatuksia muistiin. Joskus intuition mieleesi nostama ajatus on nimittäin vielä epäselvä raakile, etkä ihan tiedä mitä se viestii tai merkitsee, ja haluat luultavasti palata siihen myöhemmin.

Tutustu artikkelin kirjoittajaan

Kati Lanu

Modernin työelämän kehittäjä, työyhteisövalmentaja, työnohjaaja

  • Yli 25 vuoden kokemus asiantuntijaorganisaatioiden johtotehtävissä, niin etä- kuin lähitiimien kanssa työskentelystä.
  • Kehittänyt strategiaa, yrityskulttuuria, viestintää ja toimintatapoja sekä vastannut muutosprosesseista hajautetusti toimivissa organisaatioissa, kotimaassa ja kansainvälisesti.
  • Vahva ymmärrys työelämään vaikuttavista ilmiöistä ja trendeistä, kokonaisuuksien hahmottaminen.
  • Supervoima: Ratkaisukeskeinen eteneminen, sekä järki että tunne mukana.

Valmennuskielet:

englanti, ruotsi, suomi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.