Asiakastarina: Johtamiskulttuurin kehittäminen Matkahuollossa

Matkahuolto on pitkän historian omaava organisaatio, joka on varsin lyhyessä ajassa käynyt läpi mittavia muutoksia vastatakseen  toimialan ja asiakkaiden nykyvaatimuksiin. Isojen muutosten jälkeinen aika kaipaa psykologisen  turvallisuuden vahvistusta ja on tärkeää, että organisaatiossa on yhteinen näkemys siitä, minkälaiseen  tulevaisuuteen ja toimintamalliin halutaan sitoutua. 

Uuden strategian ja yrityksen arvojen määrittelyn jälkeen koettiin tärkeänä määritellä myös minkälaista johtamista ja esihenkilötyötä yrityksessä on lupa odottaa. Tätä lähdettiin toteuttamaan johtamislupausten avulla.

Henkilöstön osallistaminen on tärkeää

Ensimmäisessä vaiheessa koko henkilö osallistui prosessiin kertomalla omat odotuksensa ja toiveensa hyvästä johtamisesta. Vastauksia verkkokyselyyn saatiin reilusti, sillä asia koettiin selvästi tärkeäksi. Seuraavaksi asiaa työstettiin työpajassa aktiivisen esihenkilöjoukon kanssa. Timanttian asiantuntijat kiteyttivät kerätystä aineistosta tärkeimmät teemat, ja yhdessä projektitiimin kanssa ne analysoitiin rinnan arvojen ja strategian kanssa. Lopputuloksena saatiin kolme keskeistä lupausta alateemoineen, joita työstettiin johtoryhmän työpajassa.  Lopuksi lupausten sanoitus ja ulkoasu viimeisteltiin kolmeksi konkreettiseksi lupaukseksi:

  • Vien oikeaan suuntaan
  • Huolehdin ihmisistä
  • Vahvistan vastuunkantoa

Johtamislupausten toimeenpano

Toimeenpanovaiheessa lupaukset valmennettiin esihenkilöille, käytiin keskustelua niihin liittyvästä johtamisesta ja avattiin lupausten merkityksiä.  Esihenkilöiden työpajoissa jokainen suoritti itsearvioinnin johtamislupausten osalta, muodosti tämän pohjalta oman henkilökohtaisen lupauksensa, ja myös julkisti  tämän. Koska organisaatiossa on hyvin erilaisia tulosyksiköitä ja monenlaisia työtehtäviä, mietittiin ryhmissä  myös, miten jokainen aikoo toteuttaa lupauksia erilaisissa arjen tilanteissa. Koska yksiköiden välillä ei arkisia  kohtaamisia välttämättä spontaanisti synny, oli valmennusten yksi anti myös tutustuminen yksiköiden välillä, kommunikaation lisääntyminen, oppiminen ja oivallukset yli yksiköiden.

Matkahuollon kokemuksia

Osallistuminen kautta linjan oli aktiivista ja tunnelma positiivinen. Oman työn merkityksellisyys tulevaisuuden tavoitteiden toteutumisessa oli tunnistettu ja arvostava ilmapiiri aistittavissa. 

 Esihenkilöille on nyt selvää mitä johtamistyössä arvostetaan ja odotetaan, ja minkälaisilla mittareilla onnistumista omassa työssä arvioidaan. Esihenkilöt saavat yhteisesti määritellyistä lupauksista apua arkiseen esihenkilötyöhön, selkänojaa johon nojata esimerkiksi päätöstilanteissa.

Haluatko sinäkin varmistaa, että kaikilla on hyvästä johtamisesta yhtenäinen näkemys?
Ota yhteyttä ja keskustellaan sinun organisaatiollesi sopivasta ratkaisusta.

Lue myös lisää johtamislupausten muotoilusta.