Etätyön ergonomia vaatii yhteistyötä

Kenellä on vastuu

Työnantajan työsuojeluvastuu ja -velvoite ei rajoitu vain omiin toimitiloihin. Vastuu koskee kaikkea työntekoa riippumatta siitä, onko työ liikkuvaa vai tehdäänkö se etänä kotona tai laiturinnokassa. Toisaalta, verrattuna työnantajan omissa toimitiloissa tehtävään työhön, ei työnantajalla ole etätyön osalta yhtäläisiä oikeuksia tutkia tai muuttaa työntekijän kotityöpistettä. 

Etätyön ergonomia, sekä etätyöpisteeseen liittyvät kalusteet ja mahdolliset lisänäytöt, ovatkin asioita joiden tiimoilta työntekijän ja esihenkilön on tehtävä yhteistyötä ja käytävä dialogia. Etätyössä esille nousevat ergonomiaan liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet hankintoihin vaihtelevat paljon. Suuria eroja on myös siinä, miten sovittaa kotiin erillinen työpöytä, näyttö tai edes työtuoli.

Onko etätyön ergonomia välineurheilua?

Koronan myötä tapahtuneesta nopeasta siirtymisestä etätyöhön on seurannut lukemattomia toimivia tapoja ratkaista etätyöergonomian kysymyksiä. Osalla työpaikoista on voinut viedä oman työtuolin ja näytön toimistolta kotiin, toisille on erikseen hankittu sopivia työvälineitä työantajan tai työtekijän kustantamana. Jos työtä tehdään edelleen pelkästään keittiön pöydän ääressä, ilman että huomioidaan fyysistä kuormitusta ja ergonomiaa, tilanne on varmasti haastava. Ratkaisuja kyllä löytyy, kunhan ergonomiasta puhutaan ja siihen kiinnitetään huomioita.

Ergonomiakeskustelu kääntyy herkästi välinekeskusteluksi, joka jää vellomaan sähköpöytävalinnan aallokkoon, vaikka Työhyvinvoinnin ja jaksamisen varmistaminen etätyössä on muutakin. Olisi hyvä muistaa, että onnistuneessa fyysisessä työergonomiassa työnteon tauottaminen, liikkuminen riittävän usein työpäivän aikana sekä työpisteen ja -asennon vaihtaminen ovat kaikki yhtä tärkeitä elementtejä kuin työvälineet.

Kenen välineet?

Työnantaja voi hankkia työntekijän kotiin työvälineitä. Työvälineisiin liittyvä verokohtelu riippuu niiden omistuksesta. Mikäli välineiden ja kalusteiden omistus säilyy työnantajalla, ja ne palautuvat esimerkiksi työsuhteen päättyessä työnantajalle, ei työntekijälle tällöin muodostu verotettavaa etua. Jos taas työntekijä saa välineet ja kalusteet omaksi, on työvälineiden arvo verrattavissa palkkaan.

Välineiden verokohtelua pohdittaessa määrittävä tekijä ei siis ole niiden hankintatapa, vaan omistajuus. Verottajan sivuilta löytyy ”Etätyö ja vähennykset” osio, johon on koostettu selkeät ohjeet etätyövälineitä verotusta koskien

Ergonomiaohjeet

Etätyön ergonomiassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota taukoihin ja työpäivänaikaiseen liikkumiseen, joten organisaatiokohtaisista ohjeista voisi olla apua. Niissä voi muistuttaa työntekijöitä liikkumisen, työpisteen vaihtamisen ja taukojen tärkeydestä. Ohjeissa kannattaa mainita, että työpistettä olisi hyvä vaihtaa päivän mittaan useita kertoja, varsinkin silloin kun käytössä ei ole ergonomian kannalta optimaalista työpistettä. Ohjeet voivat sisältää myös vinkkejä siihen, miten ja milloin taukoja on suositeltavaa pitää, millaisia kokouksia voi toteuttaa kävelykokouksina tai mistä työntekijä voi löytää hyviä taukojumppaohjeita. 

Työterveysyhteistyö ja johtamiskäytännöt

Työterveysyhteistyössä on koronatilanteessa hyvä seurata sairauspoissaolojen kehittymistä, sekä tuki- ja liikuntaelindiagnooseihin että jaksamiseen liittyvien sairauspoissaolojen osalta. Myös työterveyskumppani voi muistuttaa työntekijöitä organisaation toimintatavoista ja ohjeista, kunhan niistä on muistettu viestiä heille. 

Ergonomiasta on hyvä puhua tiimeissä. Lisäksi jokaisen henkilökohtaista tilannetta on hyvä tarkastella esimiehen ja työntekijän kesken. Näissä tilanteissa on hyvä jälleen muistuttaa mistä hyvä ergonomia rakentuu; tauoista, työasennon vaihtamisesta sekä erilaisista kokouskäytänteistä. Näin mielessä pysyy työpistettä ja -kalusteita laajempi ymmärrys ergonomiasta ja siihen vaikuttavista asioista. Keskustelemalla etätyön ergonomiasta vahvistetaan myös koko henkilöstön kykyä johtaa itse omaa fyysistä hyvinvointiaan, myös näissä poikkeuksellisissa tilanteissa. 

Etätyön tapaturmavakuutus

Lopuksi vielä sananen tapaturmavakuutuksista. Työtapaturmavakuutukset koskevat kaikkea työtä riippumatta siitä, missä työtä tehdään. Etätyön osalta on kuitenkin syytä huomioida, että mahdollisessa tapaturmatilanteessa tapaturmalla pitää olla ”pääasiallinen ja olennainen yhteys työhön”. Tämän vaatimuksen myötä etätyössä esimerkiksi kahvinkeiton yhteydessä sattunut tapaturma tulkitaan pääsääntöisesti vapaa-ajan tapaturmaksi. Tämän vuoksi monet työantajat ottavatkin etätyöhön siirryttäessä henkilöstölle vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, minkä avulla ikäviltä tilanteiden tulkinnoilta vältytään.

Tutustu tekstin kirjoittajaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.