Johtamislupauksilla voittavaa johtamiskulttuuria

Johtamisen ympäristö on muutoksessa. Hybridityö ja monipaikkaisuus tuovat johtamiseen uusia ulottuvuuksia. Moni johtaja kipuilee sen tosiseikan kanssa, että omat johdettavat eivät olekaan läsnä ja lähellä samaan tapaan kuin ennen. Tutut johtamisen tavat eivät enää päde. Johtamista pitää nyt kehittää vastaamaan henkilökunnan ja organisaation uudenlaisia tarpeita, ja tämä vaatii niin yksilön johtamistaitojen kuin organisaation johtamiskulttuurin kehittämistä.

Onko hyvä työntekijäkokemus sattuman kauppaa?

Johtajilla ja esihenkilöillä on erilaisia kyvykkyyksiä ja taitoja johtaa. Myös arjen johtamisen järjestelmät ja rutiinit vaihtelevat. Samassa organisaatiossa tiimiläiset voivat kohdata hyvin erilaista johtamista. Monipaikkaisessa työssä saattaa käydä niin, että tällaiset organisaation sisäiset ”johtamiskuplat” entisestään korostuvat. Kokemuksia, tunnelmaa, rutiineja ja tapoja ei reflektoidakaan luonnostaan yli tiimirajojen tai johtamistehtävissä olevien kollegoiden kanssa, kun tehdään eripaikkaista työtä. Johtajat ja tiimit siiloutuvat hybridissä, hyvine ja huonoine puolineen, jos asiaan ei kiinnitetä huomiota.

Johtamisen tarpeet kehittyvät ja muuttuvat eri organisaatioissa eri tavoin. Strategian toimeenpano vaatii niin ihmisten kuin asioidenkin johtamista. Organisaation perustehtävä säätelee sitä mitä ja miten. Olemme huomanneet, että eri organisaatiot ovat hybridi- tai monipaikkaisen työnkin suhteen hyvin eri vaiheissa tai eri tasoilla, jolloin johtamisellekin täytyy luoda erilaisia edellytyksiä ja asettaa sille erilaisia vaatimuksia.

Mikä oikeastaan on hyvää tai mikä huonoa johtamista?

Tiedätkö itse, mikä on hyvää johtamista tai minkälaiseen johtamiseen organisaatiossasi pyritään? Moni luulee tietävänsä, mutta käymämme kymmenet keskustelut ovat kuitenkin osoittaneet, että johtoryhmän jäsenetkin näkevät asiat usein kovin eri tavoin. Jotta vältetään johtamisen sudenkuopat, erilaiset tulkinnat, siiloutuminen ja epätasalaatuinen työntekijäkokemus, on tärkeää määritellä yhteiset johtamisen periaatteet. Johtamislupaukset ovat johdon työkalu ja valintoja tukeva ohjenuora arjen johtamiseen.

Meille esitetään usein kysymys, eikö riitä, että organisaatiolla on strategia ja arvot? Johtamislupaukset ovat usein aktiivisempia ja ajankohtaiseen tilanteeseen konkreettisemmin sopivat, kuin syvemmällä vaikuttavat arvot. Johtamislupaukset tukevat strategian toimeenpanoa arjessa konkreettisesti varsinkin, jos esihenkilöt ovat saaneet pohtia omaa tapaansa johtaa ja sanoittaa itselleen, mitä lupaukset juuri hänen työssään tarkoittavat. Strategia, arvot ja johtamislupaukset muodostavat organisaatiolle tärkeän johtamisen kolmion. Yhtä oikeaa vastausta ei kuitenkaan ole, sillä jokainen organisaatio on erilainen niin lähtökohdiltaan kuin tavoitteiltaan.

Johtamislupausten muotoilu edellyttää osallistamista ja keskustelua

Johtamislupausten muotoiluprosessi voidaan joskus virheellisesti kokea yhtenä johdon palaverin aiheena, jolloin periaatteet sovitaan. Pahimmillaan saatetaan törmätä johtamisen periaatteisiin, jotka toimitusjohtaja on itsekseen kulmahuoneessaan kiteyttänyt ja yksisuuntaisesti viestinyt. Tällöin törmätään moniin haasteisiin. Kun henkilökuntaa ja esihenkilöitä ei ole osallistettu, ei tiedetä, millaista johtamista organisaatiossa oikeastaan tarvitaan ja kaivataan, sitoutuminen periaatteisiin jää heikoksi ja jopa periaatteiden sanoittaminen voi jäädä liian mitäänsanomattomaksi tai pinnallisiksi iskulauseiksi. Näin periaatteet unohtuvat helposti mappi ööhön.

Kun johtamislupaukset muotoillaan osallistaen, monivaiheisessa prosessissa yhdessä pohtien, kehittäen ja kiteyttäen, saadaan johdon ja organisaation tahtotila esiin, luodaan aidosti yhteistä ymmärrystä, varmistetaan yhteys strategiaan sekä vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja sitoutumista. Yhdessä kehitetyt johtamislupaukset ovat varmasti organisaatiolle sopivat, konkreettiset ja selkeät. Kun vielä huolehditaan lupausten viemisestä arjen operatiivisiin toimintoihin, kuten tuotantoon, kehitykseen, rekrytointiin ja perehdytykseen sekä asiakaspalveluun, ne toimivat aidosti työkaluina.

Johtamislupausten hyödyt

Johtamislupausten luominen mahdollistaa tilan ja ajan johdon syvällisille keskusteluille ja erilaisten näkemysten vaihtamiselle – asia, jota tämän päivän kiireessä onnistuu aivan liian harvoin.

Johtamislupaukset tarjoavat johtamistehtävässä toimivalle:

  • Selkeän suunnan ja työkalun arjen johtamistyölle
  • Tavoitteet omalle kehittymiselle
  • Ohjenuoran tiimin osaamisen kehittämiseen
  • Ymmärryksen johtamisen arviointitavasta

Työntekijöille johtamislupaukset kertovat, minkälaista johtamista on lupa odottaa. Organisaatio hyötyy monin tavoin siitä, että johtamisella on yhteinen pohja ja tavoitetila. Hyvin johdettu johtajuus vaikuttaa suoraan organisaation suorituskykyyn, henkilöstön työtyytyväisyyteen ja menestykseen. Johtamiskulttuurin systemaattisella kehittämisellä organisaatio voi saavuttaa parempia tuloksia ja luoda kestävää kilpailuetua.

Haluatko tietää minkälainen Timanttian konseptoitu ja tehokas johtamislupausten muotoiluprosessi on? Lue lisää tai ota yhteyttä.

Voit tilata meiltä aiheesta myös kirjan Leadership Promises.

Tutustu tekstin kirjoittajaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.