Huipputiimin strategia

Keskustelin tuttavani kanssa strategian muodostamisesta uudelle yksikölle, jonka vetäjäksi hänet on valittu. Hän pohdiskeli yksikön strategian muodostamista ja miten viedä strategiakeskustelua eteenpäin. Etenkin kun koko organisaation strategia jää melko etäiseksi oman yksikön tekemisestä.

Annoin hänelle työkaluksi mallin, jota olen käyttänyt tiimien kanssa sekä sparrannut esimiehille. Ajattelin jakaa sen nyt täällä blogissamme kaikkien käyttöön. Joten ole hyvä, hyödynnä parhaaksi katsomallasi tavalla – kokonaisuutena tai osia siitä – tai jätä hyödyntämättä, mikäli et koe sitä omaan tekemiseesi sopivaksi.

Huomaathan, että tämä ei ole malli strategian tekemiseen, eikä tämä noudattele varsinaista strategiaprosessia. Tämä on ensisijaisesti tiimityön kehittämisen väline.

Perustehtävä ja työn merkityksellisyys

Alkuun on hyvä todeta, miksi tiimi on olemassa. Tässä muutamia apukysymyksiä siihen:

 • Mikä on se perustehtävä, jota olette toteuttamassa?
 • Mikä on teidän roolinne osana suurempaa kokonaisuutta?
 • Mitä jäisi puuttumaan, jos tiiminne katoaisi maan pinnalta?
 • Miksi teidän panoksenne on tärkeä muulle organisaatiolle?

 

Päämäärän kirkastaminen

Päämäärä on yhdessä määritelty tahtotila, jota kohti halutaan kulkea. Päämäärä on oltava selkeä ja innostava tiimille. Se ei voi olla ristiriidassa organisaation vision kanssa.
Miettikää yhdessä, mihin olette menossa tiiminä.

 • Millainen olisi optimaalinen tiimi, jossa työntekijät haluaisivat toimia?
 • Millaisena haluatte tiimin tai sen roolin nähdä muutaman vuoden päästä?
 • Millaiseksi haluatte tiimin toiminnan muodostuvan?

 

Selkeät tavoitteet

Organisaatiot ja toiminnot ovat hyvin erilaisia. Toisissa tavoitteet tulevat ylhäältä annettuna, osa saa vapaammin määritellä tavoitteensa itse. Onpa organisaatiossasi kumpi tahansa tapa, on hyvä keskustella tavoitteet yhdessä läpi. Kenties myös määritellä niitä tukevat omat tavoitteet siihen rinnalle.

 • Millaiset tavoitteet ohjaavat toimintaamme?
 • Millaisia odotuksia tavoitteet asettavat meille tiiminä?
 • Millä onnistumistamme mitataan?
 • Tarvitsemmeko myös omia/muunlaisia mittareita?

 

Arvioi mahdollisuudet ja ennakoi haasteet

Asiat harvoin menevät, kuten suunniteltu. On hyvä pohtia yhdessä myös etukäteen, mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka auttavat onnistumaan tai millaisia haasteita matkan varrella saattaa ilmaantua. Haasteita tunnistamalla voitte ehkä jopa välttää ne tai ainakin teillä voi olla jo suunnitelma valmiina, miten toimia niiden ilmaantuessa.

 

Yhteistyön kehittäminen

Yhteistyö sujuu paremmin, kun käydään yhteistä keskustelua siitä, millaisia odotuksia eri ihmisillä on yhteistyölle. Etenkin uuden tiimin on tärkeää keskustella pelisäännöistä eli miten toimitaan yhteen, niin että työt sujuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Myös vanhassa tiimissä on silloin tällöin hyödyllistä pohtia sitä, miten toimintatapoja voitaisiin kehittää, että yhteistyö olisi tehokkaampaa.

 • Millaisia toimintatapoja tai yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan, että tavoitteet on mahdollista saavuttaa ja yhteistyö sujuu?

 

Miten fasilitoida keskustelua tiimissä?

Alkuun on yleensä hyvä kerrata organisaation visio, organisaatiotasolta tiimille asetetut tavoitteet sekä johdon odotukset tiimille. Nämä asettavat ne raamit, joiden puitteissa yllä kuvattua keskustelua on mahdollista käydä.

 

Tätä keskustelua voi käydä usealla eri tavalla. Voit varata tiimille yhden päivän näiden asioiden työstämiseen, tai keskustelua voi käydä paloissa esimerkiksi siten, että keskitytte yhteen osa-alueeseen kussakin tiimipalaverissa tai kehittämispäivässä. Joidenkin kysymysten kohdalla on hyvä työstää asioita ensin pareittain tai pienemmissä ryhmissä, ennen kuin käydään keskustelua koko porukalla.

 

Mikäli vedät hajautettua tiimiä, voi keskustelun käymiseen hyödyntää myös virtuaalisia apuvälineitä. Joitain ajatuksia voidaan kerätä kyselytyökalulla (esim. Survey Monkey), osa ajatuksista koota jaettavaan dokumenttiin (esim. Google Docs) tai virtuaaliselle valkotaululle tarralapuilla (esim. Realtime Board), osittain fasilitoida keskustelua videokokouksessa (esim. Appear.in) ja tärkeimmät osiot keskustella kasvotusten kehittämispäivässä. Etänä fasilitoitavaa keskustelua voi myös pyytää käymään välillä pareittain, jolloin tiimin jäsenet myös tutustuvat toisiinsa paremmin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.