Johtamisen muotoilu

Johtamistyön muotoilulla parempaa henkilöstökokemusta

Johtamisen muotoilu määrittelee mitä hyvä johtaminen organisaatiossa on eli minkälaista johtamista arvostetaan ja tavoitellaan. On tärkeätä myös mitata miten hyvin tavoiteltu johtaminen toteutuu. Johtamisen muotoilussa on siis kyse johtamisen johtamisesta.

Ilman selkeää yhteisesti sovittua tavoitetilaa, jokainen esihenkilö johtaa oman näkemyksensä mukaan ja johtamisen laatu on kiinni siitä, millaisen esihenkilön satut saamaan. Mikä on ero, jos jokainen johtaa omalla tavallaan tai johtamista yhtenäistetään?

Lue tästä Johtaminen persoonalla vai periaatteilla?

Miksi johtamismuotoilua tarvitaan?

Onko organisaatiossasi yhteinen ymmärrys siitä, mitä hyvä johtaminen on ja miten sitä toteutetaan? Usein oletetaan, että jokainen tietää, mitä esihenkilötyöhön kuuluu ja millaista hyvä johtaminen on. Näin se ei aina ole. Lisäksi erilaiset tavat johtaa aiheuttavat tyytymättömyyttä ja sekaannusta organisaatiossa.

“Ylenin keskijohtoon, enkä saanut mitään perehdytystä esihenkilörooliin. Puoli vuotta myöhemmin organisaatiossa lanseerattiin ”johtamisperiaatteet”, jotka olivat lähinnä iskulausetasoa. Johtamista ei mitattu eikä tavoitteellistettu mitenkään. Tuli vaikutelma, että organisaatiossa oli ihan yksi hailee, miten johdetaan tai johdetaanko lainkaan. Hyvin yksin sai johtamistehtävässä pakertaa. Valitettavasti tämän johtamisvajeen seuraukset olivat sitten päivittäisessä arjessa vahvasti läsnä.”

Johtamislupaukset ovat lopputulema johtamistyön muotoilusta.
Lue tästä mitä johtamislupaukset ovat?

Mitä hyötyä johtamislupauksista on?

Johtamislupaukset tai johtamisen periaatteet muodostavat tavoitetilan johtamiselle sekä

  • antavat selkeän suunnan esihenkilötyölle ja johtamiselle
  • toimivat tukena esihenkilöiden rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä
  • ohjavat esihenkilönä ja johtajana kehittymistä
  • ohjaavat esihenkilöroolissa toimivien tiimiläisten kehittämistä
  • antavat ymmärryksen siitä, miten johtamista arvioidaan

Perehdy aiheeseen tarkemmin

Webinaaritallenne johtamisen johtamisesta ja johtamisperiaatteista
Katso tästä

Podcast-jakso tasalaatuisesta johtamisesta
Kuuntele tästä

Asiakkaitamme julkiselta sektorilta

Olemme tehneet yhteistyötä muun muassa seuraavien julkisten organisaatioiden kanssa:

Aluehallintovirastot
Helsingin kaupunki
Helsingin seudun liikenne HSL
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
HUS
Iisalmen kaupunki
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kainuun ELY
Kajaanin kaupunki
Keski-Pohjanmaan ELY
Lahden kirjasto
Lapin ELY
Meidän talous ja IT
Monetra Oulu
Monetra Pirkanmaa
Oulun kaupunki
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Uudenmaan TE-toimisto
Vaasan kirjasto

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella lisää johtamistyön muotoilusta ja johtamisen kehittämisestä?