Asiakastarina: Johtamislupausten muotoilu Hotel St. Georgessa

Johtaminen luksustasolle

Hotel St. George on ylellinen hotelli Helsingin Yrjönkadulla. Historiallisessa rakennuksessa toimivassa hotellissa tarjotaan ylellisten ja eleganttien huoneiden lisäksi hemmottelumahdollisuuksia spassa, leipomon herkullisia tuotteita sekä thai-keittiön mausteisia makuja. Mitä palveluita asiakas sitten käyttääkin, Hotel St. Georgessa halutaan kokemuksen olevan luksustasoa. Jotta hotellissa pystytään tarjoamaan asiakkaille laatua alusta loppuun asti, myös eri palvelukokonaisuuksien välillä, on laadullinen yhtenäinen linja ensisijaisen tärkeää.

Hotel St. Georgen hotellinjohtaja Jukka Räisäselle johtamislupaukset olivat entuudestaan tuttuja, joten kun tuore johtaja huomasi että johtamisen taso vaihteli liikaa, hän halusi lähteä muotoilemaan organisaatiolle omat johtamislupaukset. Ensimmäisenä tavoitteena oli varmistaa johtoryhmän yhtenevä käsitys siitä, millaista johtamista Hotel St. Georgessa odotetaan. Toisena tavoitteena oli luoda selkeä suunta esihenkilötyölle sekä raamit sille, miten tiimeissä johdetaan.

Johtamisen taso ei voi olla sattumaa

Timanttia Consultingilla on yksinoikeus hyödyntää Susa Nikulan kehittämää johtamislupausten muotoilun mallia, jonka avulla pystytään luomaan toimintamalli, joka voidaan viedä oikeasti arjen käytäntöön. Johtamislupausten muotoilu tarjosi ratkaisun olemassa olevaan ongelmaan; Hotel St. Georgessa haluttiin saada aikaan muutosta ja kehitystä käyttäytymisen tasolla niin, että esihenkilöiden toiminta on yhdenmukaista.

Hyvän johtamisen ansiosta myös henkilöstö tietää mitä heiltä odotetaan, joten ensin oli saatava koko 25 hengen johtotason porukka samalle kartalle. Timanttian avulla määriteltiin millaista luksustason johtaminen Hotel St. Georgessa tulisi olla ja selvitettiin mahdolliset kehityskohteet sekä se, mihin kannattaa keskittyä missäkin vaiheessa.

Ulkopuolinen apu auttaa keskittymään oleelliseen

Hotel St. Georgessa johtamislupausten muotoilu auttoi johtoryhmää ja esihenkilötiimiä keskustelemaan ja tarkastelemaan juuri oikeita asioita, joita ei aiemmin oltu tunnistettu. Tavoitteiden kirkastaminen visualisoi johtoryhmälle sitä, miltä lopputuloksen pitäisi näyttää tulevaisuudessa. Tätä kautta löydettiin asiat, joihin pitää keskittyä juuri nyt, jotta tavoitteeseen päästään. Koska tavoitteena on kasvaa ja olla haluttu työnantaja alalla, johtamiseen panostaminen kannatti. Johtamisen hyvä taso tulee lisäämään pitovoimaa henkilöstön suhteen, joka puolestaan näkyy asiakkaille mm. laadukkaana palveluna.

Menestyminen vaatii työtä

Alkuun Timanttia Consultingin asiantuntijat ja johtoryhmä kävivät läpi organisaation strategiaa, missiota, visiota ja arvoja. Työskentelyssä hyödynnettiin Hotel St. Georgen oman henkilöstökyselyn tuloksia ja sanoitettiin henkilöstön näkemyksiä. Kun johtoryhmässä oltiin saatu perusteet pureskeltua, pidettiin esihenkilötiimille oma kick-off, jonka aikana käytiin läpi mitä ollaan tekemässä ja miksi.

Kevään aikana pidetyissä johtotason työpajoissa keskusteltiin muun muassa henkilöstön näkemyksistä johtamiseen liittyen; millaista johtamista toivotaan ja tarvitaan. Yhteinen matka auttoi organisaation johtoa keskustelemaan ja tarkastelemaan asioita koko organisaation näkökulmasta, ei vain oman vastuualueen tiimoilta.

Hotel St. Georgen johtamislupaukset kiteytettiin johtoryhmän kanssa ja ne esiteltiin esihenkilötiimille kahden kuukauden kuluttua aloituksesta. Johtamislupausten muotoilussa hyödynnettiin prosessin aikana tehtyjä kyselyitä sekä nostettiin esiin teemoja, joita työpajoissa käsiteltiin. Valmiit lupaukset eivät ole pelkkä arvolista, vaan ne muotoiltiin teon sanoiksi, jotka kertovat kaikille sen miten toimitaan.

St.Georgen monikulttuurisen työyhteisön johtamislupaukset ovat:

Mitä hyötyjä on jo nyt nähtävissä?

Vaikka kyseessä on pitkän tähtäimen kehitysprojekti, jo muutaman kuukauden jälkeen oli nähtävissä muutoksia mm. paremman keskustelukulttuurin ja työtyytyväisyyden tiimoilta. Jukan mainitsema 50 prosentin ajansäästö omassa työssään raportointikäytäntöjen yhtenäistyessä, kertoo hyödyistä konkreettisimmillaan. Kun tämä ajankäytön tehostuminen vyöryy läpi koko organisaation, on sen kerrannaisvaikutukset huikeat. Jukka kertoo, että “Johtamislupausten synnyttäminen Timanttia-tiimin tarkalla korvalla kuuntelevien huippuammattilaisten johdolla on ollut tärkeä matka myös esihenkilötiimillemme. Olemme hitsautuneet tiiviimmin yhteen ja oppineet lähestymään toisiamme entistä mutkattomammin.”

Millaista on teidän luksustason johtaminen?

Kuten monessa muussakin organisaatiossa, myös Hotel St. Georgessa oli meneillään useita muutoksia. Jukan kokemuksen mukaan erityisesti muutosten keskellä hyvä johtaminen helpottaa arkea ja tukee henkilöstöä sekä esihenkilöitä: ”koskaan ei ole oikea aika kehitystyöhön, se pitää vain ottaa”.

Olisiko teidänkin organisaatiossa aika siirtää johtaminen luksustasolle?
Ota yhteyttä meihin ja keskustellaan sinun organisaatiollesi sopivasta ratkaisusta.

Lue myös lisää johtamislupausten muotoilusta.

Johtamislupausten muotoilu on osa hanketta, johon on myönnetty tukea Työsuojelurahastolta.