Arvostus – etäjohtamisen tärkeä kulmakivi

Tullaanko teillä töihin tai liitytäänkö linjoille ystävällisesti tervehtien, vähän murahtaen tai lausumatta sanaakaan? Filosofi Esa Saarisen kysymys on aina yhtä ajankohtainen: ”Mitä tulee huoneeseen, kun astun huoneeseen?” Arvostava ilmapiiri näkyy kaikissa kohtaamisissa, lähityössä toimistolla ja virtuaalitilanteissa. On hyvä ymmärtää, miten jokaisen oma mielentila ja käyttäytyminen rakentavat koko työyhteisön ilmapiiriä. Meillä jokaisella on valinnan paikka jokaisessa kohtaamisessa: voimme valita, että liitymme seuraan toisiamme arvostaen, avoimesti ja kunnioittaen.

Arvostuksen osoittamisella ja arvostavan ilmapiirin vahvistamisella on kauaskantoisia vaikutuksia organisaation menestykseen. On tunnistettu, että organisaatioissa, joissa ilmapiiri ja johtaminen ovat arvostavia, luottamus ja sitoutuminen vahvistuvat, innovaatiokyky paranee, työntekijöiden pysyvyys paranee ja tehokkuus kasvaa. Parempi mieli, lisääntyvä positiivisuus ja ystävälliset hymyt, inspiroituminen ja toisten inspiroiminen lisääntyvät ja tulevaisuususko vahvistuu. Kukapa ei toivoisi näitä lisää omaan työyhteisöönsä?

Tiimityössä arvostus on sujuvan yhteistyön edellytys

Etäjohtaminen – tulosta joustavalla työllä -kirjassaan kollegani Ulla Vilkman tuo esiin arvostuksen merkityksen yhteistyölle: ”Arvostus on yksi etäjohtamisen kivijaloista, koska ilman sitä yhteistyö ei suju.”

Minulla oli aikoinaan tiimissäni huippuosaaja. Hän teki loistavaa työtä, ja saikin paljon kehuja ja kiitosta sekä kollegoilta että asiakkailta. Mutta hän ei ollut tyytyväinen, kiitokset eivät uponneet. Päinvastoin. Yhteistyössä moni koki vaikeuksia hänen kanssaan. Tiimissä oli jatkuvaa kitkaa, kärkevää kritiikkiä ja pelkoakin häntä kohtaan. Kahdenkeskisissä keskusteluissa osaaja koki, että hänen työtään ei arvostettu tarpeeksi. Toisaalta hän toi myös voimakkaasti esiin, että häntä tuskastutti työkavereiden työn heikko laatu. Hänen mielestään työkaverit eivät pyrkineet priimaan, ja hän ahdistui tästä keskinkertaisuuden hyväksymisestä, kun hänellä itsellään rima oli korkealla. Mitä tehdä?

Arvostus luo arvostusta. On hyväksyttävä, että tiimissä on erilaisia ihmisiä – niin käyttäytymiseltään, taidoiltaan kuin tehoiltaan ja tahdeiltaankin. Tiimiläisten panokset yhteiseen pottiin vaihtelevat. On tärkeää luoda aikaa ja tilaa keskustelulle, toisiin tutustumiselle ja erilaisuuden arvostamiselle. Mikä on yhteisen työmme tavoite, johon pyrimme jokainen tavallamme? Miten luomme jokaisen panosta arvostavan ilmapiirin muistaen ja hyväksyen, että ihmiset ovat erilaisia, erilaisilla voimavaroilla ja osaamisilla varustettuja? Miten synnytämme ymmärrystä siitä, että ihan jokaisen panos on arvokas, vaikka se on erilainen, kunhan se vie kohti yhteistä tavoitetta?

Miten johtaja voi osoittaa arvostustaan?

Voisi sanoa yksinkertaisesti, että olemalla ihminen ihmiselle luodaan arvostavaa ilmapiiriä. Tämä tarkoittaa pysähtymistä, aitoa läsnäoloa ja kuuntelua, kuulluksi tulemisen kokemusta, avoimuutta, yksilöllistä huomioimista, empatiaa. Osallistava, valmentava johtamisote tukee hyvin arvostavaa johtamista. Omaan työhön ja sitä koskeviin suunnitelmiin sekä käytänteisiin vaikuttamisen mahdollisuus luo kokemusta siitä, että työntekijä on yhteisössä oman työnsä asiantuntijana tärkeä ja arvostettu. Mielipiteiden ja näkemysten kuuleminen ja huomioiminen ovat konkreettista arvostamista. Palautteenantokulttuuri on tärkeä arvostavan johtamisen ja ilmapiirin osatekijöistä. Hyvin annettu arvostava palaute kiittää, kannustaa ja kehittää – vie eteenpäin.

Tasapuolinen kohtelu on tärkeää. On kuitenkin jälleen hyvä muistaa, että olemme yksilöitä. Tasapuolisuus ei tarkoita tasapäistä ja kaikille samanlaista. Mitä toinen tarvitsee, ei ehkä sovi toiselle, ja tämä pätee myös arvostuksen osoittamiseen ja vastaanottamiseen. Johtamisotetta on sopeutettava yksilöllisesti, jotta yksilöille syntyy aito arvostuksen kokemus. Haluamme tulla arvostetuiksi myös meille itsellemme tärkeistä asioista ja toiminnasta, joihin uskomme ja joihin olemme esimerkiksi osaamisessamme panostaneet. Arvostava johtaminen ei ole milloinkaan massaviestintää.

Miten johtaja ansaitsee arvostusta itse?

Johtaja ansaitsee arvostusta arvostamalla ja käyttäytymällä arvostavasti itse. Halusipa tai ei, johtaja on aina esimerkki. Hänen esimerkillään on suuri vaikutus koko organisaation ilmapiiriin. Siksi johtamistehtävissä toimivan on mietittävä omia motiivejaan, ihmiskäsitystään, käyttäytymistään ja vuorovaikutustaan. Itsetuntemus ja itsereflektio auttavat pääsemään kiinni omiin syvimpiin uskomuksiin ja asenteisiin, jotka tiedostamattakin vaikuttavat siihen, miten viestintä ja käyttäytyminen näyttäytyvät muille. Puheiden, kehonkielen ja tekojen johdonmukaisuus synnyttää luottamusta ja arvostusta.

Arvostusta ansaitakseen johtamistehtävässä on oltava ennen kaikkea luotettava ja oikeudenmukainen. Hän on läsnä ja aito, inhimillinen sekä avoin. Hän on kiinnostunut työntekijöistään ja heidän mielipiteistään. Tunteiden tunnistaminen ja niistä puhuminen ei ole hänelle vierasta. Arvostusta nauttiva johtaja kuuntelee, nostaa työntekijöiden onnistumisia esiin, viestii selkeästi, antaa palautetta, näyttää haavoittuvaisuutensa ja kertoo myös omista virheistään. Arvostusta ansaitakseen ei siis tarvitse eikä pidä olla superihminen. Riittää, että on toiset huomioiva ihminen.

10 keinoa työyhteisön keskinäisen arvostuksen lisäämiseen

 1. Pohtikaa mitä arvostus, toisen arvostaminen ja arvostava käyttäytyminen teille yleensä merkitsevät.
 2. Miltä arvostus tuntuu, näyttää tai kuulostaa – keksikää yhdessä esimerkkejä.
 3. Keskustelkaa ja sopikaa työn tavoitteista mahdollisimman konkreettisesti, ja miten kukin tehtävässään työskentelee tavoitteita kohden.
 4. Keskustelkaa siitä, minkälaista yhteistyötä tiimissä tehdään ja tarvitaan, jotta tavoitteet on mahdollista saavuttaa.
 5. Jutelkaa siitä, mitä kaikkea osaamista ja kokemusta ryhmässä löytyy.
 6. Tunnistakaa tiimiläisten erilaisia vahvuuksia – piirtäkää vaikkapa tiimin yhteinen vahvuuskartta fläpille tai virtuaaliselle valkotaululle.
 7. Miettikää mitä tapahtuisi, jos jokin kartan vahvuuksista yhtäkkiä katoaisikin, eikä sitä enää olisi?
 8. Vahvistakaa dialogisen, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja.
 9. Harjoitelkaa rakentavan ja vahvistavan palautteen antamista toisillenne.
 10. Antakaa arvostavan ilmapiirin kehittämiselle aikaa ja harjoitelkaa arvostavaa yhteistyötä. Arvostuksen vahvistaminen ei tapahdu hetkessä, vaan pikkuhiljaa, kohtaaminen kohtaamiselta.

Etä- ja monipaikkainen työ edellyttää toimintatapojen kehittämistä ja yhteisöllisyyden ylläpitämistä. Autamme tiimejä luomaan hyvät edellytykset yhteistyölle. Ota yhteyttä niin räätälöidään teille sopiva kokonaisuus.

Tutustu tekstin kirjoittajaan

Kati Lanu

Modernin työelämän kehittäjä, työyhteisövalmentaja, työnohjaaja

 • Yli 25 vuoden kokemus asiantuntijaorganisaatioiden johtotehtävissä, niin etä- kuin lähitiimien kanssa työskentelystä.
 • Kehittänyt strategiaa, yrityskulttuuria, viestintää ja toimintatapoja sekä vastannut muutosprosesseista hajautetusti toimivissa organisaatioissa, kotimaassa ja kansainvälisesti.
 • Vahva ymmärrys työelämään vaikuttavista ilmiöistä ja trendeistä, kokonaisuuksien hahmottaminen.
 • Supervoima: Ratkaisukeskeinen eteneminen, sekä järki että tunne mukana.

Valmennuskielet:

englanti, ruotsi, suomi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.