Asiakastarina: Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskuksessa henkilöstö toimii valtakunnallisesti kymmenessä toimipisteessä. Eri paikkakuntien työpisteet ovat käytettävissä tilanteen mukaan myös muiden toimipisteiden henkilöstölle, joten työskentely on mobiilia. Noin 60 prosenttia esimiehistä työskentelee pääsääntöisesti eri toimipisteissä kuin tiiminsä työntekijät.

Mitä tehtiin?

Etäjohtamisen valmennus esimiehille ja verkkovalmennusten sarja henkilöstölle hajautetussa tiimissä toimimisesta.

Mikä oli valmennuksen tavoite?

Saada yhteistä ymmärrystä hajautuneen organisaation haasteista ja eduista, sekä toimivia, tehokkaita ja ajantasaisia välineitä ja osaamista toimintaan valtakuntaan hajautuneessa verkostomaisessa asiantuntijaorganisaatiossa.

Millaisena valmennukset koettiin?

Sekä esimiehet että henkilöstö ovat kiitelleet sisältöä ja koulutuksen kokonaisantia. Lisäksi se koettiin juuri oikea-aikaiseksi, koska virastossa tuli voimaan kuukautta aiemmin uusi organisaatiomuoto, joka lisäsi etätyöskentelyn ja mobiilin työskentelyn määrää.

Mitä hyötyä näistä oli?

Koulutuksen yhteydessä saatiin yhteisesti jaettua ymmärrystä organisaatioon siitä, mitä etätyöskentely on ja mitä se ei ole. Siihen tukeutuen pystyttiin välittömästi kehittämään uusia toimintatapoja ja motivoiduttiin ottamaan käyttöön myös työskentelyyn uusia välineitä.

Missä olisi ollut parantamisen varaa tai mitä jäitte kaipaamaan?

Koulutukselle ei ole esitetty parantamisehdotuksia. Siihen oltiin hyvin tyytyväisiä. Sen käynnistämä uusien toimintatapojen pohdinta ja kehittäminen on jatkunut henkilöstölähtöisesti. Työnantajan ja vastuualuepäällikön näkökulmasta pidän tilannetta parhaana mahdollisena lopputulemana koulutuksen järjestämisestä.

Asiakas

Taiteen edistämiskeskus
Eva-Maria Hakola, Kehittämispäällikkö